Vakavilla sairauksilla tai haavoittuvassa asemassa olevien terveydellä ei saa puoskaroida

Suomessa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtohoitoja ja niiden harjoittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Toistuvasti nousee esiin räikeitä tapauksia, joissa ihmisille on uskoteltu parantavia hoitoja, mikä on johtanut hoidon viivästymiseen ja jopa terveyden vaarantumiseen. Samalla ihmisten epätoivoista tilannetta on voitu käyttää hyväksi ja ihmisillä on voinut mennä merkittäviä summia näihin hoitoihin, joiden on uskoteltu parantavan heidän sairauttaan. Vaihtoehto- ja uskomushoitojen yleistyminen on huolestuttavaa.

Olen jättänyt asiaa koskevan lakialoitteen eduskuntaan. Kyse on niin sanotusta puoskarilaista. Asian ovat nostaneet aiemmilla eduskuntakausilla esille myös edustajat Paula Risikko ja Sari Raassina. Tarve lainsäädännölliselle viitekehykselle ei ole suinkaan poistunut, vaan päinvastoin kasvanut erilaisten uusien toimijoiden tullessa alalle. Olen saanut asiasta toistuvia huolestuneita yhteydenottoja.

Lakialoitteen tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lailla on tarkoitus osoittaa vaikeiden sairauksien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hoito ainoastaan Valviran hyväksymien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi.  Vaihtoehtohoitajien puutteellinen kyky tunnistaa lääketieteellisen hoidon tarvetta voi vakavasti vaarantaa asiakkaan terveyden. Vaihtoehtohoitojen valvonnan puutteellisuus ja tästä seuraava potilaan oikeusturvan heikentyminen ovat selkeitä ongelmia.

On epäeettistä ja hyvin arveluttavaa, että esimerkiksi mielenterveys- ja muistihäiriöpotilaiden haavoittuvaa tilannetta käytetään hyväksi. Myös nyt koronaepidemian aikaan on huolestuttavaa lukea, miten yleisvaarallisen tartuntataudin hygieniaohjeita joidenkin toimesta kyseenalaistetaan tai ehdotetaan tuulesta temmattuja vaihtoehtoja koronan hoitoon.

Lakialoitteessa esitän lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin säännös, jonka mukaan tiettyjen henkilöryhmien tutkiminen tai hoitaminen olisi sallittua vain terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, ettei potilas jäisi vakavissa sairauksissa ilman lääketieteellistä taudinmääritystä tai mahdollisuutta siihen.

Vaihtoehto- tai uskomushoitoja tarjoavien tahojen kirjo on laaja ja sinne mahtuu monenlaista toimijaa. Haluan todeta, että suuri osa heistä toimii asianmukaisesti ja tuntee vastuunsa. Mutta valitettavasti alalla on myös toisenlaisia toimijoita.

Vaihtoehtohoitoja on tarjolla laaja kirjo aina ruokavalioista ja ravintolisistä mystisiin energiahoitoihin ja pseudotieteellisiin laitteisiin sekä toimenpiteisiin. Musta salva, hopeavesi, kahviperäruiskeet, parantavat mehut, aprikoosin siemenet tai muut parannushoidot kuten homeopatia ja meditaatio ovat viime vuosina olleet suosiossa syövän vaihtoehtohoitoja kannattavien keskuudessa. Syöpä voi ehtiä levitä hoitojen ulottumattomiin, jos hoitoonpääsy viivästyy.

Tämän lain tarkoitus ei ole rajoittaa vaihtoehtohoitoja muuten, mutta erityisryhmien turvaksi tarvitaan lainsäädäntöä. selkeyttäisi vastuukysymyksiä, parantaisi asiakkaan suojaa ja sen avulla varmistettaisiin, ettei nämä erityisryhmät jäisi ilman terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vaihtoehtohoitojen osalta tarvitaan lainsäädäntöä kuten monilla muillakin palvelualoilla, ja erityisen tärkeää se on terveyden ollessa kyseessä. Selkeästi laissa määritelty viitekehys lisäisi asiakkaan luottamusta järjestelmään ja vahvistaisi myös vastuullisten toimijoiden asemaa vaihtoehtohoitojen kirjavalla kentällä.

 

MiaLaiho

Mia Laiho on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Uudeltamaalta. Hän on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän toimii eduskunnassa sosiaali-ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja sivistysvaliokunnan varajäsenenä. Hän toimii myös Uudenmaanliiton maakuntavaltuutettuna sekä Lastenliiton hallituksen puheenjohtajana. Mialle ovat tärkeitä sosiaali-ja terveydenhuollon asiat sekä opetus ja koulutus. Kaikki perheiden, lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat sydäntä lähellä. Mia on kolmen lapsen äiti ja koiranomistaja. Mialle eläinten hyvinvointi on tärkeää.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu