Kuusamon yhdyskuntalautakunta kaivosyhtiö ”latituden” asialla

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta ”latituden” asialla

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 17.4.2019 § 62 päättänyt maa-alueen vuokraamisesta Latitude Cobalt Oy:lle. Vastaavan päätöksen lautakunta teki jo aikaisemmin, siihen vaadittiin oikaisua – ei oikaistu – jonka vuoksi asiasta on jätetty valitus. Valituksen johdosta lautakunta perui vuokrauspäätöksensä mutta kieltäytyi täysin perustelemasta päätöstään. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Nyt lautakunta uudestaan päätti vuokrata kaupungin kiinteistöstä maa-alueen Latitudelle yhtiön hakemukseen perustuen. Varsinaista vuokrasopimusta ehtoineen ei päätökseen sisältynyt.

Aikaisemmin kaupunginhallitus on useampaan kertaan ottanut kaivoslain alaisiin hankkeisiin liittyen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksiä käsiteltäväkseen, jotta kaupungin päätöksissä säilyisi johdonmukaisuus. Edellinen kaupunginjohtaja Timo Halonen totesi julkisuuteen otto-oikeutta käyttäessään, ”että lautakunnan menettelylle nauravat aidanseipäätkin.”

Kaupungin päätöksien johdonmukaisuus?

Sen järkkyminen vie pohjan kunnalliselta itsehallinnolta, jonka ylin toimielin on valtuusto.

Kuusamon kaupunki hyväksyi kaikkea toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi juhlallisen ympäristöjulistuksen kunnanvaltuuston 125-vuotisjuhlakokouksessa 5.4.1993.

Kuusamo on ottanut sloganikseen ”Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki kutsuu!”

Kuusamon kaivoshankkeisiin liittyen kaupunginhallitus on päättänyt kielteisen kannan uraanikaivostoimintaan  ja kaivostoimintaan Kitkan ja Oulangan eli koskiensuojelulailla suojellun Koutajoen vesistön vierelle (2007).

Kaupunginvaltuusto hyväksi luonnonvarasuunnitelman (2014), jossa elinkeinojen yhteensovittamisen periaatteeksi hyväksyttiin yksimielisesti ettei keskeisille matkailu- ja herkillä ja arvokkailla luontoalueille hyväksytä kaivostoimintaa. Linjauksessa todetaan että Kitka-Ruka-Oulanka alueella ei voida kaivostoimintaa riskittömästi toteuttaa (2014).

Kaupunginvaltuusto päätti kielteisen kannan Dragonin Juomasuon kaivoshankkeen YVA-selostukseen (2014), viitaten vuoden 2007 päätökseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuusamon strategisen yleiskaavan, johon on merkitty luonnonvarasuunnitelman mukainen mr-1 ja vr-1 mukainen vyöhyke, jolle ei hyväksytä kaivostoimintaa (2016).

Kaivosyhtiöt Dragonin ja Kuusamo Gold (nykyinen Latitude) valittivat yleiskaavapäätökseen sisältyvistä mr-1 ja vr-1 alueista. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen. Kuusamo valitti hallinto-oikeuden päätöksestä. Asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nyt lautakunta päätti vuokrata kaupungin maa-alueen Latitudelle juuri keskeltä tuossa yleiskaavassa osoitettua mr-1 aluetta.

Miksi kaupungilta vuokrattava maa-alue on Latitudelle niin tärkeä?

Latituden mukaan sitä tultaisiin käyttämään Kuusamon liuskealuetta (Kuusamo Schist Belt) koskevaan geologiseen tutkimustyöhön eikä aluetta käytettäisi kaivostoimintaan.

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan tekemä maa-alueen vuokrauspäätös on kaivosyhtiölle elintärkeä ensinnäkin siksi, että yhtiö voi käyttää sitä perustelunaan KHO:lle siitä, ettei valtuuston yleiskaavapäätös ole riidaton kaupungin sisälläkään, vaan yhdyskuntatekniikan lautakunta on esimerkiksi kyseisellä maa-aluevuokrauksellaan siitä irtautunut. Muistutan, että kaivosyhtiöt käyttivät alkuperäisessä valituksessaan perusteluna yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan (silloinen puheenjohtaja Jarkko Tammi, joka on nykyisin yhdyskuntajohtaja) eriäviä mielipiteitä valtuuston päätöksestä.

Latituden mukaan alun perin yleiskaavaluonnoksessa oli merkitty myös ”matkailun ydinalue”, joka olisi ehdotetussa muodossaan rajoittanut kaivostoimintaa. PSHAO kumosi merkinnän sillä perusteella, että kaupungilla ei ole mahdollista puutteellisiin selvityksiin perustuen ennakkoon kieltää kaavoituksella elinkeinotoimintaa niin laajalla alueella, kuin hylätyssä kaavassa esitettiin.

Kaupunki on hakenut KHO:lta valituslupaa sillä perusteella, että kaivosyhtiöiden väite puutteellisista selvityksistä on perätön. Matkailun ydinalueella sijaitsevan maa-alue vuokrauspäätös Latitudelle on katsottava kaupunginvaltuuston kannan vastaiseksi menettelyksi.

Lisäksi lautakunnan päätöksellä on toinenkin merkitys: Tukes on aloittanut KHO:n 22.11.2017 T 6029 päätöksen vuoksi raukeamiskäsittelyn Juomasuon vanhaan kaivospiiriin ja kaivoslupaan liittyen, ja pyytänyt siihen Latitudelta lausuntoa. Kaivoslain 68 §:n 1 momentin mukaan kaivoslupa raukeaa määräajan päättyessä. Kyse on määräajan päättymisen määrittelystä ja toisaalta siitä onko yhtiö ennen määräajan päättymistä aloittanut vakavasti otettavat toimet kaivospiirin hyödyntämiseksi.

Tukesin selvityspyynnön vuoksi Latitude on 30.4.2019 (siis lautakunnan 17.4.2019 tekemän maa-aluevuokrauksen jälkeen) jättänyt Tukesille hakemuksen kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämiseksi sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta Juomasuon kaivospiiriä 3965 koskien.

Latitude perustelee kaivosluvan raukeamisen lykkäyshakemustaan käynnistämillään tutkimustoiminnoilla. Sen tulkitsemista vakavasti otettavaksi toiminnaksi edistänee lautakunnan päätös vuokrata alue tutkimustoiminnan tukikohdaksi. Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten päätösten osalta Latitude perustelee käynnistäneensä tärkeimpien sidosryhmien kanssa yhteistoimintoja, jotta yhteinen näkemys hankkeen vaikutuksista voidaan muodostaa. Tärkein sidosryhmä on tietysti kaupunki, joten Latitude voi tässäkin mielessä kehuskella lautakunnan maa-aluevuokraukseen perustuen saavuttaneensa yhteisymmärryksen Kuusamon kaupungin kanssa. Mutta Latitude ei yksilöi kaupungin kanssa käymiään neuvotteluja. Keiden kanssa Latitudella on kaupungintalolla ”rakentavia keskusteluja?”.

Kaiken lisäksi on syytä erityisesti huomioida, että nykyisten Juomasuon kaivospiirien olemassaolon laillisuus on kyseenalaistettu, koska kuten aikaisemmasta Juomasuon YVA-ohjelmasta sivulta 81 selviää,  ”Hankkeen kaivospiirit ovat vanhentuneet, joten niille joudutaan hakemaan jatkoaikaa.” Aikoinaan kysyttäessä asiaa TUKES:ista nämä kaivospiirit TUKES pikaluvitti kulisseissa ilman virallisia julkisia kuulemiskierroksia. Joten nykyisetkin ”voimassa olevat kaivospiirit” ovat siis hyvän hallintokulttuurin vastaisesti junailtuja yhtiölle.

Onko Kuusamon luontokaupunkilaisten ja Kuusamon ystävien syytä olla huolissaan?

On syytä huomata, että sen lisäksi että kyse on kaupungin toimielimen kielteisestä suhtautumisesta valtuuston lähes yksimieliseen kuntalaisten tahtotilaa osoittavaan yleiskaavapäätökseen, tämä kyseessä oleva Latituden havittelema tukikohta ei pelkästään sijaitse vanhan Juomasuon kaivospiirin vieressä, vaan vielä lähempänä Tukesissa jo pitkään vireillä olleen Juomasuo 2 kaivoslupa-aluetta. Sitä ei Latitude hakemuksessaan eikä lautakunta päätöksessään ole esille tuonut. Lisäksi Latituden luo tiedotteissaan kuvaa kuin rakentaisi Suomen pienimmän kaivoksen eikä suunnittelisi sen laajentamista. Mutta Latitudella on jo jätetty Juomasuon kaivospiirin ympärille sijoittuva laaja uusi kaivoslupahakemus Juomasuo 2.

Ohessa kuvakaappaus 18.12.2018 Tukesin sivulta Juomasuo 1 kaivospiiristä ja Juomasuo 2 kaivoslupa hakualueista:

Juomasuo 1 kaivospiiri on Tukesissa kaivosluvan raukeamiskäsittelyssä (kartassa merkitty ruskealla), ja sen ympärillä oleva Juomasuo 2 kaivoslupa -hakualue (violetti) on Tukesin käsittelyssä, mutta ei vielä kuulutettu. Säkkilän tie Sallantieltä kaupungin kiinteistön vierestä sisältyy Juomasuo 2 kaivoslupahakemukseen.

Lyhyesti: on syytä olla huolissaan.

Kaupunginhallituksen on syytä pikaisesti muodostaa kantansa asiaan ja käyttää otto-oikeutta sekä kumota tontin vuokrauspäätös. (valitettavasti tämä ei eilen toteutunut ja kirjoitan asian kohta toisessa blogissani). 

Kaupungin ei tulee edistää millään muotoa Latituden hanketta ja samalla osoittaa, että Juomasuon kaivoshanke ei ole tervetullut.

Kaivosyhtiö kunnioittakoon Kuusamon valtuuston tahtoa ja käyläläisten vetoomusta.

Käyläläiset ja pohjoiskuusamolaiset ansaitsevat jo rauhan asiassa ja Juomasuon louhos on peitettävä.

Mika Flöjt

(Kaivospiirit ja valtaukset karttoineen löytyvät netistä Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta, jos haluaa tarkemmin tarkastella.) 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu