Lapset ja nuoret keskellä koronarajoituksia

Vuosi 2020 oli erityisen rankka lapsiperheille, kun korona kriisin vuoksi aloitettiin rajut rajoitustoimenpiteet. Perheiden ja lasten pahoinvointi lisääntyi huomattavasti verrattuna vuoteen 2019. Keväällä suljettiin koulut ja luovuttiin väliaikaisesti lähiopetuksesta, mikä näkyi lastensuojeluilmoitusten tipahtamisena. Lapset jäivät vanhempien varaan eikä yhteiskunta kyennyt tarjoamaan apua välittömästi perheille, jotka sitä tarvitsivat. Syksyllä lastensuojeluilmoitusten lisääntyminen näkyi reippaana kasvuna eli kevään patoumat tulivat ilmi. Heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat perheet tietenkin kärsivät muita enemmän ja se näkyy perheiden hyvinvoinnissa.

 

Lasten kohdalla psyykkiset ongelmat ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Aikuisten välinen ja lapsiin kohdistuva väkivalta lisääntyi, kun korona epidemia alkoi. Koulujen sulkemisella ja etäopetukseen lähtemisellä oli vakavat vaikutukset perheiden kokonaishyvinvointiin. Erityisesti mainitsemani lasten psyykkiset ongelmat ja päihteitten lisääntyvä käyttö oli todella leimallista vuonna 2020. Lasten harrastus mahdollisuuksien rajoittaminen oli todella vahingollista, sillä lasten sosiaalisten kontaktien puute näkyy merkittävästi hyvinvoinnissa ja mielenterveyspalveluiden käytössä. Aikuiset ihmiset kestävät paremmin korona epidemian aikana tehtyjen rajoitustoimenpiteiden aiheuttamat sosiaalisten kontaktien vähentymisen, mutta lasten ja nuorten mielenterveydellisen hyvinvoinnin vuoksi sosiaalisten kontaktien vähentyminen on erityisen haitallista, koska lasten ja nuorten elämän aikajänne on lyhyempi kuin aikuisilla.

 

Viime vuonna tuli myös ilmi monta lapseen kohdistuvaa hengenvaarallista väkivalta tapausta ympäri Suomen. Huolestuttavaa oli erityisesti se, kun väkivalta kohdistui erityisesti ala- ja yläkouluikäisiin lapsiin. Myöskin huolestuttava piirre näissä väkivalta tapauksissa oli se, kun pahoinpitelijöitä oli joukko teini ikäisiä nuoria tai jopa alakoulu ikäisiä lapsia. Kaikki lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on tuomittavaa ja siihen täytyy puuttua monin eri keinoin. Lainsäätäjien on huolehdittava siitä, että kaikki lapset ja nuoret saisivat, jotka ovat joutuneet kohtaamaan väkivaltaa samanikäisiltä lapsilta ja nuorilta tai aikuisilta, parempaa oikeusturvaa, mitä tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä on.

 

Mikä on sitten hallituksen vastuu tästä perheiden ja lasten pahoinvoinnista? Hallitus viime kädessä päättää rajoitustoimenpiteistä korona epidemian ollessa päällä. Mielestäni hallitus ei kuitenkaan ole onnistunut siinä, kuinka lasten ja nuorten hyvinvointi otetaan ensisijassa huomioon päätettäessä rajoitustoimenpiteistä. Tämä nähtiin keväällä 2020, kun koulut suljettiin ja heikennettiin lasten ja nuorten harrastus mahdollisuuksia. Päätökset koulujen sulkemisista olivat aivan liian hätiköiden tehty vailla kunnon fakta pohjaa niiden rajoitusten hyödyllisyydestä. Yksikään lapsi ei ole kuollut Suomessa koronaan tai sen mahdollisesti aiheuttamiin jälkioireisiin.

 

Voimme todeta sen, että lapset ja nuoret ovat suurin häviäjä ryhmä johtuen juurikin siitä syystä, että heihin kohdistettiin näinkin rajuja rajoitustoimenpiteitä. Lapset ja nuoret ovat lähtökohtaisestikin heikomassa asemassa oleva ryhmä verrattuna muihin ryhmiin. Myöskään ei ole faktaa siitä, että korona olisi juuri tähän ryhmään erityisen vaaralliseksi luokiteltava tartuntatauti.

 

Ajattelin ottaa esille juuri lapset ja nuoret, koska he ovat suurin häviäjä joukko tässä korona epidemian aikana. Viime vuonna tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat seurauksiltaan kauas kantoisia. Tulemme näkemään tulevina vuosina lisääntyvää pahoinvointia juurikin siitä syystä, että lasten ja nuorten elämää rajoitettiin kohtuuttomalla tavalla. Nyt olisi aika panostaa juuri lapsiin ja nuoriin sekä heidän hyvinvointiinsa, sillä koronan aiheuttamien sosiaalisten, terveydellisten ja taloudellisten laskun maksajina on juuri tämä sukupolvi, joka kasvaa hyvää vauhtia kohti aikuisikää.

 

Nyt olisi syytä jokaisen miettiä toimiko hallitus oikein lasten ja nuorten kohdalla sekä onko hallitus vallan kiihkossaan mennyt liian pitkälle rajoittaessaan lasten ja nuorten elämää. Lapset ja nuoret ovat joka tapauksessa tämän yhteiskunnan kantava voima tulevaisuudessa ja kaikki toimenpiteet, jotka hankaloittavat tämän heikoimman ryhmän edellytyksiä elää lapsuutta sekä nuoruutta vapaana on ehdottomasti paheksuttavaa eikä sitä pidä hyväksyä.

 

Päätänkin sanoihin: Pidetään huolta toinen toisistamme ja erityisesti lapsista ja nuorista.

 

 

+2
Miika Koskela

Olen 29 vuotias kolmen lapsen isä. Politiikan ahkera seuraaja ja kannanottaja. Minulla on kristillinen arvomaailma ja myöskin sen kautta katson tätä maailman menoa. Kannatan konservatiivisia arvoja, mutta ihminen on kuitenkin aina keskiössä. Ihmisiä vartenhan politiikkaa tulisi tehdä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu