Olkiluoto 3 tulisi tarkastaa ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta

Päivän 18.7 uutiset kertovat että TVO:n OL3:n, maailman suurimman EPR prototyyppi uraanivoimalan, käyttöönotto yhä siirtyy ”teknisten asioiden” takia. Olkiluodon lupaprosessi; puutteellista suunnitelmista huolimatta annetut periaatepäätökset, rakentamisluvat ja nyt viimeksi ”ennakkoon annettu” käyttöönottolupa on maailmanlaajuinen ydinvoimafiasko.

Kuitenkaan suomalainen media ei uskalla aihetta kattavasti penkoa ja kritisoida. Se on kuin yhteisesti vaiettu omerta – virtahepo olohuoneessa – jonka riskeistä ei mediassa puhuta. Mediahype on luotu Stukin valvonnan varaan, vaikka Stuk on osa ydinvoiman edistämiseksi luotua järjestelmää.

Hallitus antoi aikoinaan 2000 luvun alkupuolella OL3:lle rakentamisluvan, vaikka kaikki suunnitelmat turvallisuusjärjestelmistä eivät olleet valmiita. Siis lupa ensin ja luvan myöntämisedellytykset vasta jälkeenpäin? Nuo Olkiluoto 3:n turvallisuusjärjestelmän kuvaukset valmistuivat vasta 2010 luvulla. 

Nyt sama toistui Valtioneuvoston myöntäessä kevättalvella 2019 OL3 käyttöönottoluvan, vaikka turvallisuusselvitykset olivat kesken?

Lupa myönnettiin siis jälleen ydinenergialain vastaisesti ennakkoon: Stuk tarkastaisi turvallisuusselvitykset sitten jälkikäteen, vaikka vain niihin selvityksiin perustuen lupa voidaan myöntää.

Tässä tapauksessa taidettiin vaientaa STUK:in sisältä käyttöluvalle kriittinen virkahenkilö, joka oli vain alta viikkoa ennen Valtioneuvoston käsittelyä vaatinut  MTV3 uutisissa suuria muutoksia Olkiluoto 3:n ennenkuin käyttölupaa voisi suositella. Alla suora lainaus MTV uutisesta:

(MTV JULKAISTU 22.02.2019 18:26) 

””STUK vahvistaa MTV:lle: Olkiluoto 3:n värähtelyongelma estää ydinvoimalan käyttöluvan myöntämisen”

Olkiluodon rakenteilla olevassa ydinvoimalassa paljastunut värähtelyongelma estää käyttöluvan myöntämisen.

Säteilyturvakeskus vahvistaa asian MTV Uutisille.

STUK vaatii, että rakennuttajat TVO ja Orano poistavat reaktorin paineputkistossa esiintyvän, turvanormit ylittävän värähtelyn, ennenkuin käyttölupa voidaan myöntää.

STUK ei ota kantaa kustannuksiin eikä voimalan valmistumisaikatauluun.

– Säteilyturvakeskus on tehnyt turvallisuusarvion ja laatinut lausunnon Olkiluoto 3:lle haetusta käyttöluvasta. Lausunto on sinänsä positiivinen, mutta siinä todetaan joitakin aukiolevia asioita, jotka pitää hoitaa ennekuin STUK voi antaa käyttölupahakemuksesta puoltavan lausunnon.”

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/stuk-vahvistaa-mtv-lle-olkiluoto-3-n-varahtelyongelma-estaa-ydinvoimalan-kayttoluvan-myontamisen/7295196#gs.q55vw7

MTV uutisen jälkeen yht'äkkiä vakava värähtely ongelma siis ”korjaantui” alta viikosta ja Stukin puollolla asia meni pikapikaa Sipilän hallituksen pöydälle päätettäväksi juuri edellisinä päivinä ennen Sipilän eroilmoitusta. 

Kuka valvoisi ydinenergialain noudattamista?

Ydinenergian edistämisen varmistajaksi luotu valvontaviranomainen ei voine ollakaan puolueeton omassa ydinvoiman edistämistehtävässään. Varsinkaan kun toimii samaan aikaan uraani-ydinvoima-alan konsulttina, jolla hankkii suurimman osan tuloistaan. Stukin historiikissakin viimeisillä sivuilla sanotaan, että Olkiluoto 3 oli merkittävä päätös, koska se varmistaa Stukin tulevaisuuden seuraavaksi 80 vuodeksi.

Ydinenergialain mukaan kaikki oleelliset selvitykset tulee olla tehtynä ennen kuin rakennuslupaa valtioneuvostolle suositellaan. Nyt Fennovoima-Rosatom hankkeen kohdalla Stuk uudella johdollaan yrittää pitää siitä periaatteesta kiinni, ja Pyhäjoen hanke viivästyy. Stukin aikaisempi johtaja Laaksonenhan on siirtynyt ydinvoimateollisuuden palvelukseen

STUK toiminnan puutteita on todistettu mm. Fennovoiman säteilyinfoissa tehdyistä ydinvoimaloiden radioaktiivisten päästöjen kertomatta jättämisistä hankealueiden yleisölle Pyhäjoki/Raahe ja aiemmin Simo/Kemi, Talvivaara (myöh.Terrafamen) uraanijätealtaan eli ns. kipsisakka-altaan pohjarakenteiden valvonnassa (myrkkytulva ympäristöön), ja Kuusamon Kitkajoen Juomasuon uraanimalmion koelouhinnan jälkeisen jälkivalvonnan laiminlyönneistä. Olisiko STM:n syytä tehdä selvitys STUK:in toiminnasta ko. kysymyksissä? STUK toimii STM:n alla. 

Ja Olkiluoto 3:n käyttöönoton turvallisuus tulisi tarkastella siis ulkopuolisen turvallisuusasiantuntijoiden toimesta:

Ongelmat:

IAEA:n ongelma on myös sen kaksoisrooli; ydinaseiden torjunta, mutta käytännössä kaikessa siviiliydinvoiman edistäminen ja ydinvoiman ongelmien ja radioktiivisten päästöjen/jätteiden ongelmien / terveysriskien vähättely.

Jäljelle jää riippumaton ranskalainen ydinturvallisuus tutkimuslaitos CRIIRAD, jonka tulisi muiden riippumattomien tutkimuslaitoksien/yliopistojen kanssa tarkastella onko Olkiluoto 3 joskus turvallista ottaa käyttöön. 

Riippumaton Olkiluoto 3:n turvallisuustarkastus olisi Suomi nimisen kansan kokonaisedun kannalta parasta. 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu