”Harmaa talous ..musta tulevaisuus…” ( os

Harmaa talous ( mm veronkierto) ei katoa. Toisten ihmisten toive nopeasta vaurastumisesta keinoja kaihtamatta mm kolmatta osapuolta ja järjestelmää hyväksikäyttäen on ikuista. Mutta niin on harmaan talouden vastaisen taistelunkin oleva ikuista. Veronkierron tämän hetkinen ” arvo” on Suomen osalta n 10 mrd e / vuosi ( EU). Eli puhumme valtavista, vuosikohtaisista taloudellisista menetyksistä.

Käsittelemme tässä osassa rakennusalaa. Oma kohtaisesti kokemukset jääneet 2007 samalla työmaalla kohtaamiini kielitaidottomiin ( puhuivat vain englantia ), irakilaisiin etuputsareihin jotka ihmettelivät ( heidän näkökulmastaan) hyvää 5 e / tunti tuntipalkkaa. Kyseisestä epäkohdasta tosin ns ”lmoitettiin eteenpäin” jo samana päivänä.

Alipalkkaus on työperäisen hyväksikäytön muoto, jonka esiintymismuodot vaihtelevat. Alipalkkaus on välillistä harmaata taloutta ja sitä ilmenee myös mm rakennusalalla ulkomaisen työvoiman lisääntymisen myötä.

Alipalkkaus sekä työehtojen polkeminen on vain yksi osa rakennusalaan perinteisesti liittyviä hämäräpuuhia. Työperäinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa voidaan myös laskea talousrikollisuudeksi. Joka myös mm vääristää alan kilpailua urakoista.

Rakennusalaan liittyvät toisaalla edelleen myös tyypilliset talousrikoslajit kuten veropetokset. Joihin kuuluu usein mm kuittikauppaa ja perusteettomia alv- palautuksia. Myös työeläkemaksupetokset ovat tyypillisä. Uutena osana rakennusalaan liittyvät rahanpesurikokset. Jopa kryptovaluuttojen käyttö on tullut kuvaan myös rakennusalaan liittyvissä petoksissa koska eivät ole niin helposti talousrikostutkijoiden jäljitettävissä.

Suuret työmaat tuovat mukanaan myös urakoiden ” ketjutuksen”. Tämä ” ketjutus” ( mm sisältäen suuren määrän urakoitsijoita) taasen mahdollistaa myös toimijat joiden tarkoitusperät ovat osittain rikollisia. Tällä ” ketjutuksella” pyritään mm vaikeuttamaan rikosepäilyn selvittämistä. Esim harjoitetaan pimeää palkanmaksua ja tai pimeän ulkomaisen työvoiman käyttöä. Nämä edellämsinitut taasen mm vääristävät alan kilpailua urakoista.

Rakennusalalle pesiytyneen harmaan talouden vastainen kamppailu tuonut mukanaan mm veronumeron käyttöönoton sekä laajennetun työntekijöitä ja aliurakointitietoja koskevan ilmoitusmenettelyn.

Mutta myös rikollisetkin kehittävät toimintaansa, etsivät uusia aukkoja. Ja myös korona tuonut oman osansa. Esim tuleviin konkursseihin liittyvät, mahdolliset ennalta toteutetut omaisuuden siirrot..ilman hyväksyttyä syytä…jne..Keinoja, muuttuviin tilanteisiin sopeutumista löytyy myös ” vasrapuolella”

Rakennusalalla mielestäni yksi tehokas lisäkeino voisi olla mahdollisuus määrätä pääurakoitsija rikosoikeudelliseen vastuuseen mahdollisista aliurakoitsijansa laittomista tekemisistä. Tämä varmasti kannustaisi pääurakoitsijaa valitsemaan nykyistä vielä tarkemmin aliurakoitsijansa. Näin ollen mm rakennusalaan liittyvät harmaasta taloudesta johtuvat taloudelliset menetykset pienenisivät varmasti.  Sekä rehellisellä pohjalla toimivien yritysten mahdollisuudet saada urakoita paranisivat entisestään…

0
MikaelForsbck
Perussuomalaiset Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu