Kaivoslain uudistaminen hallitusohjelmaan

Talvivaara-Terrafame-Trafigura väittää ettei käynnistettyä prosessia pysty pysäyttämään, eikä edes esitä lupahakemuksessaan sulkemissuunnitelmaa, vaikka se oli veronmaksajien lisärahoituksen edellytys. Terrafamen uusi lupahakemus on puutteellinen eikä yhtiö hae lupaa uraanin rikastukselle malminrikastuskasoissa. Terrafame lupaa suojella pohjavettä suojapumppauksilla; ikuisestiko? Talvivaara-Terrafamen jätevesienhoito on tapahtunut siirtämällä ongelmat vesialueiden omistajien harteille. 

Nivalan Hituran kaivoksen jälkihoitoa hoidetaan verorahoilla. Kevitsan kaivoksen rikastushiekka-altaiden pohjat vuotavat. Kuusamossa kaivosyhtiö on haastanut kaupungin oikeuteen yleiskaavan määräyksistä. Suomussalmella louhittiin malmeja ilman lupia. 

Useat kansalaisliikkeet vaativat kaivosalalta ehdotonta ympäristövastuuta ja kaivoslain sekä ympäristölainsäädännön parempaa yhteensovittamista. Tämän vaatimuksen konkreettisena osoituksena on Kaivoslaki NYT – kansalaisaloite, jossa vaaditaan kaivoslakia muutettavan kestävän kehityksen, ekologisen ympäristövastuun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mukaiseksi.

Kaivosalan lupien perusteeksi vaaditaan luotettava hyöty/haitta -selvitys, jotta lupia myönnetään vain hankkeisiin, joista on kunnalle ja valtiolle enemmän hyötyä kuin haittaa, ympäristöhaitat huomioon ottaen. Nykyisin kaivosyhtiö perustelee hakemustaan vain kuntaan syntyvillä työpaikoilla, ilman haittavaikutuksia. Kaivosala hehkuttaa myös uutta perustetta, akkuteollisuutta. Kuin paikallisyhteisöjen tulisi hyväksyä oman elinpiirinsä turmelemista sillä perusteella, että akkuteollisuuden tarpeeksi tarvitaan lisää raaka-aineita, nekin ilman todellisia ja luotettavia hyöty/haitta -selvityksiä.

Kaivoslaissa on tunnustettava kunnan valta vaikuttaa elinkeinojen kehittämiseen yleiskaavoituksen avulla. Perustuslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki tämän turvaa, mutta epämääräinen kaivoslaki on mahdollistanut kaivosyhtiöiden riitauttaa yleiskaava Kuusamossa.

Kunnan päätösvalta yleiskaavan avulla on turvattava uudessa kaivoslaissa. ”Löytäjä saa” -periaatteesta on luovuttava. Varausilmoitus -menettely on lopetettava. Etuoikeus luvan saamiseksi on pohjauduttava ilmoitukseen tulevasta malminetsintälupahakemuksesta. Kaikkiin vireillä oleviin lupahakemuksiin on määriteltävä maksimi voimassaoloaika, jotta alueen ihmisten vuosikymmenten epävarmuus oppuisi.

Kaivosala on kansainvälistä tarinataloutta, jonka säätelemiseksi ovat/olisivat EU:n lainsäädäntöpaketit erityisen tarpeellisia. Kun raaka-aineiden hintoihin ei ole sisällytetty todellisia ympäristövaikutusten yhteiskunnallisia kustannuksia (esim Talvivaara-Terrafame-Trafigura) markkinat ohjautuvat epäoikeudenmukaisesti. Kansalaisten luottamus sekä kansalliseen että EU -tason päätöksentekoon rapautuu. Uskottavan ympäristöpolitiikan valmistelua on myös EU:ssa parannettava. Tähänkin voi vaikuttaa EU -kansalaisaloitteilla ja Suomen EU puheenjohtajuuskaudella. 

Kansalaisaloite kaivoslain uusimiseksi: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795

Allekirjoituksella ja äänestämisellä on merkitystä.

Mika Flöjt

Kansanedustajaehdokas, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu