Vammaisasiavastaavat kaikille hyvinvointialueille

Tänään tekemäni lakialoite vammaisasiavastaavan tehtävän lisäämisestä lakiin on eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa.

Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka tarkoituksena on ”edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista”. Sopimuksen 25 artiklassa ”Terveys” puolestaan säädetään vammaisten henkilöiden oikeudesta ”parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella”. Tämän käytännön toteuttamiseksi tulee myös sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnittää erityistä huomiota vammaisten oikeuksien toteutumiseen sekä henkilökunnan tietouteen vammaisten oikeuksista, tarpeista ja itsemääräämisoikeudesta. Vammaisasiavastaava edistäisi näiden oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vammaisasiavastaava edistäisi myös palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on osoittanut huoltaan vammaisten oikeuksista ja palveluista hyvinvointialueilla. Joulukuussa yhdenvertaisuusvaltuutettu lähetti hyvinvointialueille kirjeen ”yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen hyvinvointialueilla”. Kirjeessään yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa muun muassa tilojen esteettömyyttä, palveluiden saavutettavuutta, kohtuullisia mukautuksia, vammaisneuvoston kuuntelemista sekä vammaispoliittisen ohjelman tarpeellisuutta hyvinvointialueilla. Vammaisasiavastaavat edistäisivät muun muassa kaikkia näitä asioita ja toisi päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen tarvittavaa asiantuntemusta vammaisten asiakkaiden oikeuksista ja tarpeista.

Tekemäni lakialoitteen tarkoituksena on lisätä hallituksen esitykseen laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (HE 300/2022) vammaisasiavastaavan tehtävä. Aloite on siis tarkoitus käsitellä yhdessä hallituksen esityksen HE 300/2022 vp kanssa. Vammaisasiavastaavan tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja vammaisten oikeuksia sekä palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Lakialoitteen takana on huoli vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen haasteista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pelkona on, että vammaisten asiat jäävät muiden asioiden jalkoihin, eivät saa tarvitsemaansa huomiota.

Vammaiset ihmiset ovat myös kokeneet, ettei potilasasiavastaavalla tai sosiaaliasiavastaavalla ole aina aikaa tai tietoa vammaisuuteen liittyvistä erityistekijöistä. Vammaiset kokevat usein, että heidän tarpeensa ja oikeutensa jäävät toteutumatta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vammaiset asiakkaat ovat myös muita haavoittuvammassa asemassa ja usein tarvitsevat enemmän apua asioinnissaan ja tarvittavien palveluiden saannissa. Tämän takia on tärkeää, että tulevaisuudessa kaikilla hyvinvointialueilla toimisi vammaisasiavastaavia, joilla olisi vaadittava osaaminen ja toimivalta vammaisten asiakkaiden neuvontaan ja oikeuksien edistämiseen.

Monissa kunnissa toimii jo vammaisasiamiehiä ja tehtävien perustamista pohditaan perustettavaksi myös joillain hyvinvointialueilla. Vammaisten oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen takaamiseksi on tärkeää, että myös vammaisasiavastaavan tehtävän järjestämisestä kaikilla hyvinvointialueilla, kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään yhdenmukaisesti laissa.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, sd
Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän pj

MerjaMkisalo-Ropponen
Sosialidemokraatit Joensuu

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1981, erikoissairaanhoitajaksi 1983 ja terveydenhuollon opettajaksi 1991. Terveydenhuollon hallinnon tutkinnon suoritin 1993, terveydenhuollon lisensiaatin 1995 ja terveystieteiden tohtorin 1998. Vuonna 2003 opiskelin draamakouluttajaksi. Uskon, että elinikäinen oppiminen on itseensä tutustumista koko elämän ajan. Tässä asiassa ei koskaan tule täysin oppineeksi.

Ennen eduskuntaan tuloani työskentelin 10 vuoden ajan työyhteisökouluttajana. Joensuun kaupunginvaltuustossa olen kuudetta kautta ja toimin valtuuston puheenjohtajana.

Olen Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Miina Sillanpää Säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n hallintoneuvoston jäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu