Luontaishoitoalan sääntelyn perustuttava tutkittuun tietoon eikä kuulopuheisiin

Luontaishoitoalan järjestöt ovat huolissaan, että luontaisalaa koskeva kirjaus Suomen hallitusohjelmassa on jäämässä korona-pandemian jalkoihin. Tämän vuoksi Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ovat yhteistyössä luoneet esityksen Sosiaali- ja terveysministeriölle alaa koskevan hallitusohjelmakirjauksen edistämiseksi.

Järjestöt vaativat, että luontaishoitoalasta (CAM Complementary and Alternative Medicine) eli täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tehdään toimialaselvitys ennen kuin ryhdytään tekemään päätöksiä tuhansia alan ammattilaisia koskevasta sääntelystä. Mahdollisella sääntelyllä olisi vaikutuksia myös noin miljoonaan suomalaiseen täydentävien hoitojen käyttäjään. Luontaishoitoala on monimuotoinen toimiala, jonka kokonaiskuvasta ei ole koskaan tehty kansallista toimialaselvitystä. Sen sijaan julkinen keskustelu kärjistyy nopeasti pienen, mutta äänekkään näitä hoitoja vastustavien tahojen toimesta.

Lisäksi alan koulutettuja ja ammattimaisesti toimivia mustamaalataan terminologisesti käyttämällä epäasiallista uskomushoito-termiä. Terminologinen vähättely ja mitätöinti on johtanut jopa siihen, että osa täydentävistä hoidoista kiinnostuneista lääkäreistä ja tutkijoista ei uskalla tuoda julkisesti esiin mielipiteitään. Järjestöt näkevät, että epäasiallisen uskomushoito-termin käyttäminen on lisännyt polarisoitumista. Täydentävien hoitojen järjestöt ovat vedonneet asiallisen termin käyttämisen puolesta, jotta yhteiskunnalliselle keskustelulle saataisiin luotua turvallinen ympäristö.

Sääntelyn mahdollisuuksien selvittämisen ja miettimisen pohjaksi on toimialaselvityksen lisäksi koottava materiaalia alaan liittyvistä tutkimuksista ja käytänteistä. On selvää, että alan sääntelyä ei voi tehdä mielipiteiden tai yksittäisten kuulopuheiden pohjalta. Tieteellisen tutkitun tiedon käyttäminen lähtökohtana hallitusohjelman kirjauksen käsittelyssä on ensiarvoisen tärkeää. Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi, joten järjestöt kannustavat kaikkia täydentävistä hoidosta kiinnostuneita perehtymään tutkittuun tietoon myös täydentävien hoitojen osalta.

Linkistä löytyy järjestöjen yhteistyössä kokoama kannanotto, joka on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriön ministereille ja asiaa työstäville virkamiehille sekä tiedoksi pääministerille.

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/luontaishoitoalan-saantelyn-perustuttava-tutkittuun-tietoon-eika-kuulopuheisiin.html

Helsingissä 31.5.2021

Lisätietoja:
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Anna Sofia Nevanlinna
040-5842008
toimisto@lkl.fi
www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström
044-3558540
stj@stjry.fi
www.terveysjarjesto.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman
040-7618290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
0500-430818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi

+2

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu