A-Studion vesivoima ja vaelluskalat: Virheelliset väittämät voimayhtiön ja toimittajan toimesta

Eilisessä YLE:n A-Studiossa (21.7) käsiteltiin Fortumin / Kemijoki Oy:n ns. Sierilän vesivoimahanketta Rovaniemen viimeisellä luonnontilaisella koski- ja virtavesiosuudella Vanttauskosken alapuolisella Kemijoella. Valitettavasti näytti siltä, että toimittaja oli perehtynyt asiaan puutteellisesti tai sitten valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy:n lobbarit olivat onnistuneesti (jälleen kerran) tehneet mediavaikuttamista, koska ohjelmassa jäi Sierilän patoaltaan tuhoava vaikutus Keski-Kemijoen viimeiselle luonnontilaiselle koski- ja virtaosuudelle käsittelemättä ja ohjelmassa annettiin Fortumin / Kemijoki Oy:n virheellisille väittämille liian suuri rooli voimayhtiön ja toimittajan toimesta.

YLE:n Ohjelman Väite 1) Kemijoen patoja vaadittaisiin purettavaksi. 

Ei pidä paikkaansa, vaelluskala-aktiivit vaativat, kuten Lapin ELY keskuskin, vain EU:n vesipuitedirektiviin mukaisesti Kemijoen patoihin luonnonmukaisia ohitusuomia, jotka mahdollistavat vesipuitedirektiivin tavoitteen kaikkien vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksesta, sekä samalla toimivat omalta pieneltä osaltaan kompensoivina kutu- ja poikastuotantoa-alueina.

Näistä luonnonmukaisten ohitusuomien toimivuudesta myös Kemijoella on uutisoinut myös YLE Kemi (10.6.2020) ansiokkaasti:

”Tutkija Jukka Jormola: Ohitusuomat Kemijoen kaikkiin voimalaitoksiin ovat mahdollisia

Vesistörakentamisen tutkija Jukka Jormolan mielestä vaelluskalakantaa voitaisiin palauttaa luonnonmukaisten ohitusuomien avulla.”

https://yle.fi/uutiset/3-11392934

YLE:n Ohjelman Väite 2) Atlantin lohi ei osaisi nousta kalaväyliä pitkin, eikä yli viiden padon. 

Tässä vaiheessa olisi luullut jo olevan selvää Fortumin / Kemijoki Oy:n miehistölle, että Atlantin lohelle on lukuisia toimivia, ihmisten tekemiä, kalaväyliä maailmassa. Pelkästään tässä norjalaisten kooste- ja vertailututkimuksessa vuodelta 2013 niitä Norjassa 344 kappaletta:

”Atlantic salmon fishways: The Norwegian experiences” (January 2013) 

https://www.researchgate.net/publication/260362881_Atlantic_salmon_fishways_The_Norwegian_experiences

Ja niissä niitä kalaväyliä useassa joessa monia kappaleita, myös yli 5 kpl. Luulisi jo vesivoimayhtiöidenkin herrojen saikatessaan jokivarsisssa tähän mennessä oppineen, että vaelluskalat ottavat ne oikein, mahdollisimman luonnonmukaisina, tehdyt kalaväylät pelkkinä virtoina ja koskina. Ja ne eivät tietääkseni osaa laskea, että tässä oli nyt kuudes koski noustavana sekä seittämäs virtakari.

Eli nyt kun valtion mediatorvi YLE:n keskeiset ja virheelliset väittämät on käsitelty, voidaankin tulla itse asiaan milloin valtion rahoittama YLE ja valtionyhtiö Fortum ja Kemijoki OY alkavat perkaamaan käytännössä oikeassa Sierilää käsittelevässä jutussaan sitä, että mitä tarkoittaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset?

Villilohi ry: Fortumin Sierilän patoallas EU:n vesipuitedirektiivin, hallitusohjelman ja omistajaohjaustrategian vastainen

Kemijoki Oy tavoittelee aloittavansa Kemijoen viimeisten koskiosuuksien valjastamisen vesivoimatuotantoon rakentamalla Sierilän vesivoimalaitoksen patoaltaan Vanttauskosken alapuoliselle Kemijoelle Rovaniemellä – koko jokivarren kylien virtamaisemat jäisivät kuolleen patoaltaan veden alle.  Sierilän patoaltaan alapuoliset negatiiviset (jääkato, virtausvaihtelut ja ruoppaus) vaikutukset yltää Rovaniemen Jätkänkynttilälle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on yli kahden vuosikymmenen takaa. Kemijoki Oy:n aikanaan tekemissä selvityksissä on ilmennyt lukuisia puutteita. Alueella elää useita EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemia erittäin uhanalaisia lajeja, joita ei ole huomioitu voimalan lupaprosesseissa – ei vaikka luontoarvot toimitettiin Lapin elyyn, joka ne yhtiön puolesta ”kadotti[1]”.

Suomea velvoittaa EU:n uusi vesipuitedirektiivi, joka edellyttää valtioilta vesimuodostumien tilan parantamista, ekosysteemien ennallistamista ja siten ohjaa valtioita rakennetuissa vesistöissä vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseen ja ylläpitämiseen. Pääministeri Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelmassa todetaan: Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja. Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.”, ” ”Jatketaan tehostettua vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.[2]

Siten vireillä onkin Lapin kalatalousviranomaisen velvoitemuutoshakemus, jossa tullaan edellyttämään Kemijoen vesistön luonnonkierron palauttamista nykyisen istutusvelvoitteen rinnalle. Sierilän patohanke on Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman, omistajaohjausstrategian sekä EU:n vesipuitedirektiivin että vaelluskalojen palauttamishankkeiden ja Rovaniemen / Itä-Lapin ympärivuotisen matkailun kehittymisen vastainen yksiselitteisesti. Lisäksi Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti keväällä 2020 uuden valtionyhtiöiden omistajaohjaustrategian, missä vaaditaan valtionyhtiöiden olevan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ja ennenkaikkea esimerkillisiä kaikessa toiminnassaan. Mikään edellä mainittu kriteeri ei täyty Fortumissa eikä Kemijoki Oyssä. Katsomme Fortumin / Kemijoki Oy:n toimivan hallitusohjelman ja omistaja-ohjaustrategian vastaisesti Kemi- ja Oulujoella missä käytännössä Fortum vastustaa vaelluskalojen palauttamista luonnonmukaisilla ohitusuomilla ja puskee vaelluskalojen vastaista Sierilän patoallasta Kemijokeen.

Sierilän voimalaitoksen rakentaminen vaikeuttaisi vaelluskalojen palauttamista Kemijoella. Suoranaisesti se tuhoaa tutkija Jukka Jormolan mukaan yli 80 ha vaelluskaloille soveltuvaa tärkeää poikastuotantoalaa Kemijoen pääuomasta. Samalla padon rakentaminen estää kalojen kulun ylisen Kemijoen alueelle Itä-Lapin ylängön tärkeisiin latvavesiin, missä laajat kutu- ja poikastuotantopotentiaalit. Menetettävissä on siis valtava määrä vaelluskaloille sopivia poikastuotantoalueita pääuomassa, latvavesissä ja sivujoissa. Kemijoen kuivina olevat vanhat jokiosuudet koskineen on palautettavissa pienvesivoimaloiden tuomilla ympäristövirtaamilla ja pääuoman voimalaitoksiin on rakennettava luonnonmukaiset ohitusuomat, jotka mahdollistavat kaikkien eri vaelluskalojen kulun ylävirtaan ja toimivat tulvajuoksutuksien purkuna ja samalla vaelluskalojen poikasten alasvaellusväylinä merisyönnösvaellukselle. Ohitusuomat on rakennettava siten, että ne toimivat samalla korvaavina poikastuotantoalueina pääuomassa.  Laajoja kutualueita on myös yhä jäljellä Kemijoen latvavesillä (Ylä-Kemijoki, Luiro jne) ja sivujoissa mm. vapaa Ounasjoki tarjoaa yli 800 000 vaelluspoikasen potentiaalin.

Kemijoki Oy:n suurimmat omistajat ovat Suomen valtio, Fortum Oy:n ja UPM:n energiayhtiöt. UPM julkaisi 25.1.2021 tiedotteen, jossa se kertoi sijoittumisestaan 22:ksi kansainvälisessä yritysten vastuullisuutta mittaavassa selvityksessä. Kuinka vastuullista Sierilän padon rakentaminen edellä kuvattua taustaa vasten on ja onko kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yhtiöillä varaa maineensa ryvettymiseen? Samaan aikaan sama valtionyhtiö Fortum rakentaa luonnonmukaisia ohitusuomia padottuihin jokiin Ruotsissa ruotsalaisille, mutta ei tee sitä samaa Suomessa suomalaisille ja saamelaisille. Onko Pohjois-Suomi ja Lappi yhä Suomen valtionyhtiöiden kolonialismin kenttä? Ottaako tästä Time -lehden kanteen päässyt pääministeri Sanna Marin henkilökohtaisen poliittisen vastuun?

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisella (sdp) ja Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelällä (sdp) on syytä lopettaa Sierilän patoaltaan ajaminen. Katsomme, että Sierilän patoallas on Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelman vastainen, mutta samalla myös Suomen ensimmäisen ympäristöministerin Matti Ahteen (sdp) virtavesien suojelutyön perinnön vastainen hanke. Kemijoen viimeisten koskiosuuksien valjastaminen olisi viimeinen kuolinisku, coup de grâce, entiselle Euroopan suurimmalle lohijoelle ja kansallinen häpeä! Suomen on aika olla oikeusvaltio myös Pohjois-Suomen ja Lapin jokivartisille ja jokien vaelluskaloille – ei pelkästään yhtiöille.

Muistutamme, että lähes kaikki Lapin puolueet ovat ottaneet kannanoton Kemijoen vesistön vaelluskalojen palauttamisen puolesta. On aika toimia puheiden mukaan ja haudata Sierilän patoallas sekä palauttaa vaelluskalat pikaisesti Kemi- ja Oulujokeen luonnonmukaisilla ohitusuomilla 100% Fortumin/Kemijoki Oy:n rahoituksella.”

Villilohi ry

[1] https://www.sll.fi/2017/08/25/sierilan-luontotiedot-katosivat-2/

 

[2]   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931

 

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu