Vain kristinusko antaa ehdottoman ihmisarvon

Ehdottomat ihmisoikeudet ovat riippuvaisia ehdottomasta ihmisarvosta, sillä ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusta. Ehdoton ihmisarvo on taas riippuvainen kristinuskosta. Ilman kristinuskoa ei ole ehdotonta ihmisarvoa, eikä silloin voi olla perusteita myöskään ehdottomille ihmisoikeuksille.

Ehdoton ihmisarvo ei voi olla riippuvainen ihmisen ominaisuuksista (järjellisyys, kyvyt), koska mikäli ihmisarvo määräytyisi jonkin ominaisuuden perusteella, niin ne ihmiset joilla kyseinen ominaisuus on puutteellinen olisivat vähemmän arvokkaita.

 

MAALLINEN HUMANISMI

Maallinen humanismi, jonka perusteet lepäävät materialistisen naturalismin varassa ei pysty takaamaan ehdotonta ihmisarvoa. Materialistisen naturalismin mukaan ihminenkin on vain päämäärättömän luonnollisen prosessin – ohjaamattoman evoluution – tulos. Mikäli ihminen on vain päämäärättömän ja ohjaamattoman prosessin tulosta, niin hän on vain yksi niistä eliöistä, jotka tämä päämäärätön prosessi on sattumalta tuottanut. Tässä valossa ihminen olisi vain yksi eläimistä.

Miksi toinen sattuman seurauksena kehittynyt eläin olisi toista arvokkaampi? Mikä olisi tämä raja ja kriteeri, joka määrittäisi ihmisarvon ja nostaisi yhden sattumalta muodostuneen eliölajin toisten yläpuolelle arvoasteikossa? Miten mikään sattuman tuotos voisi olla perustellusti toista arvokkaampi, sillä kyseessähän olisi aina vain ja ainoastaan sokean ja päämäärättömän sattuman tuotos, joka vain sattui nyt syntymään näissä olosuhteissa. Lisäksi naturalismi joutuu antamaan ihmisarvon aina ominaisuuksien perusteella, koska vain ominaisuudet erottavat meidät eläimistä, naturalismin todellisuuskäsityksen mukaan.

Tässä valossa ei ole ihmeellistä, että useat materialistisen naturalismin mukaisen todellisuuskäsityksen omaavat ihmiset eivät tee äidin kohdussa kasvavan sikiön ja esimerkiksi kalan välillä mitään eroa, koska he näkevät ihmisarvon määräytyvän ominaisuuksien perusteella (järjellisyys jne..).

Materialistinen naturalismi ja sen varaan rakentuva maallinen humanismi ei rakenteensa puolesta pysty antamaan kaikille ihmisille ehdotonta ihmisarvoa, koska kaikki ihmiset eivät omaa samanlaisia ominaisuuksia ja kykyjä. Eikä sattumanvarainen prosessi elämän kehityksenä anna mitään perusteita järjestää yhtään mitään arvojärjestykseen, koska kaikki olisi kuitenkin pohjimmiltaan vain sattumaa.

Onko se ihme, jos monilta ihmisiltä katoaa elämänilo, kun heille on opetettu koulutusjärjestelmämme kautta, että he ovat vain yksi eläimistä ja elämällä ei ole mitään todellista objektiivista ja absoluuttista päämäärää. Kaikki on vain suhteellista ja sattuman tuotosta. Se miksi monet maalliseen humanismiin uskovat ihmiset elävät vielä kuitenkin, pitkälle sen varassa, että kaikille ihmisille kuuluu ehdoton ihmisarvo, johtuu siitä, että kristinuskon perintö vaikuttaa vielä maallistuneissa kulttuureissa, niin vahvasti ettei maallistuneen materialistisen maailmankatsomuksen vaikutus ole päässyt täyteen voimaansa.

Toisin sanoen ihmiset elävät maallistuneissa kulttuureissakin vielä hyvin pitkälle kristinuskolta lainatulla pääomalla, joka tosin murenee kovaa vauhtia, sillä materialistinen maailmankuva → liberaali humanistisine käsityksineen syö koko ajan sisältä käsin, tätä kristinuskolta lainattua pääomaa (käsitystä ehdottomista ihmisarvoista jne..), ja siksi maallistuneet kulttuurit liukuvat koko ajan enemmän ja enemmän eläimelliseen käytökseen suhteessa lähimmäiseen (syntymättömiä lapsia surmataan äitiensä kohtuun (abortit), ihmisiä jotka eivät halua elää surmataan lääketieteellisesti (eutanasia), jne…).

 

KRISTINUSKO

Kristinusko tarjoaa täysin toisenlaisen näkökulman todellisuuden luonteeseen, kuin materialistinen naturalismi. Kristinuskon mukaan Herra Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden ja Hän teki ihmisen omaksi kuvaksensa. Koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin se antaa jokaiselle ihmiselle ehdottoman ihmisarvon ominaisuuksiin katsomatta. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, koska jokainen ihminen kuuluu Raamatun perusteella yhteen ja ainoaan ihmissukuun, jonka jumala loi omaksi kuvaksensa.

  • Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. (1.Moos.1:27)

***

  • sillä hän (Jumala) ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. (2.Pie.3:9)

***

  • Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1.Tim.2:3-4)

Raamattu opettaa, että ihminen ei ole sattumanvaraisen kehityksen tulosta, vaan Jumalan tarkoituksella luoma. Jumala on suunnitellut ja luonut ihmisen ja antanut meille elämän ja tarkoituksen. Raamatun mukaan ihmiselämän tarkoituksena on elää Jumalan rakkaudessa ja rakastaa Jumalaa. Monet ovat eksyneet tästä tarkoituksesta, mutta Jumala vetää ja houkuttelee rakkauden evankeliuminsa kautta, kaikkia ihmisiä parannukseen, koska Hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat.

Se, että Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat antaa kaikille ihmisille ehdottoman ihmisarvon, sillä ei ole yhtään ihmistä jota Jumala ei rakastaisi ja jota Hän ei haluaisi pelastaa. Jumala on säätänyt, että synnin palkka on kuolema (Room.6:23) ja ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta (Hebr.9:22), sillä Jumala on oikeudenmukainen Tuomari (Ps.9:9), joka ei voi katsoa syntiä (laittomuutta) sormiensa läpi.

Suuressa rakkaudessaan ihmisiä kohtaan, Jumalan Poika Herra Jeesus otti kaikkien maailman ihmisten rikokset päällensä ja kärsi puolestamme syntiemme palkan kuoleman. Jeesus vuodatti verensä ja antoi Henkensä kaikkien maailman ihmisten edestä lunastusmaksuksi, että viimeisellä tuomiolla, kun Jumala tuomitsee vanhurskaasti jokaisen ihmisen hänen tekojensa mukaan, voisimme saada armon Jumalan tuomioistuimen edessä, kun Hän lukee Jeesuksen uhrin lunastusmaksuksi rikoksistamme Häntä kohtaan. Jumala tarjoaa tätä rauhantarjousta jokaiselle ihmiselle ilmaiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, niin, että jokainen joka kuulee evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja uskoo sen, pelastuu Herran Jeesuksen sovitustyön kautta, Jumalan armosta.

Kristinusko antaa täten jokaisen ihmisen ihmisarvoksi Jumalan Pojan Herran Jeesuksen Veren ja Hengen arvon, koska Jeesus vuodatti Verensä kaikkien ihmisten puolesta ja antoi Henkensä edestämme ja tämän perusteella me saamme elää ikuisesti Jumalan rakkaudessa ja valtakunnassa, jos otamme tämän Jumalan armolahjan vastaan → evankeliumin kuulemisen kautta.

Kristinuskon mukaan jokaisen ihmisen ehdoton ihmisarvo perustuu siihen, että Jumala on luonut ihmisen kuvaksensa ja jokainen ihminen kuuluu tähän yhteen ihmissukuun ominaisuuksiin tai kykyihin katsomatta. Koska Jumala tarjoaa pelastusta jokaiselle ihmiselle ominaisuuteen tai kykyyn katsomatta Herrassa Jeesuksessa, niin se antaa jokaiselle ihmiselle ehdottoman ja täysin tasavertaisen ihmisarvon, jota ei anna ja määritä kukaan toinen ihminen, vaan universumin Luoja → Kaikkivaltias Jumala. 

Kristinuskon mukaan jokainen ihminen on, niin arvokas, että Jumalan iankaikkinen Poika antoi vapaasta tahdostaan ja rakkaudestaan jokaista ihmistä kohtaan Henkensä meidän jokaisen puolesta, että me saisimme Hänen kauttaan anteeksi ja iankaikkisen elämän siinä alkuperäisessä tarkoituksessa jumalankuvaksi luotuina olentoina, joksi tarkoituksenmukaisesti ihminen alkujaan luotiinkin. Vain kristinusko antaa ihmiselämälle todellisen objektiivisen ja absoluuttisen tarkoituksen ja arvon. Näin siksi, että kristinusko vastaa havaitun todellisuuden todellista totuutta.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu