Sote tulee – oletko valmis?

Viime tiistaina keskusteltiin eduskunnassa opposition välikysymyksen takia sote-uudistuksesta. Olen itse sitä mieltä, että nyt pitäisi pystyä rehellisesti myöntämään, että sosiaali‑ ja terveyspalveluiden järjestämiseen tarvitaan kuntaa suuremmat hartiat. Yhä useammat Suomen kunnat ovat ymmärtäneet tämän tosiasian, ja meillä Pohjois-Karjalassa on maakuntamallilla toimittu jo useampi vuosi, ja kyllä meillä kovasti odotetaan tätä tilapäistä kuntayhtymämallia pysyvämpää ja demokraattisempaa ratkaisua.

Täydellinen ei hallituksen malli ole mutta paras tähänastisista, emmekä me voi enää yhtään siirtää tätä päätöstä eteenpäin. Uudistusta on väännetty jo yli 12 vuotta, joten on kyllä käsittämätöntä, että kokoomus sanoo, että nyt ei sitten tehdäkään mitään.

Kun näin suurta uudistusta tehdään, niin varmasti löytyy korjattavaa. Minä ymmärrän täysin, että oppositio kritisoi lakiesitystä ja tuo esille sen epäkohtia, Sitä en kuitenkaan ymmärrä, että tässä vaiheessa, kun meillä on lopultakin perustuslain mukainen malli käsittelyssä, ehdotetaan, että nyt luovuttaisiin koko uudistuksesta. Kaikki puolueet ovat vuosikausia vaatineet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tehtäväksi. Nyt tämä totaalinen jarruttaminen on mielestäni erikoista ja jopa vastuutonta.

Nykyisessä tilanteessa sosiaali‑ ja terveydenhuollon ongelmat huomioiden kaikkein huonoin päätös olisi jättää tämä päätös tekemättä. Tämä merkitsisi edelleen sosiaali‑ ja terveyspalvelujen alueellisten erojen kasvua ja hoitoon pääsyn ongelmien jatkumista. Tähän meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Suomalaiset ansaitsevat tasa-arvoiset hoitoon pääsyn edellytykset koko maassa.

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva malli mahdollistaa toimintojen kehittämisen ja asiakaskeskeisyyden ja sitä kautta paremmat ja yhdenvertaiset palvelut koko maassa. Kansalaisille on tärkeää, että he pääsevät vastaanotolle silloin kun tarvitsevat. Hyvinvointialueilla on mahdollista myös organisoida ja kehittää työtä ja ammattilaisten työnjakoa järkeväksi.

On muistettava, että tämän lakipaketin avulla luodaan paremmat edellytykset myös sisällön uudistamiselle. Tämä ei ole sisältölaki, kuten esimerkiksi mielenterveyslaki tai terveydenhuoltolaki. Palvelujen parantamiseksi tarvitaan myös sisällön uudistusta, ja sekin on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Tulevaisuuden sosiaali‑ ja terveyskeskus ‑ohjelmassa on vuonna 2020 myönnetty yhteensä 70 miljoonaa euroa, jolla parannetaan hoitoon pääsyä ja perustason palveluita, esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Ohjelman täydennyshaku, eli 95 miljoonaa euroa, on tarkoitus avata lähiaikoina.

 

Miten asia etenee?

Lakiesitys on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä ja valiokunnassa on vielä muutama asia huolellisesti varmistettava. Ensinnäkin uudistuksen tulee varmistaa vammaisten oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. Minkään ryhmän palvelut eivät saa heikentyä.

Uudistuksessa tulee varmistaa myös se, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä ennalta ehkäisevässä toimissa kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhdessä tekemisestä tulee velvoite ja toimintaa koordinoidaan riittävällä vahvuudella. Pohjois-Karjalassa tämä ei ole täysin onnistunut, ja siksi olen varma, että yhdessä tekemiseen tulee voimakkaammin ohjata, ja siihen toivon myös sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan miettivän ratkaisuja.

Samoin tulevien hyvinvointialueiden rahoitus tulee varmistaa sille tasolle, että jokainen alue voi palvelut järjestää. Liian pitkä siirtymäaika ja siihen liittyvä leikkuri voivat uhata rahoitusta joillakin alueilla. 200 euron leikkuri sortaa alueita, joilla rahoitus ilman leikkuria kasvaisi tarvetekijöiden perusteella enemmän. Tämä koskee esimerkiksi omaa maakuntaani eli Pohjois-Karjalaa. Toisaalta on tosiasia, että rahoitusmalli vaatii jatkuvaa kehittämistä tämän lakipaketin hyväksymisen jälkeenkin.

Samoin uudistuksessa tulee ottaa vahvasti huomioon eri sosiaali‑ ja terveysjärjestöt ja niiden toiminta yhdessä sekä kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Erityisesti nyt koronapandemia on tuonut meille kaikille näkyväksi sen äärettömän arvokkaan työn, jota järjestökenttä tekee. Laaja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on elintärkeää sote-uudistuksen onnistumiselle.

 

Myös muita uudistuksia tarvitaan

Lopuksi haluan vielä muistuttaa, että tämä hallitus on myös muilla päätöksillä varmistanut sen, että sosiaali‑ ja terveydenhuollon palvelut ovat kaikkien saatavilla. Erittäin tärkeä päätös oli asiakasmaksulaki, joka astuu voimaan nyt heinäkuussa.

Tässä laissa asiakasmaksuja kohtuullistetaan ja myös esimerkiksi sairaanhoitajien vastaanottokäynnit muuttuvat maksuttomiksi. Asiakasmaksulain uudistus on merkittävä hallituksen tasa-arvotyö.

Monien tutkimusten mukaan asiakasmaksut osuvat kaikkein kipeimmin juuri pienituloisiin, ja pahimmillaan ne voivat olla jopa este ajoissa hoitoon hakeutumiselle, jolloin ongelmat pahenevat ja tulevaisuuden kustannukset kasvavat.

Toisin sanoen sote-lakipaketin rinnalla hallitus on parantanut ja parantaa asiakkaiden ja potilaiden asemaa lukuisilla muillakin lakiesityksillä, ja päätösten vaikuttavuus onkin arvioitava kokonaisuutena.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

 

0
MerjaMkisalo-Ropponen
Sosialidemokraatit Joensuu

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991. Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon suoritin 1993, terveydenhuollon lisensiaatin 1995 ja terveystieteiden tohtorin 1998. Vuonna 2003 opiskelin draamakouluttajaksi. Uskon, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan. Tässä asiassa ei koskaan tule täysin oppineeksi.
Ennen eduskuntaan tuloani työskentelin 10 vuoden ajan työyhteisökouluttajana. Joensuun kaupunginvaltuustossa olen viidettä kautta, tällä kaudella valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Olen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Miina Sillanpää Säätiön hallituksen jäsen sekä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n hallintoneuvoston jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu