Kaivosyhtiöt painostavat Lapin kansanedustajia pilaamaan kaivoslakiluonnosta lisää

Kaivosyhtiöille ei riitä jo valmiiksi pilattu hallituksen esitys, tai ennenkaikkea Työ- ja elinkeinoministeriön pilaama kaivoslakiluonnos, joten he vaativat Lapin kansanedustajille lähettämässään kirjeessä pilaamaan kaivoslakiluonnosta entisestään:

Alla oleva on suora lainaus kaivosyhtiön kirjeestä kansanedustajille

Lähettäjä: Krister Söderholm <ks@kriscon.fi>
Päiväys: 30. syyskuuta 2022 klo 9.44.25 UTC+3

“Arvoisat Lapin kansanedustajat,

Ensinnäkin haluamme kiittää niitä kansanedustajia, jotka aikoinaan tukivat Kevitsan kaivoshanketta. Kevitsasta on tullut iso ja pitkäikäinen kaivos, merkittävä akkumetallien tuottaja ja ainoa platina-ryhmän metalleja tuottava kaivos Euroopassa. Nyt EU:N kanssa sovittua, oman kaivostoiminnan avulla tapahtuvaa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamista ollaan Suomessa vesittämässä kaivoslain tiukalla muutosesityksellä – miksi?

Kaivoslain muutosesitys perustuu osittain virheellisiin argumentteihin, pelkoihin ja negatiivisiin asenteisiin. Kaivosvastaiset tahot ovat kuiskanneet omia ”totuuksia” toimittajille, jotka ovat tätä disinformaatiota välittäneet kansalle ja poliitikoille. Valitettavasti teitä on pyritty johtamaan harhaan!

Mikäli hyväksytte kaivoslain muutosesityksen sellaisena kuin on nyt ehdotettu, siitä seuraa melko nopea malminetsinnän alasajo ja investointien pako. Tulevaisuudessa kaivoksia suljetaan selvästi nopeammin kuin mitä uusia avataan. Siitä seuraa huoltovarmuuden vaarantuminen ja nyt jo vaarallinen riippuvuutemme metallien tuonnista pahenee entisestään. Tuomme nyt jo paljon enemmän metalleja kuin mitä viemme, päinvastoin kuin mitä väitetään. Odotimme, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja osittain siitä seuraava energiakriisi sekä Covid-pandemia olisi muuttanut asenteita ja herättänyt poliitikkoja siihen miten tärkeää on huolehtia omavaraisuudesta ja huoltovarmuudestamme. Toisin kävi, valitettavasti puolueet ovat hiljaisesti hyväksymässä sen kuinka mahdollisimman järeällä pyssyllä ammutaan omaan ja Suomi-neidon jalkaan.

Mitä seuraa jos kaivoslain muutosesitys hyväksytään esitetyllä tavalla?

  • Jos kunnille annetaan veto-oikeus – kuten Norjassa – tulee olemaan hyvin vaikeaa rahoittaa malminetsintää Suomessa. Suomessa luvitus on hitaampaa kuin kilpailijamaissa ja lupamaksut ovat selvästi korkeammat kuin kilpailevissa maissa. Kansainväliset junioriyhtiöt – jotka löytävät suuren osan malmeistamme – eivät pysty perustelemaan etsintää, jos on epävarmaa antaako kunta kaivosluvan, jos louhintakelpoinen malmi löytyy. On muistettava, että uuden malmin etsinnässä vain noin 1 per 3000 etsintälupaa johtaa kaivostoimintaan. Veto-oikeudella ennakoitavuus poistuu täysin, etsijöiden on kyettävä ennustamaan puoltaako kunta kaivoksen avaamista 15-20 vuoden päästä etsinnän aloittamisesta vai kieltääkö.
  • Maanomistajille on tarkoitus antaa mahdollisuus estää malminetsinnän jatkaminen, kun 10 vuotta on vierähtänyt etsinnän aloittamisesta. Tämä tulee johtamaan korruptioon ja väärinkäytöksiin ja tämä uusi pykälä voidaan sitä paitsi kiertää.
  • Kaivosvero nostaa kaivosten kustannuksia ja pienentää siksi malmivaroja, jolloin heikoin malmi jää louhimatta. Kaivoksen toiminta-aika lyhenee ja tästä syystä verotulot sekä kunnille että valtiolle pienentyvät pitkällä tähtäyksellä – käy päinvastoin kuin on tarkoitus. Nykyinen kaivoslaki kieltää ryöstölouhinnan, mutta siihen kaivosvero toteutuessaan johtaa. Olemme valmiit käytännössä esimerkillä osoittamaan teille miksi näin käy.

Kuten Kevitsan kaivosprojektin aikaan, olemme valmiit tapaamaan Lapin ja tietenkin kaikkia muitakin kansanedustajia. On tärkeää keskustella todellisista ongelmista, ei vain kuvitelluista. Puolueet ja yksittäiset kansanedustajat päättävät aikanaan siitä miten kaivoslaki lopulta uudistetaan. Lapsenlapsemme tulevat kyselemään miksi poliitikot lopettivat malminetsinnän Suomessa ja mistä johtuu ettei enää metalleja saada vihreään siirtymään ja jokapäiväiseen elämäämme. Ilman kaivostoimintaa nykyinen elämä autoineen, tietokoneineen ja kännyköineen tulee metallipulan takia mahdottomaksi, puhumattakaan siitä, ettei kaupunkien jätevesiä ja tehtaiden päästöjä voida enää puhdistaa.

Näyttää siltä, että ehdotettujen muutosten vaikutukset tulevat aiheuttamaan jälkipolvillemme suuria vaikeuksia selviytyä globaaleista kriiseistä omin voimin. Se, että olemme selviytymässä nykyisessä tilanteessa kohtalaisen hyvin perustuu sille työlle ja niille toimintaedellytyksille mitä meidän sukupolvellamme on ollut kehittäessämme suomalaista yhteiskuntaa.  Päättäjien tulisi ottaa huomioon maailman nykyinen häiriötila, jonka opetus tulisi olla, että meidän on varauduttava kaikkeen.

Kaivoslain muutosesityksessä on monia ongelmia. Paitsi suoraan toiminnanharjoittamiseen liittyvää vaikeuttamista ja jopa estämistä, niin siinä on myös lainsäädännön kannalta arveluttavia kysymyksiä. Muutosesityksessä ei ole vieläkään menty ulos siltä tontilta, joka kuuluisi ympäristöviranomaisille. Muutosesityksen ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset ovat omiaan entisestään sotkemaan viranomaistoimintaa.

Maanomistajien tasa-arvoinen kohtelu hankittaessa heidän suostumustaan töiden jatkamiselle 10 vuoden jälkeen on hyvin ongelmallinen. Näyttää siltä, että tätä asiaa ei ole pohdittu riittävästi perustuslain kannalta.

Toivomme, että Lapin kansanedustajat suostuvat tapaaman yhtiömme edustajia. Voimme antaa teille faktat, te päätätte miten sen jälkeen toimitte.“

 

Krister Söderholm

Arctic Minerals AB

Hallituksen varapuhenjohtaja

Risto Pietilä

Arctic Minerals AB

Malminetsinnästä vastaava

———-

Edellä kuvattuun kaivosyhtiön Lapin kansanedustajille osoittamaan kirjeeseen viitaten on tarpeen lausua seuraavaa:

Arctic Minerals kaivosyhtiö on jo aiheuttanut ristiriitoja ja paheksuntaa Pohjois-Suomessa ja Lapissa hakeutumalla muun muassa Oulun seudun Kiiminjoen pohjavesialueille, edistänyt malminetsintää Peräpohjolassa väitetysti pahamaineisen Rio Tinto kylkifirmana, sekä puskemalla malminetsintävaltauksia Suomen ja Norjan saamelaisalueille.

Kirjoituksen tekee mielenkiintoiseksi myös siellä esiintyvät allekirjoittajat, joista Söderholm toimi silloisen Kauppa- ja Teollisuusministeriön (KTM) kaivosylitarkastajana, kun hän kuulutti kuusamolaisille Kitkan Kouervaaran uraanivaltauksen kuulemiskierroksen heinäkuun lomakuukaudeksi – ja sitten itse meni lomalle, vaikka oli kuulemiskierroksen yhteyshenkilö.

Kuusamolaisia yhdistyksiä 17 paheksui menettelyä niin pahasti, että Söderholm joutui lähtemään kaivosylitarkastajan paikalta. Valtiontaloudentarkastusvirasto (VTV) teki tutkinnan KTM:n kaivososastolle ja kirjoitti tiukan raportin KTM kaivososaston ja Suomen kaivos–ja malminetsintäpolitiikan sekä viranomaistoiminnan epäselvyyksistä. Tuo raportti kannattaa lukea. VTV Raportissa muun muassa todettiin, että KTM:n kaivososastolta oli kadonnut papereita, joita siellä tiedettiin olevan ja paljon muuta.

Ja sen jälkeen VTV roolia ja johtoa muutettiinkin niin, että VTV ei ole enää tiukasti tutkinut minkään ministeriön ja Valtionsektorin toimintaa, vaan tullut tunnetuksi meikkikursseistaan ja kansainvälisistä johtajakoulutuksistaan huonon hallinnon maissa. Suomi onkin sittemmin vajonnut rakenteellisen korruption mallimaaksi, missä käytännössä ei ole uskottavaa puolueetonta ympäristövalvontaa, kun kepu ajoi iltapäiväunelmansa läpi muuttaen alueelliset itsenäiset ympäristöviranomaiset ELY:n liikenne- ja elinkeino-osastojen alle Venäjän tyyppiseksi luonnonvaraministeriöksi.

Toinen kirjoittajista Pietilä on aikaisemmin kunnostaunut muun muassa rakenteellisen painostuksen myllykirjeillä Pohjois-Suomen GTK:n aluejohtajana, jossa hän muun muassa kirjelmöi Lapin yliopiston silloiselle rehtorille, että saako tutkija Mika Flöjt osallistua kaivoskeskusteluihin Talvivaarassa ylipäätään, kun hän ei ole geologi. Olin kertonut Sotkamon valtuustosalin tilaisuudessa ennen kaivoksen avaamista, etta Talvivaarassa on määrällisesti paljon uraania sekä koska kaivosalue tulee olemaan valtava, tulee siellä vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen rankkasateiden johdosta olemaan vesitaseongelma ja jätevesipäästöjä vesistöihin. Valtuustosalin tilaisuudesta teki Sotkamo -lehti jutun, jossa kyllä vain lyhyesti kertoi eteenpäin tilaisuudessa esittämiä uraanitietoja ja tulevan vesitaseen puutteita.

Yhtiö markkinoi tuolloin kaivosta bioliuotuksella, suljetulla vesikierrolla sekä ei maininnut uraania, ei vaikka se oli GTK:n ja KTM (nyk. TEM) toimesta kirjallisesti kerrottu jo 1980 luvulla kansainvälisen atomienergiajärjestön maailman uraanivarantojen punaiseen kirjaan Suomen ja ehkä Euroopan suurimpana uraanimalmiona, josta voidaan tuottaa 3000 – 9000 tonnia uraania nikkelin sivutuotteena.

Tässä on syytä muistaa, että kansainvälinen ison ja pienen uraanimalmion raja on vain 1000 t uraania. Talvivaara – Terrafame pyrkii tuottamaan vuodessa 350 t uraania, mikä on suurempi määrä kuin Euroopan viimeisin uraanikaivos Tsekissä tuotti. Nyt Terrafame arvoi Talvivaaran uraanimääräksi 22 000 t. Siis valtava, Euroopan suurin uraanikaivos ilman, että uraanista kaivosta luvitettaessa kerrottiin Kainuulaisille ja Ylä-Savolaisille, vaikka Århusin tiedonsaatisopimus vaatii, että kaikki olennainen tieto on kerrottava kansalaisille ympäristöön liittyvissä hankkeissa ennenkuin päätökset on tehty.

Ja Suomessa ”ei kuulemma ole korruptiota”.

Samaa myllytystä kriitikkoja vastaan, teki muuten silloinen STUK:in Pohjois-Suomen yksikkö Soklin kaivoshankkeessa, mutta stukki sitten Talvivaaran, Soklin ja Kuusamon Juomasuon uraanilouhoksen lausumis- ja valvontavirheiden jälkeen päätyi lakkauttamaan Pohjois-Suomen yksikkönsä. Stukki kyllä yhä häärää kaivosyhtiöiden ostamana konsulttina uraania sisältävissä kaivoshankkeissa sitten valvoen ja kirjoittaen raporttinsa ulos periaatteella: ”Stukki ei itsenäisesti valvo, vaan yhtiöiden pitää kutsua stukki paikalle ja kaivosyhtiöt  päättävät mitä tutkitaan ja mistä, sekä päättävät mitä raportoidaan ulos.” Kuten STUK:in entinen pääjohtaja osuvasti aikoinaan sanoi Säätytalon ”uraania, uraania, uhka vai mahdollisuus” -seminaarissa, kun peräsin miksi Stukki ei ollut mennyt mittaamaan Talvivaaran uraanijätealtaan eli ” kipsisakka-altaan” myrkkytulvia. ”Stukki tutkii mitä yhtiö pyytää tutkimaan”. Paheksuin vastausta ja muistutin, että Kainuun ELY oli Sotkamon valtuustosalissa samaiseen asiaan todennut, että Stukki valvoo ja ei kuulu heidän toimivaltaan. On muistettava, että samaan aikaan stukki oli kaivosyhtiön konsulttina paikalla, ja tiesi että uraanit kertyvät huonopohjaiseen ja väärin rakennettuun uraanijätealtaisiin.

Kaivoskeskustelut olivat ja ovat siis yhä mielenkiintoisilla tasoilla ennen ja jälkeen Talvivaaran uraanijätealtaan myrkkytulvien, jotka meni runsaana Saimaan ja Oulujoen vesistöihin.

Sama konsultti kaksoisrooli on myös GTK:llä. He myyvät tietoa ja palveluita hankkeiden alusta loppuun. Tätä kaksoisroolin ongelmaa ei poisteta kaivoslakiesityksessä, vaan GTK:lle annettiin lakiselvittelyryhmän puolesta kaivoshankkeiden ns. ”intressivertailu” -tutkimus lainsäädönnön, vaikka he ovat asiassa selkeästi jäävejä. Jostain syystä asian selvittäminen ei onnistunut Suomessa lainsäädännön pohjaksi, vaikka asia on peruskauraa Kanadassa. Tämä intressivertailun puuttuminen kaivoslakiluonnoksessa on kaivosyhtiöiden etu, ja muiden elinkeinojen, vesistöjen ja luonnon tappio.

Yleisesti GTK nyt tekee ”perustutkimuksia” alueilla, jotka ovat kaivosyhtiöiden laajojen valtaushakemuksien kyljessä tai jopa ruutuna kaivosyhtiöiden laajojen valtauksien sisällä muun muassa Kuusamossa ns. syväkairauksissa, joihin he eivät edes hakeneet valtionviranomaisen lupia. GTK:lle annetaan kaivoslaki luonnoksessa yhä oikeus tehdä ”perustutkimuksia” myös alueille minne kaivosyhtiöt eivät pääsisi. Samaan aikaa kulisseissa GTK myy täydenpalvelun ja tiedonpaketteja kaivosyhtiölle. Kun kerran asiaa peräsin Rukan konferenssikeskuksessa järjestetyssä seminaarissa GTK:n silloiselta aluejohtajalta ja tässä edellä mainitun kirjeen toiselta allekirjoittajalta. Että: ”kelle kaikille kaivosyhtiöille GTK myy Kuusamossa ja Lapissa palveluitaan?”, GTK:n aluejohtaja vastasi että: ”Ne ovat salaista tietoa.” Tiesin, että he möivät ja tekivät toimia silloiselle Kuusamon kaivoshankkeen Dragon Mining yhtiöille, kuten he nyt toimivat Kuusamossa Latitudelle. Kuusamossahan GTK teki kerran jopa geologista retkeilykarttaa Oulangan kansallispuistossa, joka oli samaan aikaa varattuna Karhu Mining yhtiölle. Sallan Oulangalla he kiistivät mediassa kuntapäättäjille Ylä-Oulankajoen Oulangan kanjonin kyljessä ilman viranomaislupia tehdyt uraanikairauksien kovat pitoisuudet, vaikka olivat juuri analysoineet kovat pitoisuudet GTK:n Pietilän alaisuudessa Rovaniemen yksikössä. Sallan silloinen kunnanjohto paheksui GTK:n toimintaa mediassa.

Latitude on tehnyt malminetsintäkairauksia Kuusamon tunnetulla uraanivyöhykkeellä, varannut Oulangan Hautajärven uraanivyöhykkeen, kairannut Kitkajoen Juomasuon uraanimalmiossa ja samaisessa Kouervaaran uraanimalmiossa ilman viranomaisten lupia ja kehunut lehdessä, että kaivosviranomainen Tukes on näin neuvonut tekemään, siis käytännössä siten, että paikalliset muut asianosaiset eivät saa asiaan virallisia kuulemiskierroksia ja valitusoikeuksia. Tämä ei ole heidän oikeusturvan mukaista. Nykyinen kaivoslakiluonnos ei edellään poista tätä yhteiskuntavastuutonta ja oikeusvaltioperiaatteen vastaista toimintaa.

GTK oli myös ”perustutkimassa” Käsivarressa kiistanalaisilla Lätäsenonjoen alueilla (alueelle pyrki aluksi tuolloin myös Dragon Mining ja informoin saamelaisia ”Lätäksen” Palkiskurun uraanitiedoista, joihin olin törmännyt) tuolloin ja nykyäänkin ovat tunturisaamelaiset mediassa vastustaneet, sekä oikeutetusti vastineet päätäntävaltaa maankäyttöön, joka on Pekka Aikionkin sanoin ”kuuluu kaikille vanhan Lapinkylien alueilla oleville valtion hallinnoimille maille ja vesille.”

Kansanedustajiille lähetetyssä kirjoituksessa sanotaan, että esitetty kaivoslakiluonnos johtaisi korruptioon.

Katson, että nykyinen malminetsintä, kaivostoiminta, valvomattomuus ja Ely:jen himmeli on rakenteellista korruptiota, joka tulee kaikilla Suomen sektoreilta kitkeä.

Suomessa hoetaan mantroja, että maailman paras lainsäädäntö, luvitus ja valvonta. Esimerkiksi muun muassa ”Maailman parasta rakentamista ja puhtainta hiihtoa sekä huoltovarmuuskeskuksen varautumista.”

Sitten on tullut ilmi joka sektorin kartellit, Talvivaara, hometalot, Lahden hiihtokisojen järjestelmällinen doping ja se ettei ollutkaan niitä maskeja.

Korruptiota ei ole vain se, että poliitikot toteuttavat rahoittajiensa toiveita.

Korruptiota on myös se, että valtion viranomaiset – tässä tapauksessa STUK ja GTK – pitävät huolta yritysten oikeuksien toteutumisesta, mutta samalla polkkevat paikallisten asukkaiden, maanomistajien ja luontoiselinkeinojen harjoittajien oikeuksia.

Pohjois-Suomi ja Lappi on malminetsinnän ja kaivoshankkeiden villi pohjola ja suotavaa olisi että kaivoslakiluonnosta sekä valvontaa tiukennettaisiin paljon enemmän kuin mitä jo pilattu kaivoslakiluonnos esittää. Lisäksi kaikki malminetsintä tulee tapahtua vain valtion viranomaisen luvituksessa ja valvonnassa, että Suomi voi sanoa olevansa oikeusvaltio koko Suomessa ja Lapissa myös ihmisille ja luonnolle, ei vain yhtiöille.

Nykyisellään Suomi on rakenteellisen korruption mallimaa.

Toisin kuin Krister Söderholm ja Risto Pietilä väittävät, lapsen lapsemme eivät tule kysymään: ”Miksi poliitikot lopettivat malminetsinnän Suomessa, ja mistä johtuu, ettei enää metalleja saada vihreään siirtymään ja jokapäiväiseen elämäämme?”

Sen sijaan he tulevat kysymään: ”Miksi poliitikkomme sallivat maamme, vesiemme ja ilmamme pilaamisen? Ja mistä johtuu, että enää ei voi syödä mitään kaupasta ostettua tai itse tuotettua ruokaa joutumatta nielemään sen mukana raskasmetalleja?”

Ja myös disinformaatioon:

Disinformatiota on myös se mitä kaivosyhtiöt ja viranomat jättävät kertomatta kansalaisille kertomatta.

 

 

 

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu