Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

Puheenvuorossa on pitkä kirjoitus, joka koskee al-Taeen kirjoituksista seurannutta esitutkintasekoilua. En puutu siihen, mutta koska en voi kommentoida Ari Pesosen kirjoitusta, pitänee oikaista tässä muutama ko. blogissa ilmennyt virhe ja epätarkkuus.

Rikoslain 1 luku sisältää säännökset Suomen rikoslain soveltamisalasta, joiden nojalla ratkaistaan mille valtiolle tuomiovalta rikoksesta kuuluu. En mene itse pykäliin, vaan niiden takana oleviin periaatteisiin. 

Tärkein on alueperiaate, jonka mukaan tuomiovalta rikoksesta kuuluu ensisijaisesti sille valtiolle, jonka alueella rikos on tehty.

Edellytyksenä sille, että muualla tehdystä rikoksesta voitaisiin tuomita Suomessa, on se, että rikoksen ja Suomen välillä on tiettyjä liittymäkohtia. Aktiivisen persoonallisuustekijän muodostavat rikoksentekijän kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka. Sen johdosta rangaistus voidaan määrätä Suomen rikoslain nojalla rikoksesta, jonka Suomen kansalainen on tehnyt ulkomailla.

Toinen vastaava liittymäkohta on passiivinen persoonallisuusperiaate, jolloin merkittävä tekijä on uhrin kansallisuus ja asuinpaikka. Suomen rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluu myös lippuperiaatteen mukaan rikos, joka on tehty suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa.

Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia, jos valtio, jonka alueella rikos on tehty, on pyytänyt rikoksen syytteeseenpanoa suomalaisessa tuomioistuimessa tai rikoksen johdosta esittänyt pyynnön rikoksentekijän luovuttamisesta, mutta pyyntöön ei ole suostuttu. Tätä kutsutaan kansainvälisessä rikosoikeudessa sijaislainkäytön periaatteeksi.

Viimeisenä tulee ns. universaaliperiaate, ja lainaan tässä suoraan lähdettä:

Universaaliperiaate ”tulee sovellettavaksi sellaisten kansainvälisten rikosten osalta, jotka on edellytetty kriminalisoitavaksi jossakin kansainvälisessä yleissopimuksessa kiinnittämättä huomiota siihen, missä rikos on tehty, kenen tekemä se on tai keneen se on kohdistunut. Suomen rikoslaissa tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi rahanväärennys, joukkotuhonta, kidutus, ihmiskauppa ja ilma-aluksen kaappaus.”

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suomen_rikosoikeuden_soveltamisala

Rikosilmoituksen teko ei todellakaan edellytä sitä, että ilmoittaja (esimerkiksi asianomistaja) pystyy nimeämään rikoksen, niin kuin kirjoituksen kommentissa esitetään. Tällaista ei sentään voi maallikolta edellyttää. Aivan riittävä on kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ja miten.

Kuten eräässä kommentissa on korjattu, al-Taeen mahdollisen rikoksen syytteeseen pano ei edellytä eduskunnan myötävaikutusta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu