Oikeusvaltion periaatteet ja Talvivaaran jätevesiputki

Julkaistu Sotkamolehdessä 4.3.2015 ja Kainuun Sanomissa 3.3.2015

Oikeusvaltion periaatteet ja Talvivaaran jätevesiputki

Sotkamon Vuokatissa pidettiin kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen kuuluva Talvivaaran ”purkuputki” -tilaisuus, jossa viranomaisilla, asianosaisilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus lausua kannanottojaan Talvivaaran vastineisiin aikaisemmin annettuihin muistutuksiin. Tilaisuuden luonne kertoi paljon; Suuri osa ajasta meni siihen, että kaivosyhtiö esitteli hankettaan jälleen kerran. Yhtiö oli vastineessaan väittänyt, että muistutuksissa esitetyt kielteiset käsitykset eivät johdu yhtiön toiminnoista, vaan siitä että ympäristöongelmista on julkisuudessa puhuttu likaa. Yhtiö väitti esittävänsä faktoja, kuin olisi puolueeton omassa asiassaan.

Vuokatin tilaisuudessa toimme esille Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike ja Oulujoen reitti ry jättämän muistutuksen keskeiset kohdat. Muistutuksessamme olimme moittineet PSAVIn kuulutusmenettelyä: ’Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisien purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäinen lisääminen vuoden 2015 aikana’ –erillislupahakemuksena. Muistutuksessamme pidimme PSAVIn tosiasioiden vastaisesti käyttämää termejä ’puhdistettujen jätevesien johtamiseksi’ ja ’puhdistetuksi vedeksi’ kansalaisten tahallisena harhauttamisena. Huomautamme, että mikäli PSAVI olisi oikeassa termillään puhdistetut jätevedet, niin erillislupahakemus sekoittumisvyöhykkeestä olisi järjetön. Puhdistetut jätevedet eivät sekoittumisvyöhykettä tarvitse. Eivätkä puhdistetut jätevedet ole voineet pilata kaivoksen lähijärviä, joita Kajaanin kaupunki parhaillaan vaatii kunnostettavaksi.

Kainuun ELY-keskus oli syksyllä arvioinut, ettei purkuputkesta laskettavista kaivoksen puhdistetuista jätevesistä aiheudu ennalta-arvioiden merkittävää haittaa. YVA-arviointia ei tehty. Kainuun ELY-keskus pysyy linjassaan; merkittävää haittaa ei pitäisi aiheutua. Ongelma on, etteivät kansaliset halua tätä uskoa. Talvivaaran kaivoksella ei ole jätevedenpuhdistamoita, joten pääosa jätevesistä on vain kalkilla neutraloitua. Kuulemistilaisuuden lopussa lupaviranomaisenkin edustajakin myönsi että termi voisi olla ehkä käsitellyt jätevedet.

Kyseessä on siis jäteputki Nuaseen, Oulujoen vesistöön. Mutta purkuputkihankkeen nimellä valtion suojeluksessa hanke jatkuu ja jäteputkea jo rakennellaan kaivoksen alueella, lupaa ei vielä ole. Kansalaisten oikeusturva valuu jäteputken mukana pois..

Kuulemistilaisuudessa jätimme pöytäkirjaan oheisen lausuman:

”Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike ja Oulujoen reitti ry pitävät tätä voimassaolevan ympäristöluvan ulkopuolella erillishankkeena käsiteltävää purkuputkihankemenettelyä ympäristölainsäädännön vastaisena.

Katsomme yhteysviranomaisen ja ympäristölupaviranomaisen toimineen/toimivan lainsäädännön vastaisesti erottaessaan Talvivaara-yhtiön purkuputkihankkeen ympäristöluvasta erilliseksi hankkeeksi, ja jättäessään hankkeen ympäristövaikutukset arvioimatta yhdessä kaivoksen kaikkien päästöjen sekä Nuasjärveen kohdistuvien muiden lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten vaikutusten kanssa.”

Puhtaiden Vesien Puolesta -liikkeen ja Oulujoen Reitti ry:n puolesta

Mika Flöjt  ja  Heikki Haverinen

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu