Erityisryhmien tarpeet huomioitava paremmin taksilaissa

Lausuntoaika niin sanotun taksilain lakiluonnoksesta päättyi heinäkuussa. Lausuntoja tuli lähes sata ja suurimmassa osassa niistä otettiin kantaa myös erityisryhmien palvelemiseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Eduskunta saa lopullisen esityksen laiksi käsiteltäväkseen tulevana syksynä.

Monille vammaisille Sipilän hallituksen aikana taksilain muutoksen yhteydessä toteutunut sääntelyn purkaminen aiheutti paljon ongelmia. Palautetta on tullut muun muassa siitä, että matkustamisen turvattomuus lisääntyi, kuljettajien erityisryhmien kanssa toimisen tiedoissa ja taidoissa on vakavia puutteita, esimerkiksi pyörätuolin kiinnittämisessä tai näkövammaisten auttamisessa. Myös epävarmuus siitä, tuleeko etukäteen tilattu taksi ajoissa tai tuleeko lainkaan, heikentää asiakkaiden turvallisuuden kokemusta.

Jo lausunnolla ollessa lakiesityksessä pakollista taksinkuljettajan koetta on kehitetty huomioimaan entistä paremmin erityisryhmien palveleminen. Kuljettajakokeessa lisättäisiin painotusta kysymyksiin, jotka arvioivat ammattitaitoa matkustajien avustamisessa ja turvallisuudesta huolehtimisessa, eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimisessa, asiakaspalvelutilanteissa sekä kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimisessa.

Lisäksi ehdotetaan, että pakollisen kuljettajakokeen lisäksi kuljettajat voisivat osallistua uuteen vapaaehtoiseen koulutukseen, joka koskisi toimimista erityisryhmien kanssa. Vapaaehtoisen koulutuksen suorittamalla kuljettaja voisi osoittaa hankkineensa taksinkuljettajan perustietoja kattavammat valmiudet toimia erityisryhmien palvelutilanteissa.

Vammaisjärjestöjen palautteiden perusteella tällainen vapaaehtoinen koulutus ei riitä. Kaikki taksiautoilijat joutuvat työssään kohtaamaan erityisryhmiä, joiden palvelemisessa korostuu usein tarve paikallistuntemukselle, vuorovaikutustaidoille, kyky avustaa matkustajia ja huomioida erityistarpeet. Onkin välttämätöntä säätää lakiesityksessä määritellyn yrittäjäkoulutuksen lisäksi myös erityisryhmien kuljettajakoulutusosio pakolliseksi edellytykseksi ajoluvan saamiselle. Lisäksi kuljettajakoulutuksen tulee sisältää riittävästi käytännön harjoittelua erityisryhmien palvelussa.

Sisällöllisesti tärkeitä asioita ovat esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät asiat  kuten apuvälineinen ja vastaavien käyttö, sekä asiakaspalvelutaidot esimerkiksi kommunikaatiotaidot puhevammaisten tai muistisairaiden ihmisten kanssa. Tietoa eri vammaisryhmien kanssa toimimisesta voivat antaa esimerkiksi vammaisjärjestöt ja kokemuskouluttajat. Monille ihmisille kommunikointi edellyttää vähintään riittävän hyvää suomen kielen taitoa.

Lakiesityksessä mainittu erityinen ja laajempi erityisryhmien kuljettajakoulutus voi toimia lisäkoulutuksena, joka voi olla esimerkiksi julkisten hankintojen kilpailutuskriteereissä ja laatuvaatimuksissa.

Monissa lausunnoissa korostettiin myös, että taksien valvontaan on oltava jatkossa riittävät resurssit. Koulutuksen ohella valvonta on oleellinen osa taksipalvelujen laadun säilyttämistä.

Muistiliiton ja Eduskunnan vammaisasiainyhteistyöryhmän puheenjohtajana kannatan vammaisjärjestöjen ehdotusta kaikille taksiautoilijoille pakollisesta erityisryhmien kohtaamiseen ja auttamiseen kuuluvasta koulutusosiosta. Jokaisella vammaiselle tulee olla oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen matkustamiseen. Lakiesitystä onkin syytä tämän osalta vielä täsmentää.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

 

MerjaMkisalo-Ropponen

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991. Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon suoritin 1993, terveydenhuollon lisensiaatin 1995 ja terveystieteiden tohtorin 1998. Vuonna 2003 opiskelin draamakouluttajaksi. Uskon, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan. Tässä asiassa ei koskaan tule täysin oppineeksi. Ennen eduskuntaan tuloani työskentelin 10 vuoden ajan työyhteisökouluttajana. Joensuun kaupunginvaltuustossa olen ollut viidettä kautta, tällä kaudella valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Olen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, Miina Sillanpää Säätiön hallituksen jäsen ja Kalevi Sorsa Säätiön hallituksen jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu