Selvä kannanotto?

Joukko professoreita on ottanut kantaa ”Isis-naisten” ja heidän lastensa tilanteeseen. Uusi Suomi on kirjoittanut Helsingin Sanomissa julkaistusta kannanotosta:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/283702-oikeustieteilijoilla-selva-kanta-isis-naisiin-hs-valtiolle-ainakin-velvollisuus

Kiinnostava kannanotossa on seuraava kohta:

”Tämä jättää jäljelle vain kysymyksen siitä, pitääkö viranomaisten aktiivisesti avustaa heidän tuloaan maahan. Konsulipalveluista annetun lain mukaan asianmukainen Suomen edustusto ”voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisi­alueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan”. Vaikka muotoilu on avoin, säännökseen liittyvässä hallituksen esityksessä on selvästi todettu, että tällaisessa tilanteessa päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle”.

Luin hallituksen esityksen (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_283+1998.pdf).

Esityksen sivuilla 39-40 yksityiskohtaisten perusteluiden osassa koskien lain 16 §:ää selvennetään, mikä ”evakuoinnin” päätarkoitus on. ”Päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle”. Perustelujen mukaan ”evakuointi voidaan rajoittaa siirtymiseen lähimmälle turvalliselle alueelle joko valtion sisällä tai naapurivaltioon.” Perustelut sisältävät evakuointitoimenpiteen määritelmän, eivät velvollisuutta ryhtyä sellaiseen.

Lain sanamuoto kyseisen pykälän osalta on selvä: ”voi avustaa”. Se, että hallituksen esityksessä selvennetään evakuoinnin päätarkoitus, ei merkitse, että siitä olisi määritelmän johdosta muodostunut valtiolle velvollisuus.

Kannanotossa luetellaan muita kansainväliseen oikeuteen kuuluvia kauniita tavoitteita ja erilaista muuta hyvää, ja todetaan, että ”tästä kaikesta seuraa valtiolle ainakin velvollisuus avustaa lapsien sekä heidän huoltajiensa tuomisessa maahan.”

”Selvä kannanotto” on niin surkeasti perusteltu, että missään tuomioistuimessa minkäänlaista juttua ei noilla perusteilla voitettaisi. Kun oikeustieteilijät katsovat, että toimenpiteen määritelmän kautta muodostuu velvollisuus toimia, jossain on menty pahasti vikaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu