Kuusamossa 1.5.20224 puhe Kuusamon yhteinen vappu toritapahtumassa

Kuusamossa 1.5.20224 puhe Kuusamon yhteinen vappu toritapahtumassa

Hyvät kuusamolaiset, aurinkoista kevättä kaikille!

Noh tais taas meille tämän päivän jälkeen viilenevää luvata, mutta ajatellaan positiivisesti, että Rukalla ja aurinkoladuilla hiihdetään pitempään, ja vanha jokikalastajan toivehan on, että kuhan lumet ei haihtumalla lähde. Tulvalla ja korkeammalla veellä kalat, taimenet, pääsevät nousemaan paremmin Venäjältä, ja kohta Kuusinkijoki kuntoon ry:n ansioista teoriassa aina tänne Kuusamojärven Samostenperän Kolvanjokijoelle saakka. Luontokaupungin yhdessä osakaskuntien kanssa kannattaa edistää myös Kuusamo- ja Muojärvien joki- ja purokunnostuksia, Nilojoen kunnostamistakin tulisi harkita.

Voihan Venäjä – Vaaran kevät

Ikäväksemme olemme saaneet tuon brutaalisti käyttäytyvän suurvallan rajanaapurimaaksemme. Nyt kun Ukraina ja Eurooppa kohtaavat ehkä vaarallisimman kevään sitten sodan alkamisen, ei voi kuin toivoa, että Ukraina kestää ja venyy. Ja meidän eurooppalaisten tulee auttaa heitä puolustautumaan kunnolla raakalaisia vastaan, ettei Kremlissä innostuta piirtelemään muuallakin rajoja uusiksi. Samalla varauduttava näillä rajaseuduilla myös pahimpaan päivittämällä kotivaramme, ja kohentamalla ruokahuoltovarmuuttamme, myös pahimpaan on hyvä kaikkien varautua, olla hivenen perehtynyt mitä luodut rajapitäjien evakuointisuunnitelmat voisivat omalta kohdalta tarkoittaa tai miten suojautua, jos laskeumia tulee esimerkiksi kriittisiä sotatilanteita kohdanneista Ukrainan ydinvoimaloista tai jos globaali maailmanpolitiikka laajenee entistä pahimmiksi alueelliseksi sodiksi. En todellakaan toivo näin käyvän, mutta ajat ovat sellaiset, että niistä on parrein varoittaa periaatteella, että ei vara venettä kaada. Itse rajajääkärinä olen luvannut itselleni kuntokuurin.

Me Kuusamon ja Koillismaan Vihreät edellä mainituista syistä puolustamme alueemme puhtaita vesiä ja mantuja, ne tarvitaan tässä maailman ajassa vääjäämättömästi voimistuvien globaalimuutoksien seurauksena vesi- ja ruoka-aitaksi, jonka puhtautta ei pidä omilla lyhytnäköisillä ahneuksilla mm. kaivostoimintaan pilata. Kuusamossa onkin vaalittava lähiympäristömme puhtautta.

Muistutan, kaukaa viisaan alkiolaisen kunnallisneuvoksen, ja jo edesmenneen Timo Majavan johtaman Kuusamon kaupunginhallituksen linjauksesta, että Kuusamossa ruokatuotanto, matkailu ja metsätalous ovat pitkässä juoksussa arvokkaampia kuin lyhytaikainen kaivostoiminta, josta jää vain meille ikuiset jätteet ja saasteet. Varoitamme, että Kuusamossa kuntavaalien jälkeen alkaa kaivos YVA ja yhtiö pyrkii saamaa kaivokselle kaavan. Kuusamolla on täysi syy kieltäytyä kaivoskaavoituksesta, koska Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoelouhoksen radioaktiivinen saastuminen esimerkki mikä meitä odottaisi laajemmassa mittakaavassa. Uuden kaivoslain mukaan juuri kunnan sosiaalinen toimilupa on kaavoituksessa, Kuusamo voi edellä mainitusta perustellusta syystä kieltäytyä kaavoittavasta kaivosta Juomasuon kaivokselle. Kuusamon ei tule aloittaa kaavoitusta kaivosyhtiön eduksi.

Siten emme puolla uraania sisältävän kaivostoiminnan aloittamista Koutajoen vesistössä, emmekä kaivostoimintaa vanhojen metsien suojeluvyöhykkeellä. Valitettavasti myös Kuusinkijokivarressa ja Vaimosuolla on uraania, joten siksi vasta viime viikolla Kuusamon tulevaisuuslautakunnassa emme puoltaneet sinne kairauksia. Näillä edellä mainituilla syillä Kuusamon vihreät ja ekovihreät ovat yhä eurooppalaisen vihreän liikkeen perusaatteen linjoilla emmekä puolla uraanivoimaa missään muodossa, pienenä tai suurena, emmekä kannata uraanituotantoa ja uraanikaivoksia. Uraani radioaktiivisine päästöineen ja jätteineen on elämänsuojelun vastaista.

Me myös puolustamme kirjailija Reino Rinteen ”Tunturit hymyilevät” -kirjassa auki kirjoittamaansa sielunmaisemaa Kitkan Riisitunturi – Maaninkavaara tunturivaarajonon kansallismaisemasta. Kuten aikaisempi KHO päätös osoittaa alueella on Riisitunturi-Kitkan alueen luonto- ja maisema-arvojen lisäksi myös paikallisen kuusisaamelaisen Tolvan paliskunnan vasomisalue ja heillä on KHO päätöksen mukaisesti perinteistä maankäytön päätäntävaltaa ja nautintaa.

(Tämä on ymmärrettävää, onhan Kitkalta myös oikeustapaus, jonka mukaan Kitkan ja Kitkajoen kalastuksen hallinta kuuluu saamelaisille, eli kuusamolaisille suvuille. Kuusamojärven Haukiniemen oikeustapaus osoittaa maa- ja vesioikeudet sekä perintöluonteisuuden, jotka ovat edellä mainituista alkusyistä muodostuneet ajankaaressa Kuusamossa tunnetusti vahvoiksi. Näistä näkökulmista saamelais- ja saamelaiskäräjä keskustelu kuulostaa kuusamolaisista oudoilta, mutta asia selittynee yksinkertaisesti sillä, kuten yksi saamelaiskäräjien keskeinen toimija, joka itse on kirjoittanut ja perehtynyt tämän alueen saamelaisiin, parahti, ”että emmehän me voi kaikkia teitä kuusamolaisia saamelaiskäräjille ottaa.” Eli klassista valtapolitiikkaa. Kuitenkaan ei ole myös oikein, että vähemmistöjen vähemmistöjä sorretaan, ja koska asia koskee monia kuusamolaisia hiljaisesti, en siten voi ko. uutta saamelaiskäräjälakia siten puoltaakkaan, koska lailla millä ei ole Lapin kolonialismin historia ymmärrystä, ja mikä ei ole oikeus ja kohtuus kaikkia saamelaisia kohtaan, ei voi olla lakikaan.)

(- mutta ylläpidetään ja kunnioitetaan me, Kuusamossa alueen kaikkia kulttuurijuuriamme, myös kuusisaamelaisia, jotta suuri osa kuusamolaisista voivat ylpeitä verenperinnöstään. Suotavaa on myös, että Kuusamosta viedyt saamenesineet ja henkilöt palautetaan Kuusamoon eikä Inariin. Kuusamossa tulee myös vanhalle Samostenniemen saamelaisten haudalle perustaa muistomerkki ja antaa siten sille kunnianpalautus. Se sijaitsee tästä torilta kivenheiton päässä, kirkkoa vastapäätä. Kuusamolaisten yhteisiä esi-isiä ja äitejä siellä makaa levossaan. Muistutan, että seisomme parhaillaan tässä torilla Samostenniemen lapinkylän päällä, josta kerättyjä esineitä on yhä maailman museoissa esillä.)

(Puolustamme siten kuusamolaisia perinteisiä elinkeinoja ja nautinta-oikeuksia. Valitettavasti Riisitunturin kylkeen ei sovellu missään muodossa suurtuulipuisto siirtolinjoineen, vaan esitämme vaihtomaa neuvottelujen aloittamista valtion ja yhteismetsän välillä, ns. Riisin Maaningan palstasta, jotta yhteismetsä saa puoltoista kertaiset vaihtomaat sellaiselta alueelta mitkä soveltuvat metsätalouteen ja vastaavankokoiseen tuulivoimahankkeeseen sekä päälle osakkaille rahakorvaukset. Tuulivoimaa voidaan rakentaa olemassa olevan Kuusamon ja Posion tuulivoima-alueen jatkeeksi olemassa olevan siirtolinjan varteen kohti Kuusamon teollisuusaluetta ja tulevan Etelä – Kuusamon siirtolinjan varteen. Kuusamossa tulee myös laajentaa kaupungin aurinkovoimaselvitystä siten, että siihen voivat osallistua halukkaat yksityiset kiinteistöjen ja maa-alueiden omistajat. Onneksi hanketoimijat ovat nyt luopuneet Kivisuon alueesta, joten Kuusamon luontokaupunki voi hyvin esittää sitä Elylle liitettäväksi soidensuojeluohjelmaan.)

Kiusaamisen nollatoleranssi kaikilla tasoilla

Viime aikaisiin ikäviin tapahtumiin viitaten meidän tulee pyrkiä Kuusamossa kiusaamisen nollatolarenssiin kaikilla tasoilla aina päiväkodeista, kouluihin, urheiluseuroihin ja työelämään – sekä politiikkaan ja mediaan. Asiat on käsiteltävä myös tasapainoisesti kaikilla tasoilla. Yksikin kiusattu liikaa, ja sillä voi olla arvaamattomia seurauksia. Asioita on käsiteltävä asioina ja keskusteltava asialähtöisesti ilman vaikutusta sillä kuka on esityksen esittäjä tai millainen on hänen persoona. Valtakunnan tasolla suosittelen hallitukselle niitä aitoja työmarkkinaneuvotteluja, on vaikea nähdä, että ajettu linja on ollut Suomen talouden ja yhteiskuntarauhan etu.

Pohteen leikkaukset valitettavasti tulevat jatkuvaa, kun valtiovarainministeriö alibudjetoi hyvinvointialueita niiden hoivan tarpeeseen nähden, siksi olen esittänyt Pohteessa sitä, että kaikissa leikkaussuunnitelmissa tulee näkyä ns. hoivan tarpeen pohjalta tehdyt budjettiarvioit ja hoitojonot, nyt näin ei ole – uskomatonta, mutta totta, siksi olen myös asiasta tehnyt valitukset hallinto-oikeuksiin ns. järjestämissuunnitelmasta, josta leikattiin Kuusamosta muun muassa Kuusamosta mielenterveyspalveluita ja ikäihmisten hoivaa. Valitettavasti nyt mediassa näyttää olevan niitä puolustelemassa tahot, jotka todellisuudessa kokouksessa näitä palveluita leikkaisivat.

(Ja edelleen olen sillä kannalla, että Kuusamon yhdessä lähikuntien Taivalkosken ja Posion kannattaisi selvittää ylikunnallisen seutukunnan perustamista ja sen pohjalta tulisi selvittää sitä, että kuuluisimme Lapin hyvinvointialueeseen, jossa pystyisimme paremmin turvaamaan palvelut alueemme asukkaille kun siellä seudullisena Lapin keskuksena. Voimme yhä silti erikoissairaanhoidossa käyttää Oulun palveluita. Pohteen excell taulukossa meillä on vähiten asukkaita ja kallimmalla tuotetut palvelut, mikä johtaa täältä palveluiden leikkaamiseen. Samalla kun Peräpohja haluaa liittyä Pohteeseen, niin näin molemmat alueet käytännössä sijoittuisivat historialliskulttuurillisesti alkuperäisiin viitekehyksiin. Kuusamon ja Taivalkosken kuuluessa Lappiin hyötyisimme myös matkailun vetovoimasta ja myös aluekehitysrahoista, kun emme ole samassa korissa väkirikkaan ja vähän muutenkin äveriäämmän Oulun kanssa.)

Kuusamossa kannatamme myös virinnyttä keskustelua varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, se voisi olla Kuusamon perheille paras kunnan yksi vetovoima saada lapsiperheitä muuttamaan kuntaan sekä rohkaisu omassa oleville perheille lisätä lapsilukua näin tulevan aurinkoisen kesän kynnyksellä. Lisäksi käytännössä Kuusamon urheilulukion ja yhdistelmätutkintoja suorittavien etu olisi, että maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa jatkuisi aina tutkinnon loppuun suorittamiseen asti.

Nyt kun vuosien jälkeen olemme jo toista kertaa viettämässä hienoa yhteistä kuusamolaista vappua täällä torilla toivon, että se jatkossa laajenee siten, että kaikki halukkaat tahot voivat tuoda myös oman telttansa paikalle. Ja tuohon esittämämme suihkulähteen palautelaatikkoon voi esittää palautetta ja ideoita Kuusamon kehittämiseksi. Yhtenä jo 1990 luvun Nuorkauppakamarin ideana oli alun perin, että tuossa olisi Karhupatsas Kuusamon pienenä torin vetovoimana, lisäksi torille on esitetty ns. pihashakkia ja Kuusamotalolle vastineeksi Koillisen – Akka patsasta kirjailija Reinon runolla ”kuulkaa koillismaan naista” naisjärjestöjen vuosia sitten tehdyn esityksen mukaisesti.

Idearikasta vappua toivottaen, itse ajattelin lähteä kalakaverin kanssa pilkille. Tavoitteena pannuahvenet, saas nährä miten käy.

Kesää ootellessa, ja maailman rauhallisempia aikoja.

kiitos

-maakunta ja aluevaltuutettu, aluehallituksen varajäsen, kaupunginvaltuutettu –

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu