Abortti on evoluutioaatteen hedelmä

ABORTTI

Abortti eli raskaudenkeskeytys tarkoittaa raskauden keinotekoista päättämistä poistamalla alkio tai sikiö kohdusta. Ennen vuotta 1950 Suomessa raskaudenkeskeytys hyväksyttiin vain lääketieteellisin perustein eli kun äidin henki tai terveys oli vaarassa. Nykyisin abortilla tarkoitetaan lainsäädännössä raskauden keinotekoista päättämistä ennen 12. raskausviikkoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira:n) luvalla sikiön vaikean poikkeavuuden perusteella suoritettua raskaudenkeskeytystä ennen 20. raskausviikkoa. Yleisin syy aborttiin Suomessa on sosiaaliset syyt . (Wikipedia)

 

MITÄ ON TAPAHTUNUT

Mitä on tapahtunut 1950 vuoden jälkeen kun aborttista tehtiin laillinen toimenpide 12 viikolle asti? On täytynyt tapahtua jokin käänteentekevä asia sillä ennen vuotta 1950 aborttia ei hyväksytty sillä sitä pidettiin ihmisen murhana. 

Koko modernin länsimaisen yhteiskunnan moraalinen perusta perustuu kristinuskosta tuleville absoluuttisille arvoille. Muutamia vuosikymmeniä sitten kristilliset absoluuttiset arvot vallitsivat länsimaisissa yhteiskunnissa niin maiden lakien säädössä kuin kansalaisten käytännönelämässä. Vuosia sitten yhteiskuntamme perustana olivat siis kristilliset absoluuttiset arvot. Ihmiset tiesivät mikä on oikein ja väärin. Silloin abortteja pidettiin väärinä. 

Se mitä tapahtui oli Darwinin evoluutioteorian kansantajuistaminen kun sen opetus otettiin mukaan koulutusjärjestelmäämme (biologian tunneille). Kun evoluutio kansantajuistettiin (otettiin koulujemme koulutusjärjestelmään) Darwinin ajoista alkoi se yleistymään nopeasti sillä se tarjosi ihmisille mahdollisuuden kapinoida Jumalaa vastaan tyylillä joka ei saanut aikaan liian suurta paheksuntaa maissa joidenka perustana olivat kristilliset absoluuttiset arvot. Evoluutio on niistä päivistä levinnyt koko länsimaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmään ja vaikutukset ovat todella selvästi näkyvissä! Abortti laillistettiin ja se perustellaan evoluutioaatteesta nousevilla syillä.

 

ABORTTI EVOLUUTIOAATTEEN HEDELMÄ

Abortti on evoluutioaatteen hedelmä. Evoluutioaatteen mukaan ihminen on vain eläin – kasa kemikaaleja jotka ovat sattumalta muodostaneet ihmisen. Evoluutioaate on opettanut kouluja myöten että sikiö käy läpi kaikki evoluution vaiheet ennen kuin siitä tulee ihminen. Tätä vääräksi todistettua aatetta on käytetty perusteena oikeuttamaan viattoman elämän lopettaminen. Kun ihmiset hyväksyvät että kehittyvä lapsi äidin kohdussa on vain eläin joka käy läpi kehityshistoriaansa on sen tuhoamisessa yhä vähemmän ja vähemmän ongelmia. Kun evolutionistiset ajatukset hyväksytään yhä yleisemmin sitä helpompi on hyväksyä abortti. Evoluutioaate sikiön kehitysvaiheista ihmiseksi on abortin hyväksymisen takana. Näin siitäkin huolimatta että koko sikiön kehitysvaiheet ovat täysin vääräksi todistettu.

 

MILLOIN IHMISENELÄMÄ ALKAA

Onko sikiö ihminen ja missä vaiheessa on nyt tärkeä kysymys joka määrittää sen tapahtuuko abortissa murha.

1.Moos.25:21 Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. 
25:22 Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: "Jos näin käy, minkätähden minä elän?" Ja hän meni kysymään Herralta. 

Raamatun (Jumalan sana) mukaan äidin kohdussa oleva sikiö on lapsi. Jumalan mukaan sikiö on siis ihminen ja Jumala Luojanamme tämän parhaiten tietää. Tämän vuoksi abortti on ollut laiton aina 1950 luvulle asti sillä sitä ennen Suomessa uskottiin ja kunnioitettiin Jumalan sanaa absoluuttisena totuutena. Sen jälkeen kun evoluutio kansantajuistettiin koulutusjärjestelmämme kautta niin evoluutioaate on muuttanut ihmisten käsityksiä oikeasta ja väärästä sekä ihmisyydestä ja tämä on aborttien syynä.

Suomen laki sallii abortin 12 viikolle asti. Jo 6 viikkoinen lapsi omaa täysin ihmisen piirteet – koska hän on ihminen. Hänellä on toimiva sydän, silmät, suu, nenä, kädet, jalat jne… Tämän voi jokainen itse huomata seuraavasta videosta – videosta käy täysin selväksi että äidin kohdussa on ihminen jo monta viikkoa ennen 12 viikkoa.

Sikiöön ei hedelmöittymisen jälkeen lisätä yhtään mitään muuta kuin ruokaahappea ja vettä. Täydellinen ihmisen kasvua aikuiseksi ohjaava perinnöllinen ohjelma (DNA) on olemassa hedelmöityshetkestä lähtien. Ei ole olemassa mitään muuta loogista hetkeä ihmiselämän alulle biologisin syin. Sikiö on Jumalan sanan mukaan ihminen sekä sikiö on biologialtaan täysi ihminen. Vain evoluutioaate ei näe sikiötä ihmisenä tietyssä vaiheessa jotta sen kautta voidaan abortit oikeuttaa.

 

ABORTIN PUOLUSTELUA

Jotkut puolustelevat abortteja sanomalla ettei voi olla varma onko sikiö ihminen. Jumalan sanan ilmoituksen sekä biologisen todisteen mukaan voimme olla varmoja että sikiö on ihminen. Niille jotka tätä eivät kuitenkaan halua uskoa heitän mietittäväksi seuraavan.

Jos sanon räjäyttäväni rakennuksen jonka luulen olevan tyhjä ihmisistä mutten ole varma – ja  räjäytän sen siitä huolimatta niin toiminko moraalisesti oikein?

Jotkut myös puolustelevat aborttia silloin kun raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta. Mutta kumpi on pahempi raiskaus vai murha? Miksi viattoman lapsen tulisi kärsiä kuolemanrangaistus isän rikoksesta?

Abortille ei ole moraalista oikeutusta koska se on murha.

 

LOPPUSANAT

Loppujenlopuksi abortissakin on kyse maailmankatsomuksistamme ja siitä missä valossa näemme Jumalan. Ihminen jolla on kristillinen maailmankatsomus ei voi hyväksyä abortteja koska Jumalan sanan mukaan äidin kohdussa on lapsi ja Jumalan laki (10 käskyä) kieltää kaiken ihmisiin kohdistuvan tappamisen.

Jos ihmisellä on evoluutioaatteeseen perustuva maailmankatsomus niin hän hylkää Jumalan ja korvaa Hänet toisella uskolla joka asettaa sattumanvaraiset tapahtumasarjat Jumalan paikalle – oikealla ja väärällä ei ole enään mitään perustaa. Säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan. Ei ole mitään absoluutteja – ei periaatteita joita täytyy noudattaa. Ihmiset voivat tehdä omat sääntönsä. Kun ihminen uskoo evoluutioon niin hän ajattelee että on sattumalta kehittynyt. Ainut syy miksi hän on olemassa on sokea ja päämäärätön sattuma. Näin nyt vain sattui käymään. Elämällä ei ole tarkoitusta eikä päämäärää sillä kaikki on sattumaa.

Ei ole mitään yliluonnollista Jumalaa jolle ihminen olisi vastuussa teoistaan. Ei ole mitään ihmistä suurempaa auktoriteettia joka määrittäisi sen mikä on oikein ja mikä väärin. Ei ole mitään Tuomaria jolle ihminen olisi vastuussa kaikista teoistaan ja jolla olisi valta tuomita ihminen iankaikkisesti. Kaikki on vain sattumanvaraisen kehityksen tulosta. Aivan kaikki. Tällöin pohjimmiltaan ei ole olemassakaan oikeaa ja väärää vaan ihminen voi itse päättää mikä on oikein ja mikä väärin. Jos joku on eri mieltä oikeasta ja väärästä niin kyseessä on vain sattumanvaraisten kehityksien eriävät mielipiteet. Mielipide eroihin vaikuttaa silloin tietysti sattumanvarainen kehitys.

Yksi syy miksi monet eivät voi nähdä sikiötä lapsena johtuu siitä että abortti olisi tällöin liian hirveä tapahtuma. Koska on liian kauheaa ajatella että Suomen valtio hyväksyisi 2000 luvulla viattomien lasten surmaamiset päivittäin on se liian hirveä ajatus hyväksyttäväksi. Tämän vuoksi monet sulkevat silmänsä totuudelta ja tuudittautuvat evoluutioaatteen valheeseen joka opettaa ettei abortoitava sikiö ole vielä kerennyt kehittyä ihmiseksi.

Lohdutukseksi ja kehoitukseksi sanon että Jumala on anteeksiantavainen Jumala. Kun tulemme synnintuntoon ja tunnustamme syntimme Hänelle Herran Jeesuksen nimessä ja kadumme niitä ja teemme niistä parannuksen niin Jumala antaa Jeesuksen uhrinvuoksi meille anteeksi. Jumala antaa kauheat lasten murhat (abortit) anteeksi jos todella kadumme niitä ja teemme parannuksen uskosta Herraan Jeesukseen.

Allekirjoittanut on aikoinaan hyväksynyt myös oman lapsen abortin. Silloin en ymmärtänyt asiaa vielä näin kun nyt ymmärrän. Olen jälkeenpäin katunut ja rukoillut Jumalalta anteeksiantoa ja tiedän saaneeni anteeksi koska Jeesus otti Golgatan ristillä myös tämän kauhean syntini kantaakseensa. Kiitos Herra Jeesukselle!

No entäs sitten abortoidut lapset – missä he ovat nyt? Raamattu vastaa:

2.Sam.12:21 Mutta hänen palvelijansa sanoivat hänelle: "Miksi teet näin? Lapsen eläessä sinä paastosit ja itkit, mutta lapsen kuoltua sinä nouset ja syöt." 
12:22 Hän vastasi: "Kun lapsi vielä eli, paastosin minä ja itkin, sillä minä ajattelin: Kenties Herra on minulle armollinen, niin että lapsi jää eloon. 
12:23 Mutta kun hän nyt on kuollut, niin mitä minä enää paastoaisin? Enhän minä enää voi palauttaa häntä. Minä menen hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaja minun tyköni." 

Daavid oli Jumalalle mieluinen mies ja hän oli perivä Jumalan valtakunnan. Kun Daavidin viaton lapsi kuoli ruumiillisesti niin lapsi ei tullut osalliseksi toisesta kuolemasta vaan hän meni Aabrahamin helmaan paratiisiin saamaan lohdutusta ja odottamaan elämän ylösnousemusta Jeesuksen paluuta. Daavid oli myös menevä lapsen tykö kuollessaan ja tämä vahvistaa sen ettei Jumala rankaise viattomia iankaikkisella kadotuksella mutta viattomatkin ovat osallisia Aadamin synnin kautta tulleesta kuolemasta jossa kaikki kuolevat eli ruumiillisesta (maallisesta) kuolemasta.

Kun ihminen tuli ymmärtämään hyvän ja pahan ja rikkoi Jumalaa vastaan niin Jumala kirosi ihmisen kuolemalla kuolemalla. Silloin Jumala kirosi maan (ruumiin) ihmisen synnin tähden ja ihminen tuli osalliseksi kadotuksesta jos hänen synneistään ei makseta Jumalan tahdon mukaista uhria. Maan kiroaminen on voimassa niin kauan kuin Jeesus palaa takaisin ja siksi kaikki ihmiset ovat osallisia Aadamin synnistä ja kuolevat ruumiillisesta (maallisesti) myös syyttömät syntiin. Kuitenkaan Jumala ei kosta toisella kuolemalla niille jotka ovat syyttömät syntiin. Niille jotka eivät ole tulleet vielä ymmärtämään hyvää ja pahaa. Näin esimerkiksi vauvat voivat kuolla kirotuissa maallisissa ruumiissa mutta eivät joudu maistamaan toista kuolemaa vaan he ovat osallisia iankaikkisesta elämästä paratiisissa, kiitos Herralle!

 

Tässä suositeltavaa luettavaa aiheesta kiinnostuneille – paljon omaani kattavampi ja parempi kirjoitus aiheesta – Abortti

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu