Pedofiilit, pedagogit ja demagogit

Muuan Puheenvuorossakin blogia pitävä Perussuomalaisten kansanedustaja on käsitellyt kirjoituksessaan Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua CASE OF E.S. v. AUSTRIA (Application no. 38450/12). Linkitän koko ratkaisun tähän https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-187188%22]}.

Arvon kansanedustaja kirjoittaa uudessa blogikirjoituksessaan (johon kommentointi on minulta suljettu) näin: "Me poliitikot tarkistamme asiat kokeneilta juristeilta, jotka ovat esim. töissä eduskunnassa ja oikeasti tietävät, miten on asiain laita". Rohkenen vahvasti epäillä, että näin ei ole tapahtunut ainakaan EIT:n ratkaisun kohdalla, eikä eduskunnan juristien tehtävänkuvaan muutoinkaan kuulu vahvistaa kenenkään polittisia mielipiteitä. Kyseessähän on mitä suurimmassa määrin puhtaasti poliittinen tulkinta ratkaisusta, jonka juridiikka on mennyt yli kansanedustajan ymmärryksen.

Jo kansanedustajan kirjoituksen alussa käy ilmi, että aihe on blogistille täysin vieras, eikä hän näytä tutustuneen itse tuomioistuimen ratkaisuun. Hän kirjoittaa: "Ei auta, vaikka olisit sanonut rumasti yhdeksän vuotta sitten, kyllä ne kaivetaan esiin, kuten itävaltalaiselle naiselle kävi". Vuosina 2008-2009 seminaareissa lausutuista tuli tuomio Itävallan kaikissa oikeusasteissa ja rouva E.S. vei itse asian EIT:n kästeltäväksi, joten kukaan ulkopuolinen ei "kaivanut" yhtään mitään "esiin". Itävallan korkein oikeus antoi asiassa ratkaisun 8. joulukuuta 2014, mutta tähän rouva E.S. ei tyytynyt.

Seuraavaksi kansanedustaja väittää, että ratkaisu perustuu tähän: "Nainen oli seminaarissaan kertonut profeetta Muhammedin avioituineen Aishan kanssa tämän ollessa 6-vuotias. Pari oli perimätiedon mukaan sukupuoliyhteydessä Aishan ollessa 9-vuotias. Eikä siinä vielä kaikki, tämä röyhkeä nainen oli vielä jatkanut:"Millä nimellä kutsumme sitä, ellei se ole pedofiliaa?" No, tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Linkatusta päätöksestä voi jokainen lukea, kuinka jo alioikeus oli katsonut lainvastaisiksi nimenomaisesti kolme lausumaa. 

En halua lähemmin tarkastella kansanedustajan päätelmiä EIT:n ratkaisun vaikutuksista tarpeeseen kirjoittaa historia uudestaan, koska ne eivät ansaitse edes huomiota.

Kansanedustaja, ilmeisesti kysyttyään neuvoa eduskunnan juristeilta, esittää mielipiteensä EIT:n ratkaisun vahvuudesta prejudikaattina. Ilmeisesti neuvot ovat olleet huonoja tai niitä ei kansanedustaja ole kuunnellut. EIT viittaa koko ajan ratkaisunsa perusteluissa systemaattisesti Itävallan omaan rikoslakiin ja Itävallan tuomioistuinten tulkintaan kyseisen lain pykälistä 188 ja 283, eikä tuo käytännöllisesti katsoen mitään sellaisia päätöksen ennakkotapausarvoa vahvistavia perusteluja ratkaisuun, joiden ansiosta sitä voitaisiin perustellusti pitää vahvana prejudikaattina maissa, joissa lainsäädäntö poikkeaa Itävallan rikoslaista.

Jälkikirjoituksessaan kansanedustaja lainsäätäjän ominaisuudessa lausuu edelleen viisaita siitä, kuinka "liberaalit kansalaisjärjestöt ja vihervasemmistopulueet" tulevat vetoamaan ratkaisuun. Toki näin, mutta näillä ei ole mitään vaikutusta suomalaisen tuomioistuimen päätöksenteossa, se ei ole edellenkään altis ulkopuoliselle painostukselle.

Kansanedustaja on huolissaan siitä, että on mahdollista, että "EU:ssa aletaan rankalla kädellä kriminalisoimaan islamin kritiikkiä". Pari asiaa tässä virkkeessä herättää huomiota.

EU:lla ei ole supranationaalista (valtioiden yläpuolista) rikoslakia eikä missään EU-maassa ole kriminalisoitu islamin kritiikkiä. Hämmästyttävää, kuinka vaikeaa kansanedustajalle on ymmärtää sanojen "pilkka" ja "kritiikki" eroa.

"Oikeus on hävitty, vapaus on viety. Jos joskus oli niin, että vain islamistisissa maissa islamin pilkka oli kielletty, niin nyt se on myös täällä", kirjoittaa kansanedustaja. Eihän EIT:n ratkaisu tietenkään mitään kiellä, sillä ei ole edes toimivaltaa kieltää yhtään mitään.

Perussuomalaisissa elää vahva usko (Sic!) siihen, että uskontojen, erityisesti islamin kritiikki olisi kielletty. Näinhän ei tietenkään ole, ja siitä on päivittäisiä esimerkkejä. Uskontojen pilkkaamistakaan ei ole kielletty, jumalanpilkka ja uskonnollisen yhdyskunnan "muutoin pyhänä pitämän" julkinen herjaaminen tai häpäiseminen sitä vastoin on rikoslain 17:10 §:n mukaan kielletty. Samoin kiellettyä on kansanryhmää vastaan kiihottaminen (RL 11:10), kuten muutama Perussuomalaisten edustaja lienee huomannut.

Nyt tässä kansanedustajan kohdalla on tullut ilmeiseksi, että hänen käsityksensä on, että hänen mielipiteensä ovat jollain tavalla enemmän tosia kuin tosiasiat, joiden tueksi löytyvät perustelut. Tämä on yleistä nykypäivänä, mutta se on vaarallinen tie, se on demagogin tie.  

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu