Hyvät äänestäjät

Olen ehdokkaana asiamieheksenne eduskuntaan Oulun vaalipiiristä mikä sisältää Koillismaan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eli kokonaisuudessaan entisen Oulun läänin. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena; kansainväliset suhteet ja politiikka. Toimin freelancer tutkijana ja asiantuntijana, sekä kirjoitan tietokirjaa resurssipolitiikasta ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksista. Olen Kuusamon kaupungin toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja sekä Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. Ikää minulla on 44 vuotta.

 

Ennen paluutani kotipaikkakunnalleni olin mukana YK:n ilmasto- ja kemikaalineuvotteluissa sekä erilaisissa kestävän kehityksen eri prosesseissa Pohjolassa, Arktisella ja YK:ssa.  Osallistuin muun muassa Ri0 +10 YK:n kestävän kehityksen konferenssiin Johannesburgissa Suomen delegaation mukana; ollen mukana muun muassa puhtaiden vesien neuvotteluissa ja järjestämällä ensimmäisen arktisen ilmastonmuutosta ja globaalimuutoksia käsittelevän näyttelyn osaksi kestävän kehityksen konferenssia. Toimin myös Arktisessa yliopistossa ja Arktisen keskuksen hallituksen jäsenä. Lisää tietoja osallistumistani www.mikaflojt.fi nettisivulla ja blogeissani.

 

Kuusamon ja Kainuun uraanin liittyvien kaivoshankkeiden takia kirjoitimme ”Kysymyksiä Talvivaarasta – uraani ja lupaprosessit” -kirjan joka toimi muun muassa Jättiläinen elokuvan taustamateriaalina. Pitää muistaa, että erään tunnetun kaivoskiistan yhä samaa Y-tunnusta käyttävä kaivosyhtiö on käyttänyt juuri aikaisemmin Talvivaaraa esimerkkinä siitä, kuinka uraani voidaan luvittaa tuotantoon jälkikäteen kuhan kaivos saadaan auki ensin muun mineraalin eli kullan tai koboltin varjolla.

 

Kaivosasioissa olen osallistunut paikallisten oikeuksien ja luonnon puolustamiseen Kainuussa, Kuusamossa ja Lapissa. Kannatan kaivoslain uudistamista kansalaisaloite KaivoslakiNYT sisällön mukaisesti. Allekirjoita sinäkin tämä kansalaisaloite eduskunnalle netissä.

 

Muutos olisi ollut mahdollinen jo kuluneella vaalikaudella, mutta viimeksi eilen 13.3.2019 nykyinen keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallituspohja muutti kaivoslakia edelleen kaivosyhtiöille paremmaksi. Heikentäen pohjoisten yhteisöjen mahdollisuuksia puolustaa puhdasta elinympäristöjään.

 

Suomalaiset ansaitsevat paremman kaivoslain, eikä kaksinaamaisia vaalipuheita, kun teot osoittavat muuta. Suuri valiokunta vaati kaivoslakia muutettavaksi CETA sopimuksen takia. Keskustan ministeri Lintilä ajoi läpi päinvastoin kaivoslain heikennyksiä ja hallituspuolueiden kansanedustajat äänestivät asian puolesta kuuliaisesti. Valitettavasti. Äänestämällä keskustaa, kokoomusta tai sinisiä käytännössä siunaatte nämä ihmisten ja luonnon perusoikeuksien heikennykset kaivosyhtiöiden eduksi.

 

Ilmastonmuutosta torjutaan energiansäästöllä, energiatehokkuudella ja energiaremontilla. Kannatan energiatuotannon hajauttamista hybridiuusiutuvien suuntaan. Yhteiskuntamme tulee valmistautua voimistuvien globaalimuutoksien aikakauteen. Hajautettu maatalous- ja energiatuotanto, biokaasuliikenne, kiertotalous ja valikoiva metsätalous on Suomen huoltovarmuuden etu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella. Ilmastonmuutosta 410 ppm yläilmakehän tasolla emme enää voi täysin estää, kun turvallisen ilmaston raja olisi ollut 350 ppm taso hiilidioksia yläilmakehässä.

 

Omalta osaltani yritin vaikuttaa osallistumalla 2000 – 2009 YK:n ilmastoneuvotteluihin, mutta valitettavasti suurvallat olivat keskittyneet, kuten nytkin, sotimaan suoria ja epäsuoria valtapolitiittisia kamppailuja terrorismin vastaisen sodan nimissä. Ja koska emme enää voi estää ilmastonmuutosta on meidän siksi keskityttävä päästövähennyksien lisäksi myös sään ääri-ilmiöihin varautumiseen, sopeutumiseen eri yhteiskunnan sektoreilla ja ennenkaikkea vaalia puhtaita vesiä sekä ruokatuotantoalueita.

 

Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus, oikein painotettu koulutuksen kehittäminen, perusturva sekä pien- ja keskisuurien yrityksien verohelpotukset ovat tärkeitä Suomen kestävän menestyksen varmistamisessa. Sosiaali- ja koulutuspolitiikassa ihminen on on oltava keskiössä, lapsuudesta vanhuuteen.

 

Harrastan retkeilyä ja jokikalastusta, puhtaiden vesien ja kauniiden erämaamaisemien vaalimista sekä maailmanpolitiikan seuraamista. Lähellä sydäntä on kestävän kalastuksen edistäminen aina Itämeren lohipolitiikasta padottujen vesistöjen vaelluskalojen palauttamiseen kalatielailla.

 

Mottona on toimia koko Suomen tasa-arvon, kestävän kehityksen ja luonnon vaalimisen puolesta. Kirjailija Reino Rinteen elämänsuojeluaatteen hengessä käyttäkäämme maapallon elinympäristöämme kohtuudella kestävillä tavoilla. Olen valmis ja käytettävissä kansanedustajaksesi. Lupaan tehdä parhaani – ja vähän enemmän. Sinun ja meidän yhteisellä asialla paremman, kestävämmän ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

 

Asiamiehesi,

Mika Flöjt

Kansanedustajaehdokas, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu