Oulujärven ja Oulujoen vesistön tila hyväksi?

 

  

 

 

Oulujärven keskellä on hiekkaharjuinen helmi, suojeltu Ärjänsaari, jonka rannoille myös virta ja aallot tuovat yläpuolisten tehtaiden päästöt. Yövyin viime kesänä pari yötä teltassa Ärjänsaaressa. Ärjään menen varmasti uudestaan. Suosittelen käymään.

Oulujärven ja Oulujoen vesistön tila hyväksi?

Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 otsikko on ’Vesien tila hyväksi yhdessä’.  Vesien tilan heikentäjiä ovat maa- ja metsätalous, haja-asutus, sekä pistekuormitus. Ja vain ”pistekuormitukset” – teollisuuslaitokset, voimalaitokset sekä kaivokset – on luvattu hoituvan YVA-prosessien sekä luvituksien avulla.

Suunnitelmassa on kaino toive, että kunnostus- ja puhdistustyöt toteutettaisiin "aiheuttaja maksaa" -periaatteella. Se ei ole toteutunut Talvivaara-Terrafamessa, eikä Oulujoen vesistön kalateiden rakentamisissa. Talvivaara-Terrafamen sotkuja ja toimintaa ovat rahoittaneet veronmaksajat.

Vesivoimayhtiötkin vaativat veronmaksajia rahoittamaan kalatiet. Vaelluskalojen ja jokikalastuskulttuurin elvyttämisen sijaan yhtiöt hakevat betonipatojaan UNESCO:n kulttuurimuistomerkeiksi. Kritisoin sitä maakuntahallituksen kokouksessa. Esitin ettei niitä puollettaisi; voimayhtiöt maksakoon ja rakentakoon ensin kalatiet. 

Syksyllä 2014 Kainuun ELY jätti vaatimatta YVA-prosessia Talvivaaran jätevesipurkuputkelle. Ainoa puhdistustoimi oli jäteveden nimeäminen puhdistetuksi vedeksi. Vuonna 2015 maa- ja metsätalousministeriö huolestui Fennovoiman ja Talvivaaran riskeistä Oulujoen vesistölle. Sen johdosta Oulun ELY vaati Oulun kaupunkia varmistamaan vesihuoltonsa muualta. Siitä saakka Oulu on pyrkinyt Viinivaaran lähteisiin, mitä Oulun naapurikunnat vastustavat.

Talvivaara-Terrafame, Mondo Minerals ja Sotkamo Silver laskevat tai suunnittelevat laskevansa kaivostensa jätevedet purkuputkilla vesistöihin, ilman jätevesien puhdistamoja. Talvivaaran turmeltujen lähijärvien kunnostusta ei valtion Terrafame ole aloittanut, eikä haittoja ole kalastajille korvattu.

VaHAO kumosi Terrafamen ympäristöluvat ja vaati yhtiötä tekemään uuden YVAn ja lupahakemuksen, jossa on esitetty kokonaisarvio luvan myöntämisedellytyksistä. Terrafame teki kaksi erillistä YVAa estäen ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin. Terrafamen malminrikastuskasoissa rikastettavan uraanin ympäristövaikutuksia ei vieläkään ole arvioitu YVA-lain mukaisesti. Sulkemistoimintojen kuvaukset ja niiden vesistövaikutuksien arviointi puuttuvat. Terrafamen uusi ympäristölupahakemus kuulutettiin 31.12.2018 (lausuntoaikaa helmikuun loppuun), vuoden viimeisenä päivänä kun Terrafamen nykyiset luvat loppuivat. Nyt yhtiö toimii väliaikaisilla luvilla. Kysymys kuuluu kuinka pitkään yhtiö voi toimia ilman laillisia lupia? Kainuun ELY:n katsellessa sormiensa välistä. 

Kansalaisten vaikutusmahdollisuus syntyy lausumalla lupahakemukseen. Nyt on aika käyttää sitä. 

Samaan aikaan STUKin lausunto Talvivaara-Terrafamen puutteellista uraanituotantoluvasta on tulossa kiireellä Sipilän hallituksen pöydälle. Kainuuseen, Sotkamoon ja Kajaaniin, Oulujoen ja Vuoksen vesistön latvoille on tulollaan takaoven kautta Euroopan suurin uraanintuottaja.

Samaan aikaan Oulun eteläpuolelle yskii Kremlin Rosatom-Fennovoiman Pyhäjoen uraanivoima projekti. Oulun kaupunki on sijoittanut hankkeeseen 17 miljoonaa samalla heikentäen Oulun vesiturvallisuutta. ELY:n lausunnon mukaan Oulun vedelle on riskinä radioaktiivisten saasteiden riski niin Fennovoiman kuin Talvivaara-Terrafamen päästöistä. 

Kaikkien mielestä Oulujärvi ei ole kaivosjätevesistä kuormittunut, joten heidän mielestä vielä mahtuisi sellutehdas Paltamoon – laskemaan jätevesiään purkuputkilla Oulujärveen ”laimentumaan”. Haitalliset aineet eivät laimentamalla katoa, vaan ne kaivosten jätevesien kanssa valuvat kohti Oulua. 

Miten se EU:n vesipuitedirektiivin luoma velvoite – Oulujärven ja Oulujoen vesistön tila hyväksi? Olisko jo aika valita toisin? 

Oulussa lähes 200 000 ihmistä juo Oulujoen vettä. 

Mika Flöjt

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, Ekovihreiden varapuheenjohtaja,  Oulujärven vapaa-ajanasukas, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu