Talvivaarasta jätevedet kohti Oulujokea

Julkaistu Oulunseudun Forum24 lehdessä 9.1.2015

Talvivaarasta jätevedet kohti Oulujokea

Talvivaara on ollut pääministeri Stubb’in (kok.) ilmoituksen mukaan TEMin ohjauksessa jo 30.10.2013 lähtien. Mutta ongelmat eivät poistuneet, Kalevassakin oli liki 200 juttua Talvivaarasta vuonna 2014. Vuoden 2014 lopulla kävi ministerikomppania pääministerin johdolla kaivoksella vakuuttamassa, että kaikki mahdollinen apu annetaan. Kaivokselle. Apulupauksen lisäksi Stubb twiittasi ”Kiitos Talvivaara”.

Kansalaisille ei apua luvattu eikä kiitetty taistelusta vesistöjen puhtauden puolesta, eikä luvattu nopeuttaa kansalaisten korvausvaatimuksien käsittelyjä. Pian ministerien lupausvierailun jälkeen PSAVI kuuluttikin erillishakemuksen jäteveden purkuputkesta Nuasjärveen. Joulukuun lopussa PSAVI ilmoitti, että se jättää tutkimatta korvausvaatimukset, jotka koskevat alkuperäisestä ympäristöluvasta poikkeavista jätevesipäästöistä aiheutuneita vahinkoja. Ne jäävät käräjäoikeuden päätettäviksi, joten kansalaisten korvausvaateiden käsittelyt siirtyvät vuosilla eteenpäin.

Aikanaan kesällä 2007 keskustajohtoisen hallituksen pääministeri, teollisuusministeri ja ympäristöministeri juhlistivat peruskiven muurausta. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki muisti puheessaan, että jotkut olivat pelänneet vesistöjen ja luonnon puolesta. Hän kuitenkin vakuutti, että ympäristöluvan ehtojen toteutumisen seuranta tulisi olemaan tiukkaa. Toisin on käynyt. Ympäristöministeri Lehtomäki kyllä vaati jätevedenpuhdistamoja mummonmökkeihin, mutta Talvivaaraan ei ole vieläkään tullut jätevesipuhdistamoa. Talvivaaran jätevedet ovat tunnetusti kuormittaneet Oulujoen ja Saimaan vesistöjä, onnettomuuksilla ja niitä ilmankin.

Jätevesien puhdistamon tai kaivoksen sulkemisen sijaan Yhtiö haki ja sai lisälupia päästöjen laskemiseksi vesistöihin vuosina 2012 ja 2013. Syntyneistä vesistövahingoista on kuvaus vuoden 2013 tarkkailuraportissa: Kallio- ja Kivijärven vakioseuranta-aloilta ei löydetty enää vuonna 2013 yhtään elävää pohjaeläinyksilöä.

Tammikuussa 2015 Talvivaarassa ei ole vieläkään täysimääräistä jätevesien puhdistamoa. Nyt on PSAVI kuuluttanut erillishakemuksena purkuputken Nuasjärveen, josta seuraava järvi on Oulujärvi. Samalla on haettu lupaa lisäpäästöille. Kainuun ELY on päättänyt, ettei edes YVA-arviointia tarvitse hankkeelle tehdä.

Purkuputkihakemuksen mukaan velvoitetarkkailuna hyödynnetään Oulujärven Paltaselällä olevia virallisia vesilaadun mittauspisteitä. Hakemuksesta ei käy ilmi, miten mittausanalyysejä mahdollisesti tarkennetaan. Mutta Oulujärven rannan maanviljelijöitä, ranta-asukkaita ja Oululaisia tuskin lohduttaa se tieto, että Kallio- ja Kivijärvelläkin on velvoitetarkkailupisteet, eivätkä ne estäneet järvien pilaantumista. Kansalaisten arviointia oman elinpiirinsä tulevaisuuteen liittyvässä asiassa tarvitaan erityisesti nyt Oulujärvellä ja Oulujokivarressa Oulua myöten. Pitää muistaa että oululaiset juovat Oulujoen vettä. Muistutukset Talvivaaran purkuputken lupahakemuksesta pitää jättää AVI:in 19.1 mennessä.

Mika Flöjt

Puhtaiden vesien puolesta

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu