Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista 

Kuusingin Myllykosken pieni vesivoimalaitos
Kuusinkijoki on kärsinyt Koskinenergian omistaman Myllykosken vesivoimalan päivittäisistä vedenhumppauksista, toistuvista häiriöistä ja vedentulon katkoista useina kesinä, syksyinä ja talvina. Katkot ovat heikentäneet joen arvokkaan Kuusingin suurtaimenten ja harjusten kutu- ja poikastuotantoa koko joen matkalla, mutta erityisesti joen yläjuoksulta aina Juumajokisuuhun saakka. Kuva yhdestä häiriötilanteesta, jolloin vedentulo katkesi parhaimpaan kalannousu- ja kalastusmatkailuaikaan. Kuusingilla kilpaillaan perhokalastuksen MM-kisat elokuussa 2020, jo toisen kerran Suomessa. Aikaisemmat kisat olivat 1989. Suomessa järjestetään kisat vasta kolmatta kertaa. Kuusinki on arvokalojensa, maisemiensa ja kalapaikkojensa johdosta on valikoitunut maailman perhokalastusjoukkueiden kisapaikaksi siis jo toistamiseen.

Kuusamon Kuusinkijoen vesivoimalan purku Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankerahoista 

Kuusamon valtuuston tilinpäätöksessä 2015 lausutaan näin:
Elinvoima ohjelman ja kaupunkistrategian tukeminen kaupungin kehittämisrahalla:
 
Vesistöjen vaaliminen ja kalastusmatkailun kehittäminen:
”Aloitetaan selvitys Kuusingin voimalaitoksen ja kanavan ennallistamisesta. Tavoitteena saada Kuusinki, Kuusamon kalastusmatkailiun eturinne, luonnontilaan, joka parantaa koko vesistön virkistykäyttöä, matkailukäyttöä ja ainutlaatuisen vaellustaimenen tilaa. Hanke hyödyntää koko vesistöä Järvi-Kuusamoa myöten.”

Kuva liite 1 Kuusamon valtuuston tilinpäätös 2015

Kuusinki on yksi merkittävimmistä vaellustaimen vesistä koko Suomessa ja yksi tunnetuin kalastusmatkailu kohteemme Suomessa. Järjestetäänhän nyt siellä jo toisen kerran perhokalastuksen MM-kisat. Pitää huomioida että tämä on vasta kolmas kerta kun perhokalastuksen MM-kisat järjestetään Suomessa ja jo toisen kerran siis Kuusingilla.
_
Kansainvälinen ja kansallinen perhokalastus ja kalastusmedia on ensi vuoden aika Kuusamossa. Tämä olisi erittäin hyvä mahdollisuus viestiä ja korostaa Kuusamon hienoja jokia ja järviä maailmalle ja nostaa Kuusamon vetovoimaa sekä brändiä saattamalla kuuluisa Kuusinki luonnontilaa Kuusamolaisten kalastajien, vaelluskalojen ja kalastusmatkailijoiden iloksi.
_
Edellä kuvattuun esitän, että Kuusamon luontokaupunki ehdollisena esittää Suomen Maa- ja Metsätalousministeriölle (MMM) kalastusneuvos Markku Myllylän kuntalaisaloitetta soveltaen, että MMM sisällyttää Kuusingin myllykosken voimalaitoksen purkamisen ja Kuusingin kanavan sekä Kuusingin Myllykosken sivu-uoman ns. Piilijoen ennallistamisen MMM:n 50% valtiolta rahoitettavien hankkeiden listalle, mikäli hankkeeseen saadaan 50% yksityistä rahaa hallituskauden aikana. Hankkeeseen kerättäisiin yksityisiä 50% osuuden varoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Muistutan, että Suomen valtion budjetissa on hallituskaudelle 18 miljoonaa euroa vaelluskalojen kärkihankevaroihin, ja vuodelle 2020 valtion budjettiin on varattu 6 miljoonaa euroa. Suomen WWF kerää jo rahapoolia näiden purkukohteiden yksityisosuuden rahoittamiseen. 
_
Kuusamon luontokaupunki, vesialueidenomistajat ja muut toimijat mm. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) käsittelisi asiaa julkisessa Kuusinki -seminaarissa perhokalastuksen MM-kisojen yhteydessä Kuusamossa elokuussa 2020. Sitä ennen hankepakettiin selvitettäisiin ja neuvoteltaisiin eri toimijoiden (mukaanlukien vesialueiden omistajat, kalastustahot ja voimayhtiö jne) kesken yhteistä näkemystä ja rahoitusta. Perhokalastuksen MM-kisojen avajaisissa julkistettaisiin yhteistyö paketti MMM ministerin suulla Kuusingin luonnontilaan saattamisesta. 
_
Toivottavasti Maa- ja Metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) yhdessä avaavat perhokalastuksen MM-kisat Kuusamossa elokuussa 2020 ja julkistavat Kuusingin Myllykosken purkamishankkeen aloituksen Suomen valtion vaelluskalojen kärkihankevaroista yhdessä ulkopuolisen yksityisen rahoituksen kanssa.
Mikä on Kuusingin tulevaisuus? Vapaa Joki vai kahlittu ja sorrettu suurtaimenvirta? Annetaan jo Kuusamon kesäkalastusmatkailun eturinteelle se kunnia ja oikeutus mikä sille kuuluu. Kuusamon valtuusto käsittelenee asiaa joulukuun valtuuston kokouksessa. Toisaalta Kuusinki yhtenä Suomen arvokkaimpana vaellustaimenvesistönä ja merkittävänä kalastusmatkailu kohteena on koko Suomen kalastajia koskeva kansallinen kysymys. Siten Suomen valtion hallituspuolueet voivat ihan hyvin lisätä Kuusingin Myllykosken voimalan purun valtion kärkihankekohteeksi ihan kansallisesti tärkeänä kalastus- ja ympäristöpoliittisena kysymyksenä hallitusohjelman kirjauksien mukaisesti. Ja Joki palkitsee!
MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu