”Maailman taivaalla on jo sen verran mustia joutsenia monella suunnalla, että meidän tuleekin varautua vuoteen,..”

Puhe 1.5.2023 Kuusamon kaikkien puolueiden yhteisessä vapputapahtumassa Kuusamon torilla

Hyvät kuusamolaiset,

Mukavaa ja iloista Vappua kaikille teille!

Kiitos Vihreidenkin puolesta, että olette tulleet paikalle kuusamolaisten yhteiseen vappuun perinteiselle torille! Kiitokset myös kaikille asian eteen puurtaneille.

Tällä tavalla elävä Kuusamon torin tulisi olla jatkossakin ja luontokaupungin torille pitää päästä matalalla kynnyksellä kenen tahansa myymään tuotteitaan. Nyt me puolueet maksamme teltastamme päivässä 10 e ja sen annamme tuohon torin grillille.

Se voinee olla suuntaa antava käytäntö helppoon torikauppaan elävällä yhteisellä Kuusamon torilla. Tarvittaessa kaupungin on syytä palauttaa tori hallintaansa, jotta torikauppa tapahtuu edullisesti, tasapuolisesti ja matalalla kynnyksellä.

Aloitan tämän meidän osuuden pienellä muistohetkellä edesmenneen valtuutettumme ’Helena Karjalaisen muistolle’.

Helena oli rohkea ja sanavalmis luottamushenkilö, hän halusi ennakkoluulottomasti kehittää Kuusamoa paremmaksi meille kaikille. Ennen kaikkea hän halusi tuoda esille kuntayhteisössä havaitsemiaan epäkohtia ja saada ne ratkaistuksi.

Valitettavasti Helena joutui kohtaamaan kunnantalon jäykän päätöksentekokulttuurin  ryhmäpäätöksineen, jonka vuoksi monet hyvätkin esitykset hautautuvat pelkän valtapolitiikan syövereihin.

Helena pettyi osin aiheesta päätöksentekokulttuuriin ja lopulta luopuikin politiikasta. Kiitos Helena että yritit – ja ymmärrämme hyvin aiheellisen turhautumisesi.

Kuusamossa onkin korkea aika päästä tilanteeseen, missä kaikki esitykset käsitellään tasapuolisesti, puolueita ja ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti – ilman painostusta, syrjintää ja kiusaamista.

Näin ei valitettavasti ole ollut kaupungintalon politbyroossa eikä sitä lähellä olevassa puoluepravdassa. Kuusamon on aika kasvaa henkisesti ja kulttuurillisesti – inhimillisemmäksi – yhteisen yhteisön jäsenille avoimeksi keskustelevaksi länsimaiseksi kuntademokratiaksi.

Helenan muistoa kunnioittaen pidänkin tässä siis hymistelyn sijaan ihan perinteisen vappupuheen, nyt kun olemme menossa kohti kylmän oikeustohallituksen leikkauslistoja – jossa aiotaan leikata jo valmiiksi kriisissä olevista hyvinvointipalveluista, vaikka tähän täytyy todeta ettei kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisten hallitusohjelma ole vielä Säätytalolla kuulutettu.

Korostan hyvinvointipalveluiden osalta, että Pohteen leikkauskuviot kertovat karua kieltään. Olisi ollut hyvä selvittää olisiko Kuusamo osana Lapin hyvinvointialuetta toiminut koko Itä-Lapin ja Koillismaan palveluiden järjestäjäna, nykyisen leikkauslistajonon sijaan?

Sama uusi seutukuntaisuus toteutunee myös työllisyyspalveluiden uudelleenjärjestelyiden kautta? Myöskin EU:n aluekehitysrahoissa toisenlaiset seutukuntakuviot olisivat ehkä olleet otollisimpia?

Olisi syytä tehdä seutukuntaratkaisuista aito kokonaisselvitys hyvistä ja huonoista puolista. Matkailu- ja Kuusamon brändi sekä perinteinen kulttuuriperintö olisi ainakin hyötynyt.

Maailman taivaalla on jo sen verran mustia joutsenia monella suunnalla, että meidän tuleekin varautua vuoteen, missä kaikki ei välttämättä mene niin sujuvasti kuin toivomme.

Näin myös Orpon mahdollisen hallituksenkin. Meidän tulisi yhteisesti ajaa Rajan koulutuskeskusta Kuusamoon tai Taivalkoskelle. Ihan periaatteella, että ei vara venettä kaada.

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa missä Euroopassa riehuu hävityssota ruoka-aitassa ja riski sodan laajentumiselle on valitettavasti yhä olemassa. Samanaikaisesti globaalimuutokset voimistuvat: meret on ylikalastettu ja saastuneet, Keski-Euroopasta loppuu vesi, ja muut sään ääri-ilmiöt runtelevat keskistä pallonpuoliskoa.

Meidän tulee vaalia oman ylänkömme puhtaita vesiä ja hajautettua ruokatuotantoa: kala, poro, maatalous. Jokaisella onkin syytä hyvä olla oma kotivara, ja edelleen edistää omaa omavaraisuuttamme pahan päivän varalle.

Kasvimaat, pellot ja kalaverkot kunniaan. Kuusamon ylängön vesiä ja puhtaita mantuja ei pilaa kukaan muu kuin me itse. Siksi, kun muualla on yhä enenevässä määrin pulaa vedestä ja puhtaasta ruuasta, ja ihan ruuasta ylipäätään, meidän ei tule uhrata aluettamme lyhytaikaiselle saastuttavalle kaivostoiminnalle, jossa kestävää on ainoastaan jätteet, jotka jäävät alueelle saastuttamaan ikuisiksi ajoiksi.

Kuusamon, kuusisaamelaisten alueena, tulee myös vaatia omaa päätäntävaltaa alueen käyttöön, jotta pääsisimme Tukesin luomasta jatkuvasti toistuvien varauksien ja valtauksien aiheuttamasta epävarmuuden ikeestä.

Kuusamon kaupunginhallitus on (2007) yksimielisesti linjannut, että Kuusamo ei kannata uraania sisältävää kaivostoimintaa Kitka- ja Oulankajokien äärelle, koska kaivostoiminnan lyhytaikaiset hyödyt eivät tule kompensoimaan niitä haittoja, mitä kaivostoiminnan imagohaitat, päästöt ja jätteet aiheuttavat ruokatuotannolle, matkailulle, metsätaloudelle, kylille ja vesialueidenomistajille, sekä pitkäjänteisesti rakennetulle luontokaupungin imagolle sekä puhtaasta luonnosta kumpuaville elinkeinoille.

Kaivoshanke on suora ja pitkäaikainen uhka alueen sukujen perinteisille nautinnoille (kalastus- ja metsästys, keräily ja perinteisille maankäytön erityisoikeuksille) ja puhtaasta luonnosta kumpuaville perinteisille elinkeinoille: kalatalous-, porotalous- ja maatalous sekä villiruokatuotteet.

Yleiskaavatyössä suuri enemmistö kuusamolaisista ja eri intressiryhmistä selkeästi vaati, ettei Pohjois-Kuusamoon tule perustaa minnekään kaivostoimintaa.

Kuusamon luontokaupunki on valtuuston yksimielisellä linjauksella linjannut, että Kitka-Ruka-Oulanka alueelle ei voida kaivoksia riskittömästi perustaa. Tämä linjaus on voimassa.

Latituden laajat valtaukset sijaitsevat Kuusamon, Posion ja Sallan tunnetutuilla uraanivyöhykkeillä, joiden uraania sisältäviin malmioihin kohdistuvat syväkairaukset ja louhiminen saastuttaa vesiä kuten Kouervaaran kairaukset ja Juomasuon louhos osoittaa.

Juomasuon saastuttavaa uraanilouhosta ovat ympäristöviranomaiset katsoneet läpi sormien kaikki nämä vuosikymmenet. Louhos on ympäristö- ja terveysriski alueen kylien elinympäristölle ja Kitkajoelle.

Latituden laaja hankekokonaisuus, joka aikaa myöten tavoittelee jopa pariakymmentä uraanikultakoboltti -louhosta ja kaivosta keskusrikastamon tarpeisiin, on vakava uhka Kuusamon, Posion ja Sallan alueen puhtaasta luonnosta kumpuavien elinkeinojen tulevaisuudelle, vesistöille, pohjavesille ja elinympäristön puhtaudelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä “Kokko” ja ”Maaninka” on myös osoitettu alueen perinteisten sukujen ja poronhoidon erityisoikeudet maankäyttöön ja nautintaan, eikä kyseisiä erityisoikeuksia ole nyt kohteena olevissa hankekokonaisuuden kuulemismenettelyssä ja päätöksissä otettu riittävästi huomioon.

Hankekokonaisuuden osavaltauksien eri osat sijaitsevat keskeisillä poronhoidon laidunnus- ja vasoma-alueilla sekä kulttuurillisesti tärkeillä erotusalueilla.

Useiden yhdistyksen yhteisvalituksilla olemme omalta osallamme osoittaneet, että Latituden malminetsintä- ja kaivoshankkeella ei edelleenkään ole sosiaalista toimilupaa, emmekä sitä missään nimessä hyväksy missään muodossa alueelle.

Kaivosyhtiöt kuitenkin puskevat päälle koska Kuusamon suurimmat puolueet vaikenevat ja hymistelevät hankkeiden haitallisista vaikutuksista asiaa yhtiön eduksi.

Me, Vihreät tulemme Reino Rinteen elämänsuojelun hengessä puolustamaan Kuusamon puhtaita vesiä ja kauniita maisemia, emmekä alistu lyhytaikaisen rahan ahneuden edessä.

Tulemme puolustamaan koko Kuusamoa – kun kukaan muu ei sitä uskalla tehdä.

Vaadimme myös pehmeämpiä käytänteitä metsätalouteen – metsien maapohjien riistoaurauksista on luovuttava. Ne aurausavohakkuut on oikeasti hirvittävää katsottavaa – eikä tätä päivää.

Pehmeämmällä äestyksellä saadaan taimenet maahan. Ne auraukset myös pilaavat alapuolisten vesien tilaa, kuten nähdään monessa vesistössä.

Kuusamon kaupungin tulee suojella omat vanhojen metsien rippeensä ja esittää itse Kivisuota suojeluun. Kyllä, luonnonmonimuotoisuutta sekä metsien virkistyskäyttöä on vaalittava myös Kuusamon kaupungin metsissä.

Laatutukkipuuta riittää alueen Hirsitaloille ja paneeliin, jos painotamme poimintahakkuita, auraustaimikoiden selluille höttöpuuta tuottavien harvennustaimikoiden sijaan. Jos-sana ei ole tuossa turhaan.

Kivisuon sijaan aurinkovoimaa Rukan entiselle golfkentälle ja kiinteistöihin. Aurinkovoimaan (aurinkokattopellit ja paneelit) on panostettava enemmän, koska tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa puolustusvoimat suhtautuvat nihkeästi tuulivoimaan itärajan kunnissa.

Reino Rinteen ja satojen tuhansien matkailijoiden suosimaan Riisitunturi–Maaninkavaara-tunturivaarajonoon sekä Kitkajärven ympärille tai yli emme tule kannattamaan tuulivoimaa, emmekä siirtolinjoja.

Alue on niin Posion ja Ruka–Kuusamon luontomatkailun vetovoima-aluetta kuin Tolvan paliskunnan porojen tärkeätä vasomisaluetta, joka on todistettu ihan KHO-päätöstä myöten. Alueella myös merkittävät luonto- ja maisema-arvot.

Siksi niin sanottu Maaningan palsta tulisikin rahakorvauksilla ja puolitoista kertaisilla maavaihdoilla vaihtaa takaisin Yhteismetsältä Metsähallituksen hallintaan sekä osaksi Riisitunturin kansallispuistoa.

Yhteismetsälle tulee löytää vaihtomaat, joissa he voivat toteuttaa vastaavan kokoisen tuulivoimahankkeen olemassa olevan siirtolinjan varressa.

Kuusamossa tuulivoimaa voi rakentaa vähemmän arvokkaisiin maisemiin esimerkiksi olemassa olevan siirtolinjan varteen Kuusamon ja Posion Mäkiaho-Saukkovaaran tuulivoima-alueesta kohti Kuusamon teollisuusaluetta. Lisäksi Etelä-Kuusamon jo hakattuihin talousmetsiin, jos Kainuun siirtolinjan rakentaminen toteutuu.

Mutta nyt taitaa tulla jo aika täyteen, olisin saattanut puhua pitempäänkin, kun moni asia jäi käsittelemättä, mutta ehkäpä joku toinen kerta.

Vihreiden puolesta minulla ilo ja kunnia toivottaa kaikille hyvää Vappua ja kesän odotusta.

Seuraava laulu onkin osuva meille kaikille, kun toivottavasti rauhassa nautimme tulevana kesänä Kuusamon lukuisten järvien ja jokien kesäyöstä – Kuusamon puhtaasta ja kauniista luonnosta, sitä kunnioittaen avaralla mielellä.

Mika Flöjt

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu