Ministereiden olisi hyvä nähdä ristiriita hallitusohjelman ja Sierilän välillä

EU:n vesipuitedirektiivi on edellyttänyt kaloille ja muille vesieliöille vapaata liikkumismahdollisuutta vuodesta 2000 lähtien. Kemijoen Rovaniemen viimeisiin vapaisiin koskiin ja virtoihin kaavaillun ns. Sierilän vesivoimalan KHO päätöksessä vuodelta 2017 ei edellytetä minkäänlaista kulkureittiä kaloille ylös- eikä alaspäin. Ei minkäänlaista.

Kemijoki Oy:n suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio, joka omistaa Kemijoki Oy:n osakekannasta 50,10%, lisäksi Suomen valtion omistama Fortum omistaa 27% ja risat, yhteensä suoraan ja epäsuoraan siis lähes noin 78%. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sdp) totesi YLE:n haastattelussa, että hän ei näe ristiriitaa voimalan rakentamisen ja vaelluskalakantojen elvyttämistä lupaavan hallitusohjelman välillä. Ehkä Paateron olisi aiheellista nähdä tämä ristiriita.

Hallitusohjelman mukaan vaelluskaloja pitäisi palauttaa. Omistajapolitiikasta todetaan hallitusohjelmassa 2019 näin:

”Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.”

Hallitusohjelmassa todetaan myös:

– Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta.

– Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita.

– Toteutetaan ohitusratkaisuja.

Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan myös, että näitä vaelluskalojen edistämiseen tähtääviä velvoitteiden muutoksia tehdään virkamiestyönä. Täällä Kemijoella on Lapin ELY:n virkamiehet tehneet tämän velvoitteen muutosesityksen AVI:lle ja sitä on Kemijoki Oy aktiivisesti vastustanut. Vaatinut jopa AVI:ssa käsittelyn keskeyttämistä. Käytännössä Suomen valtioyhtiö toimii näin. Siis käytännössä on yhä toiminut tämän meidän uuden hallituksen hallitusohjelmaa vastaan.

Kuinka uusi, kalojen vaellukset estävä Sierilän voimalaitos, edistää tätä hallitusohjelman tavoitetta?

Pitää muista taustat, että tämän Sierilä hankkeen olemassaololla on jo estetty vuosia, vuosikymmeniä, vaelluskalojen palaamista Kemi/Ounasjoelle.

Jos vaelluskalat olisivat päässeet Rovaniemelle ns. Vattauskosken alapuoliselle jokiosuudelle olisivat ne olemassa olollaan estäneet Sierilän vesivoimahankkeen. Sierilä hankkeen johdosta Kemijoen kalateitä/kalaväyliä on viivytelty eri syillä jo vuosikymmeniä. Sierilä olisi rakennettuna esimerkki vanhoillisesta politiiikasta, joka perustuu tietojen salailuun ja jonka kaltaisia ei toteuteta enää missään kehittyneessä maassa saati sivistysvaltiossa.

Hallitusohjelman tavoitteessa 9 todetaan: ”Viime vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä ollutta esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista täydennetään siten, että lain perusteluissa tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen.”

Tämä tarkoittaa että myös kaloille lajityypillinen käyttäytyminen, vaeltaminen, tulisi olla mahdollista.

Ja nyt kun Vihreillä on ympäristöministeri, niin ympäristöministeriö voisi ihan hyvin selvittää mihin katosivat ne luontotiedot, jotka eri tahot ja paikalliset toimittivat Lapin ELY:lle, ja jotka sieltä eivät päätyneetkään tiedoksi eri oikeusasteisiin ja lupaviranomaisille, kun asiaa käsiteltiin ja tehtiin päätöksiä. Sierilän luontotiedot katosivat: https://www.sll.fi/2017/08/25/sierilan-luontotiedot-katosivat-2/

Alueella esiintyy EU:n luontodirektiivin liitteen IV a-lajeja (kirjojokikorento, saukko, lapinleinikki) ja direktiivin II ja V laji jokihelmisimpukka, joiden tietoja ELY-keskus ei ollut toimittanut eteenpäin, jonka vuoksi KHO on tehnyt lopullisen päätöksen Sierilästä ilman tietoa esiintymistä. Nuo lajit vaativat poikkeusluvan rakentamista varten.

Eli tämä olisi yksi mitä voisi pyytää ympäristöministeriä tekemään; selvityksen Lapin ELY:stä ja alueen luontoarvoista. Käytännössä täydentävä selvitys alueen luontoarvoista.

Ja koska Kemijoen rakentaminen kaikkine patohankkeineen ovat olleet olleet alusta lähtien olleet politiikkaa, voivat Suomen valtioneuvosto ja eduskunnan valistuneet päättäjät viestittää Kemijoki Oy:lle ettei sen enää tulee estää Kemijoen velvoitteiden muuttamista AVI:ssa. Edistetään vaelluskala-asioita kuten hallitusohjelmassa lukee.

Vastuulliset vaelluskaloista välittävät päättäjät ja VR (vesivoimasähkön käyttäjä) lisäksi viestivät Kemijoki Oy:lle, että sen  kannattaa jättää rakentamatta Sierilän vesivoimalaitos Rovaniemen viimeisiin Kemijoen koskiin. Kemijoki Oy omistajatahoineen voivat vapaaehtoisesti edesauttaa velvoitteiden muuttamista vaelluskaloja suosivaksi, jotta uhanalaisten vaelluskalojen palauttaminen tapahtuu koko Kemi/Ounasjoen vesistöön.

Tietenkin olisi hyvä, että kansalaisten puolesta valtionyhtiöitä poliittisesti ohjaava ministeri Sirpa Paatero ymmärtäisi Kemijoen vaelluskalojen ’poliittisen arvon’ ja käyttäisi valtion omistajaohjaustaan suoraan ja epäsuoraan käytännössä valtioyhtiö Kemijokeen/Fortumiin – ja estäisi Sierilän vesivoimalan rakentamisen. Edesauttaisi Kemijoki Oy:n ymmärrystä siitä, että Kemijokeen on rakennettava kalaväylät ja palautettava vaelluskalat.

Vaelluskalat ja pohjoisen jokivartiset kiittäisivät.

Kun kunnioitat jokea ja teet asioita sen puolesta – niin kyllä Joki palkitsee.

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, 

Ekovihreiden puheenjohtaja

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu