Tiedätkö mikä on Vammaisfoorumi?

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Se tekee arvokasta työtä vammaisten oikeuksien parantamiseksi. Kotimaan työn ohella se edustaa suomalaisia vammaisjärjestöjä Euroopan vammaisfoorumissa (European disability forum).

Vammaisfoorumi muun muassa antaa lausuntoja ja pitää yhteyttä lainvalmistelijoihin ja päättäjiin sekä käy eduskunnassa valiokuntien kuultavana. Lisäksi Vammaisfoorumin tulee seurata YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa ja laatia Suomen maaraportin rinnakkaisraportti.

Vammaisfoorumi ei tällä hetkellä saa toimintaansa minkäänlaista julkista rahoitusta, lukuun ottamatta omana yksikkönään toimivaa STEA:n rahoittamaa Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmaa, joka tekee työtä vammaisten maahanmuuttajien parissa.

Käytännössä Vammaisfoorumin toiminta siis rahoitetaan jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksutuloilla. Tämä mahdollistaa puolipäiväisen työntekijän palkkaamisen, mutta ei muuta toimintaa, kuten kehittämis- tai asiantuntijatyötä.

Asiantuntijalausunnot ja monet muut Vammaisfoorumin vaikuttamistyöhön liittyvät asiat tekevät jäsenjärjestöjen työntekijät oman työnsä ohella. Puolipäiväisen työntekijän työaika ei riitä siihen, mitä kaikkea Vammaisfoorumin tulisi tehdä – tai mitä sen odotetaan tekevän.

Vammaisfoorumin vuonna 2018 tekemä kyselytutkimus paljasti, että YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista huolimatta vammaisten itsensä arvioimana heidän oikeutensa toteutuvat osin huonosti tai jopa erittäin huonosti.

Vammaiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää, puutteita palveluissa, saavutettavuudessa ja esteettömyydessä sekä tulevat sivuutetuiksi heitä itseään koskevissa päätöksissä. Kertooko myös se, että vammaisfoorumin odotetaan tekevän kaiken heille osoitetun työn täysin vapaaehtoisvoimin, yleisestä asennoitumisesta vammaisia kohtaan?

Hallitusohjelma korostaa monin eri tavoin vammaisten oikeuksien toteutumista. Jotta vammaisten ihmisten oikeuksia voidaan parantaa, tarvitaan vahvoja vammaisjärjestöjä, vammaisten oman äänen kuulumista sekä tutkittuun tietoon perustuvaa lainvalmistelua. Vammaisfoorumi on keskeinen toimija tässä työssä.

Jotta tämä tärkeä työ voidaan paremmin turvata, olen tekemässä eduskunnassa määräraha-aloitetta tulevan vuoden talousarvioon vammaisfoorumin toiminnan tukemisesta, jolla voitaisiin mahdollistaa yhden henkilön palkkaus ja näin foorumin arvokasta työtä vahvistaa.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

 

MerjaMkisalo-Ropponen

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991. Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon suoritin 1993, terveydenhuollon lisensiaatin 1995 ja terveystieteiden tohtorin 1998. Vuonna 2003 opiskelin draamakouluttajaksi. Uskon, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan. Tässä asiassa ei koskaan tule täysin oppineeksi. Ennen eduskuntaan tuloani työskentelin 10 vuoden ajan työyhteisökouluttajana. Joensuun kaupunginvaltuustossa olen ollut viidettä kautta, tällä kaudella valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Olen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja, valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja, Miina Sillanpää Säätiön hallituksen jäsen ja Kalevi Sorsa Säätiön hallituksen jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu