Открытое письмо гражданам России

Я прочитал сегодня (12 января 2022 г.) в Helsingin Sanomat, что общее отношение россиян к НАТО плохое. Вы видите НАТО как антироссийский альянс. Я думаю, что ваше восприятие ошибочно.

НАТО было основано 2 года спустя после Второй мировой войны в 1949 году, всего через несколько лет после того, как союзники (включая Советский Союз) выиграли войну против гитлеровской нацистской Германии. Цель Организации Североатлантического договора заключалась в том, чтобы гарантировать, что ужас, который мы только что пережили, больше никогда не повторится. Его целью было и остается предотвращение начала войны. По его договору НАТО не может начать войну, напав на него. Это также будет обеспечено необходимостью единогласия в НАТО, и я уверен, что 30 государств-членов не примут единогласного решения о начале войны.

Если у вас есть доступ к интернету, рекомендую прочитать текст соглашения НАТО самостоятельно. Соглашение основано на статье 51 Устава ООН о праве на совместную оборону. Статья 1 Договора очень похожа на статью 1 Устава ООН.

Распространение НАТО к границам России — это такая же ложь, как и то, что военный союз ОДКБ распространился на границы Евросоюза. У границ России есть только независимые государства, некоторые из которых являются членами ООН, ЕС и НАТО.

Это ложь, что НАТО угрожало напасть на Россию. НАТО – это Лига мира.  НАТО не представляет угрозы для России.  НАТО является оборонным союзом. НАТО защищает своих членов, независимые страны.

 

Счастливого и мирного Нового 2022 года народу России

желает Матти,
гражданин миролюбивой Финляндии

(извините за возможно плохой русский язык)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Avoin kirje Venäjän kansalaisille

Luin tämän päivän (12.1.2022) Helsingin Sanomista, että venäläisten yleinen asenne Natoa kohtaan on huono. Katsotte, että Nato on venäjävastainen liitto. Mielestäni käsityksenne on virheellinen.

Nato perustettiin 2,maailmansodan jälkeen vuonna 1949, vain muutama vuosi sen jälkeen kun liittoutuneet (ml. Neuvostoliitto) olivat voittaneet sodan Hitlerin natsiSaksaa vastaan. Pohjois-Atlantin liiton tarkoituksena oli varmistaa, ettei juuri koettua kauheutta enää koskaan pääsisi tapahtumaan. Sen tarkoitus oli ja on edelleen estää sodan syttyminen. Se, että Nato voisi aloittaa sodan hyökkäämällä, ei ole sen perussopimuksen mukaan mahdollista. Tämä varmistuu myös siten, että päätösten Natossa pitää olla yksimielisiä ja olen varma, ettei 30 jäsenmaata tekisi yksimielistä päätöstä sodan käynnistämisestä.

Jos teillä on käytettävissä internet, suosittelen lukemaan itse Naton sopimustekstin. Sopimus perustuu YK:n peruskirjan 51 artiklaan oikeudesta yhteiseen puolustautumiseen. Sopimuksen ensimmäinen artikla muistuttaa kovin paljon YK peruskirjan ensimmäistä artiklaa.

Naton levittäytyminen Venäjän rajoille on samanlainen valhe, kuin se, että sotilasliitto CSTO on levittäytynyt Euroopan Unionin rajoille. Venäjän rajoilla on pelkästään itsenäisiä valtioita, joista jotkut ovat YK:n, EU:n ja Naton jäsenmaita.

Se, että Nato uhkaisi hyökätä Venäjälle on valhe. Nato on rauhanliitto.  Nato ei uhkaa Venäjää. Nato on puolustusliitto. Nato puolustaa jäseniään, itsenäisiä maita.

 

 

Hyvää ja rauhallista Uutta Vuotta 2022 Venäjän kansalle

toivottaa Matti,

rauhaa rakastavan Suomen kansalainen

+10
MattiVillikari1
Sitoutumaton Espoo

Elämäntyöni olen tehnyt it-alalla pankeissa, maksujenvälitysjärjestelmien suunnittelijana. Eläkkeellä ehtinyt seilata kerran Suomen ympäri ja seitsemän kertaa purjeveneellä Atlantin yli.

Kirjoitukseni ovat pelkästään omiani, kun kukaan minua viisaampi ei ole antanut lupaa kirjoittaa omiaan. Joskus esittämäni ajatukseni ovat kummallisia, jopa omasta mielestänikin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu