Fortumin Sierilän patoallas EU:n vesipuitedirektiivin, hallitusohjelman ja omistajaohjaustrategian vastainen

Fortumin Sierilän patoallas EU:n vesipuitedirektiivin, hallitusohjelman ja omistajaohjaustrategian vastainen

Kemijoki Oy tavoittelee aloittavansa Kemijoen viimeisten koskiosuuksien valjastamisen vesivoimatuotantoon rakentamalla Sierilän vesivoimalaitoksen patoaltaan Vanttauskosken alapuoliselle Kemijoelle Rovaniemellä – koko jokivarren kylien virtamaisemat jäisivät kuolleen patoaltaan veden alle.  Sierilän patoaltaan alapuoliset negatiiviset (jääkato, virtausvaihtelut ja ruoppaus) vaikutukset yltää Rovaniemen Jätkänkynttilälle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on yli kahden vuosikymmenen takaa. Kemijoki Oy:n aikanaan tekemissä selvityksissä on ilmennyt lukuisia puutteita. Alueella elää useita EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemia erittäin uhanalaisia lajeja, joita ei ole huomioitu voimalan lupaprosesseissa – ei vaikka luontoarvot toimitettiin Lapin elyyn, joka ne yhtiön puolesta ”kadotti”.

Suomea velvoittaa EU:n uusi vesipuitedirektiivi, joka edellyttää valtioilta vesimuodostumien tilan parantamista, ekosysteemien ennallistamista ja siten ohjaa valtioita rakennetuissa vesistöissä vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseen ja ylläpitämiseen. Pääministeri Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelmassa todetaan: Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja. Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.”, ” ”Jatketaan tehostettua vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.[1]

Siten vireillä onkin Lapin kalatalousviranomaisen velvoitemuutoshakemus, jossa tullaan edellyttämään Kemijoen vesistön luonnonkierron palauttamista nykyisen istutusvelvoitteen rinnalle. Sierilän patohanke on Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman, omistajaohjausstrategian sekä EU:n vesipuitedirektiivin että vaelluskalojen palauttamishankkeiden ja Rovaniemen / Itä-Lapin ympärivuotisen matkailun kehittymisen vastainen yksiselitteisesti. Lisäksi Pääministeri Sannan Marinin hallitus päätti keväällä 2020 uuden valtionyhtiöiden omistajaohjaustrategian, missä vaaditaan valtionyhtiöiden olevan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ja ennenkaikkea esimerkillisiä kaikessa toiminnassaan. Mikään edellä mainittu kriteeri ei täyty Fortumissa eikä Kemijoki OyssäKatsomme Fortumin / Kemijoki Oy:n toimivan hallitusohjelman ja omistaja-ohjaustrategian vastaisesti Kemi- ja Oulujoella missä käytännössä Fortum vastustaa vaelluskalojen palauttamista luonnonmukaisilla ohitusuomilla ja puskee vaelluskalojen vastaista Sierilän patoallasta Kemijokeen.

Sierilän voimalaitoksen rakentaminen vaikeuttaisi vaelluskalojen palauttamista Kemijoella. Suoranaisesti se tuhoaa tutkija Jukka Jormolan mukaan yli 80 ha vaelluskaloille soveltuvaa tärkeää poikastuotantoalaa Kemijoen pääuomasta. Samalla padon rakentaminen estää kalojen kulun ylisen Kemijoen alueelle Itä-Lapin ylängön tärkeisiin latvavesiin, missä laajat kutu- ja poikastuotantopotentiaalit. Menetettävissä on siis valtava määrä vaelluskaloille sopivia poikastuotantoalueita pääuomassa, latvavesissä ja sivujoissa. Kemijoen kuivina olevat vanhat jokiosuudet koskineen on palautettavissa pienvesivoimaloiden tuomilla ympäristövirtaamilla ja pääuoman voimalaitoksiin on rakennettava luonnonmukaiset ohitusuomat, jotka mahdollistavat kaikkien eri vaelluskalojen kulun ylävirtaan ja toimivat tulvajuoksutuksien purkuna ja samalla vaelluskalojen poikasten alasvaellusväylinä merisyönnösvaellukselle. Ohitusuomat on rakennettava siten, että ne toimivat samalla korvaavina poikastuotantoalueina pääuomassa. On myös muistettava, että vapaa Ounasjoki tarjoaa yli 800 000 vaelluspoikasen potentiaalin.

Kemijoki Oy:n suurimmat omistajat ovat Suomen valtio, Fortum Oy:n ja UPM:n energiayhtiöt. UPM julkaisi 25.1.2021 tiedotteen, jossa se kertoi sijoittumisestaan 22:ksi kansainvälisessä yritysten vastuullisuutta mittaavassa selvityksessä. Kuinka vastuullista Sierilän padon rakentaminen edellä kuvattua taustaa vasten on ja onko kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yhtiöillä varaa maineensa ryvettymiseen? Samaan aikaan sama valtionyhtiö Fortum rakentaa luonnonmukaisia ohitusuomia padottuihin jokiin Ruotsissa ruotsalaisille, mutta ei tee sitä samaa Suomessa suomalaisille ja saamelaisille. Onko Pohjois-Suomi ja Lappi yhä Suomen valtionyhtiöiden kolonialismin kenttä? Onko tämä Fortumin toiminta todella hyväksyttävää Suomessa 2021? Missä on omistajaohjausministeri valvomassa omistajaohjaustrategian toimeenpanoa – ja Fortumin vastuuttomuutta asiassa.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisella (sdp) ja Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelällä (sdp) on syytä pysäyttää hanke tai palauttaa se uuteen tarkasteluun. Katsomme, että Sierilän patoallas hanke on Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelman vastainen, mutta samalla myös Suomen ensimmäisen ympäristöministerin Matti Ahteen (sdp) virtavesien suojelutyön perinnön vastainen hanke. Kemijoen viimeisten pääuoman koskiosuuksien valjastaminen olisi viimeinen kuolinisku, coup de grâce, entiselle Euroopan suurimmalle lohijoelle ja kansallinen häpeä! Suomen on aika olla oikeusvaltio myös Pohjois-Suomen ja Lapin jokivartisille ja jokien vaelluskaloille – ei pelkästään yhtiöille.

Muistutamme että lähes kaikki Lapin puolueet ovat ottaneet kannanoton Kemijoen vesistön vaelluskalojen palauttamisen puolesta. On aika toimia puheiden mukaan ja haudata Sierilän patoallas sekä palauttaa vaelluskalat pikaisesti Kemijokeen luonnonmukaisilla ohitusuomilla 100% Fortumin rahoituksella.

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu