Mitä saat, jos äänestät minua?

Äänestäjä lähetti minulle viestin kertoakseen, että olin vaalikoneen kysymysten perusteella hänelle parhaiten sopiva ehdokas. Häntä kuitenkin pohditutti valita minua, koska puoluevaalissa hänen äänensä voisi olla tukemassa jotakin toista vihreää (tai sitoutumatonta) ehdokasta, jonka ajatukset eivät ehkä olisikaan yhtä yhdensuuntaiset. Mitä sitten voin luvata minua äänestävälle?

  

Olen arvoliberaali vihreä, joka pyrkii pitämään koko Suomen elinvoimaisena

Vaalikoneiden kysymyksiin vastaaminen on ollut ensikertalaiselle antoisaa. Kun julkisesti vastaa usein sangen monisyisiin kysymyksiin, tulee samalla omat ajatukset ja arvot kirkastettua. Vastattuani rehellisesti kaikkiin kysymyksiin oli ilahduttavaa huomata, että esimerkiksi oheisen Helsingin Sanomien vaalikoneen perusteella tehdyn arvokartan perusteella olen selvästi vihreä.

Kuvan mukaisesti olen arvoiltani liberaali (vaikka en eutanasiaa kannatakaan https://www.mikaramet.fi/l/miksi-en-kannata-eutanasiaa/) ja maltillisesti oikeistolaisempi kuin vihreät keskimäärin. Olen muiden vihreiden ehdokkaiden tavoin vahvasti kallellani kansallismielisyyden sijasta kansainvälisyyteen, mutta eroan useimmista muista vihreiden ehdokkaista siinä, että haluan pitää koko Suomen elinvoimaisena. Tähän syynä ei ole pelkästään se, että pidän laajasti elinvoimaista Suomea rikkautena, vaan myös muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne. Suomi ei voi vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa jättää autioitumaan mitään aluetta etenkään Itä- tai Pohjois-Suomessa. Tämän vuoksi pidän esimerkiksi tärkeänä, että synnytyssairaalaverkosto on riittävän kattava Kainuussa ja Pohjois-Suomessa. https://www.mikaramet.fi/l/kainuun-ja-pohjois-suomen-synnytyssairaalat/

Oheisen arvokartan perusteella voi jo sangen luotettavasti tietää, että olen kansainvälisesti suuntautunut arvoliberaali, joka puolustaa myös kasvukeskusten ulkopuolista Suomea. Taustani lastenlääkärinä ja julkiset kannanotot lasten etujen huomioimisesta koronapandemian aikana taas varmistavat sen, että en puhu lasten hyvinvoinnin ja koulutuksen puolesta pelkästään vaalitoreilla. Sijoittumiseni vaalikoneesta riippuen joko hiukan vasemmalle tai täysin keskelle kertoo siitä, että vaadin toisaalta heikompiosaisista huolehtimista, mutta toisaalta yrittäjämyönteisiä ratkaisuja. Lisäksi ajattelen, että työllisyysaste saadaan edelleen nousemaan poistamalla kaikki kannustusloukut perustulon avulla ja tekemällä työnteko aiempaa kannustavammaksi opiskelijoille. Haluan olla mukana kehittämässä yrittäjämyönteistä yhteiskuntaa, joka täysimääräisesi hyödyntää vihreään siirtymään mahdollisuudet ja panostaa kestävään kehityksen periaatteiden mukaiseen talouskasvuun.

Mutta mitä sitten, jos ääni päätyykin hyödyttämään jonkun toisen vihreän läpimenoa?

Vihreyden määrittää arvot paremmin kuin talous

Samaisen Helsingin Sanomien vaalikoneen perusteella laaditun arvokartan perusteella kaikkia Suomen vihreitä yhdistää erityisesti arvoliberaalius. Vihreät siis hyväksyvät kaikki ihmiset sellaisina kuin he ovat, kunhan eivät ole haitaksi ympäristölle tai toisille ihmisille. Yhteisen arvopohjan vuoksi myös itse valitsin puolueekseni vihreät.

Perinteisellä vasemmisto/oikeisto -jaottelulla vihreät eivät ole tiiviisti järjestäytynyt ryhmä. Talouspolitiikan suhteen vihreitä voinee luonnehtia siten, että emme ole vasemmalla tai oikealla, vaan edellä.  Taloudellista vaurautta ei tule tavoitella lyhytjänteisesti ympäristön kustannuksella vaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi vetytalouden kautta. Vihreä siirtymä ei ole Suomella pelottava uhka vaan huikea mahdollisuus. Pelkästään taloudellisista syistä Suomen tulee olla edelläkävijä ilmastoasioissa ja uusiutuvaan energiaan pohjaavissa ratkaisuissa.

Voin siis luvata, että ääni vihreille on ääni ihmisoikeuksille, koulutukselle, vastuullisuudelle ja humaanille ajatusmaailmalle. Vihreät eivät edusta tiettyjä etujärjestöjä, vaan nojaavat päätöksen teossa tutkittuun tietoon.

Tutkimustietoon nojaaminen antaa parhaan mahdollisen takuun siitä, että minulle tai kenelle tahansa muulle vihreälle annettu ääni tulee olemaan Suomen parhaaksi.

Mika Rämet
Vihreät Oulu
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Olen oululainen lastenkääkäri, jolla on pitkä kokemus myös yliopistolaisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Taustani antaa tukevan pohjan pyrkiä eduskuntaan tekemään mahdollisimman oikeita, tietoon perustuvia päätöksiä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu