Taidekasvatuksen asema osana koulutusjärjestelmää vahvistui

Viime viikolla oli eduskunnan käsittelyssä hallituksen esitys laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekisteristä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta. Lain hyväksymisen myötä taiteen perusopetuksen asema vahvistui osana koulutusjärjestelmää. Taiteen perusopetuksessa saatavan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää.

Olen itse puhunut vuosikausia kulttuurihyvinvoinnin ja myös taidekasvatuksen puolesta ja onneksi nyt molempien merkitystä on alettu ymmärtää osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä ennaltaehkäisyä. Myös tutkimuksellista näyttöä asiasta alkaa olla jo runsaasti.

Taide on erittäin tärkeä keino käsitellä omia tunteita niin positiivia kuin negatiivisia. Mielestäni taidekasvatus onkin myös osa mielenterveys- ja tunnetaitojen opettamista. Varsinkin nyt, kun nuorten paineet ja mielenterveyden haasteet, kuten ahdistus ja masennus, ovat erittäin huolestuttavan yleisiä, on erittäin tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori löytää erilaisia keinoja ja työkaluja käsitellä ja kuvata omia tunteitaan. Tähän kulttuuri ja taide antaa monia hyviä työkaluja. Taideopetus sekä sen kautta löydetyt taide- ja kulttuuri harrastukset luovat myös lapsille ja nuorille tärkeitä yhteisöjä ja siten ehkäisevät yksinäisyyttä.

Taideopetuksessa voidaan myös vastata nuorten jaksamista haastavaan yhteiskunnallisen ilmapiiriin paineeseen, jossa korostetaan jatkuvaa menestystä, tehokkuutta ja kilpailua. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä taidetta eikä taiteessa ole kyse kilpailusta vaan itsensä ilmaisemisesta. Taiteen muodoista jokainen voi löytää itselleen sopivimman tavan ilmaista itseään.

Taideopetus on siis myös keskeinen osa ehkäisevää mielenterveystyötä. Taiteen avulla voidaan käsitellä juuri niitä elämänalueilla, joita mikään tiede tai muu oppiaine ei pysty tunnetasolla kohtaamaan. Taide tuo myös esille uutta ajattelua – jotain, mitä ei vielä ole tai jotain, mitä kohti voisimme mennä.  Nyt tarvitsemme kaikki keinot, millä lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuudenuskoa vahvistetaan. Taide ja kulttuuri auttavat näkemään mahdollisuuksien maailmaa!

MerjaMkisalo-Ropponen
Sosialidemokraatit Joensuu

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991. Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon suoritin 1993, terveydenhuollon lisensiaatin 1995 ja terveystieteiden tohtorin 1998. Vuonna 2003 opiskelin draamakouluttajaksi. Uskon, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan. Tässä asiassa ei koskaan tule täysin oppineeksi.

Ennen eduskuntaan tuloani työskentelin 10 vuoden ajan työyhteisökouluttajana. Joensuun kaupunginvaltuustossa olen kuudetta kautta ja toimin valtuuston puheenjohtajana.

Olen Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Miina Sillanpää Säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n hallintoneuvoston jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu