Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta ja sen kairaamisesta

Julkaistu Koillismaan Uutisissa 28.12.2019

Parhaillaan Latitudella on käynnissä hakemukset Juomasuon kaivospiiriin ja sen ympäristön kairauksiin liittyen. Mediassa Latitude ja myös Tukes jättävät kertomatta Juomasuon malmioon sisältyvistä haitallisista mineraaleista.

Ohessa liitteessä kuva kairauksesta Juomasuon uraanikultakoboltti -malmioon, kairausreikä 333:

GTK raportti osoittaa uraania ja toriumia olevan alusta alkaen päämalmioon saakka, ja jossa päämalmiossakin on uraania 3 kertaa kobolttia enemmän. Rikkiä (S) on eniten, sitten uraania (U), toriumia (Th), bariumia (Ba), nikkeliä (Ni), lyijyä (Pb), molybdeeniä (Mo), kobolttia (Co) ja kuparia (Cu).

Siten se että kaivosyhtiö nimeää malmion esim. kobolttimalmioksi, ei tarkoita että sitä kobolttia olisi kyseisessä malmiossa eniten, eikä sitä etteikö muita mineraaleja malmioon sisältyisi, vaan että kaivosyhtiö toivoo saavansa koboltista eniten rahallista tuloa. Tuota toivettaan kaivosyhtiö vasta alkaa selvittämään.

Toivemineraaliin perustuen luodaan illuusiota median avustuksella, sosiaalisen toimiluvan hankkimiseksi. Sosiaalista toimilupaa ja virallisiakin lupia haittaavat harmemineraalit yhtiö jättää viestinnässään kertomatta, mikä on paikallisten ihmisten harhauttamista.

Käyttipä kaivosyhtiö malmista mitä uutta nimikettä tahansa, ei sen nimenmuutoksen perusteella malmion mineraalit mihinkään uuteen järjestykseen järjestäydy eikä uraanit väisty. Kitkajoen Juomasuolla ja sen ympäristössä malmitutkimuksissa kairataan uraanipitoiseen malmioon, jossa on lisäksi muitakin haitallisia mineraaleja, kuten arseenia ja tremoliittia (asbestia). Siten syntyy väistämättä uraania sisältävää kairausvettä ja kairaussoijaa.

Mutta nyt Latitude hakee Hangaslampi 1 malminetsintälupaa kairatakseen Juomasuon kaivospiirin ulkopuolelta Juomasuon kaivospiiriin, mutta on jättänyt hakemuksessaan kokonaan käsittelemättä haitallisista mineraaleista aiheutuvan riskin. Ne vaikuttavat oleellisesti lupamääräyksiin ja yhtiölle määrättävään vakuuteen, mutta Latitude vaikenee hakemuksessaan ja mediaviestinnässään niistä. Myös hakemuksen tarkoitus kairata Hangaslampi 1 hakemusalueen ulkopuolella sijaitsevaan Juomasuon malmioon on kaivoslain vastainen.

Latitudella ei ole voimassa olevaa kaivoslupaa Juomasuon kaivospiiriin, koska KHO kumosi sen 22.11.2017 päätöksellään 6029/2017, katsoen Tukesin tehneen lupapäätöksen kaivoslain vastaisiin menettelyin. Tukes ei ole vieläkään antanut uutta yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä eikä myöskään uutta vakuusvaatimusta Juomasuon kaivospiiriin. Noihin lupakäsittelyihin vaikuttavat ratkaisevasti haitallisista mineraaleista aiheutuvat riskit, mutta niistä Latitude ja Tukeskin vaikenevat mediassa.

Mika Flöjt

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu