Ehdolla Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Ekovihreät esittivät vuosikokouksessaan allekirjoittanutta Vihreiden varapuheenjohtajaksi tulevalle kaksi vuotiskaudelle. Olen pitkän linjan eri teemojen ympäristövaikuttaja Pohjois-Suomesta. Vaikuttanut kalastus, virtavesi ja vaelluskala-asioihin 1990 luvulta lähtien, YK:n kestävän kehityksen foorumeilla ja ilmastoneuvotteluissa 2000 – 2009. Toiminut kansainvälisestä koulutusyhteistyössä Arktisen yliopiston hallituksessa ja vaikuttanut Suomen kestämättömien kaivoshankkeiden Kuusamon Kitkajoen Juomasuon ja Talvivaara-Terrafame-Trafigura kaivoskriitikkona aina 2000-luvun alkupuolelta lähtien.

Olen valtakunnallisen Ekovihreiden puheenjohtaja, Kuusamon valtuutettu, varakansanedustaja ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtajana toiminut muun muassa laatimassa uutta Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastrategiaa. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineenaan kansainväliset suhteet ja politiikka, ympäristöpolitiikan painotuksella.

Globaalimuutoksen aikakaudella tarvitaan kestäviä ratkaisuja mm. ilmastomuutoksen torjunnassa ja sopeutumisessa ilmaston muutokseen. Tarvitaan yhteiskunta, jossa kaikki sektorit ovat vähäpäästöisiä ja vähän ympäristö kuluttavia. Myös rakentamisen päästöt tulee huomioida ja rakentaminen muuttaa vähäpäästöiseksi ja edistää kaupunkirakentamisessa hajautettuja hybridiuusiutuvien energioiden ratkaisuja.

Koska globaalimuutoksia ei täysin enää voi estää meidän tulee edistää hajautettuja yhteiskuntaratkaisuja, vaalittava puhdasta ja eläinten hyvinvointia edistävää omavaraista puhdasta ruokatuotantoa. Pyrimme edistämään paikallista omavaraisuutta. Kannatan puhdasta lähiruuan ja villiruuan tuotantoa. Liikenteessä tulee edistää erityisesti biokaasuntuotantoa ja biokaasuliikennettä sekä hybridienergiaratkaisuja, sekä selvittää tutkimukseen panostaen vaihtoehtoisia kestävämpiä akkuratkaisuja, koska nykyinen tie on maapallolle lisääntyvän kaivostoiminnan myötä kestämätön. Globaalisti meidän tulee edistää kansainvälistä kaivossopimusta ja metsäsopimusta.

Pidän tärkeänä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa, terveitä elämäntapoja ja ihmisoikeuksia. Korona-ajan jatkuminen vaatii perustulon tyyppisiä toimenpiteitä, jotta ihmiset voivat paremmin työllistyä myös lyhytaikaisten työsuhteiden myötä. Talouskasvuideologiasta on luovuttava ja tavarantuotantoa supistettava, edistettävä kiertotaloutta. Tavaroiden tuotannossa on käytettävä mahdollisimman paljon kierrätettäviä materiaaleja. Katson ettei ihmisen toiminta saa vaarantaa luontoa, minkään muun eloyhteisön olemassaoloa. Turkistarhauksesta luopumista eettisistä syistä.

Olen eurooppalaisen vihreän liikkeen perusarvojen kannattaja, vastustan ydinvoimaa, myös miniydinvoimaloita, uraanin louhintaa ja suosin uusiutuvaa, kestävästi tuotettua energiaa paikkoihin mitkä ovat kaavoituksellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. Edistämme kaivoslain uudistamista paremmin alueen asukkaita ja luonnosta kumpuavien elinkeinojen oikeuksia huomioivaksi.

Metsätaloudessa siirryttävä jatkuvaan kasvatukseen. Avohakkuut ja maisemaa turmelevat ja liikkumista vaikeuttavat metsämaan muokkaukset lopetettava, jotta Suomen metsäluonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot säilyvät. Lähiluontoa säästettävä myös kaupungeissa ja taajamissa sekä viimeiset Suomen erämetsät on säästettävä jälkipolville sekä ennenkaikkea luonnolle. Tekisimme Vihreät vahvaksi puolueeksi koko Suomessa.

Ruskaterveisin Korvatunturin Kemin Sompion erämaasta, Soklin kaivoshankkeen KHO:n ympäristölupakatselmuksen jälkeen jäimme tänne tekemään mittauksia vanhoista louhos- ja rikastamopaikkojen vaikutuspiireistä

 

Lisätietoa, kirjoituksia ja blogejani:

www.mikaflojt.fi

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu