”Latitude” -kaivosyhtiö harhaanjohtaa kyläläisiä ja päättäjiä Kuusamossa

Koillissanomat kieltäytyy julkistamasta alla olevaa vastinetta Latituden Jussi Lähteen lehtikirjoitukseen, joka oli otsikoitu nimelläni. Siksi julkistan sen täällä ja vaadin edelleen Koillissanomia julistamaan kirjoituksen, koska ollen julkistamatta sitä Koillissanomat toimii kaivosyhtiön kaivoshankkeen eduksi hetkellä, kun Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti kaivoshankkeen lisävaltaukset Käylä-Säkkilä-Juuma kylien alueella ovat kuulemiskierroksella.

(Lähetetty lehteen näille saate sanoilla: ”Käytän vastine oikeuttani Jussi Lähteen kirjoitukseen 12.11 kirjoitus alla).

Latituden Jussi Lähde harhaanjohtaa kyläläisiä ja päättäjiä Kuusamossa

Kirjoituksessaan Latitude -kaivosyhtiön lobbari Jussi Lähde (KS 12.11) jättää jälleen vastaamatta keskeisiin kysymyksiin kaivoshankkeestaan, ja viestien harhaanjohtavasti hankkeestaan. Alla joitain kohtia, jotka kaikkien on hyvä ottaa huomioon lausuessaan Latituden hakemuskokonaisuudesta Kuusamon tunnetulla uraanivyöhykkeella Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti malmiossa ja sen ympäristössä.

GTK:n määrittelemä Kuusamon ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeet

Muistutettakoon, että Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio potentiaali on raportoitu ministeriön toimesta IAEA:n maailman uraanivarantojen punaiseen kirjaan. Kuusamon uraanivarantoja on myös esitelty niin Suomen atomiteknillisen seuran seminaarissa ja myös IAEA:n seminaareissa. Ministeriön karttaan on merkitty Kuusamon uraanivyöhyke ja Juomasuo merkitty karttaan uraanimalmiona (kartta liitteessä ja toivottavasti laitetaan lehteen). Kuusamon uraanivyöhyke oli merkittynä GTK:n karttapalveluun samalla tavalla kuin Talvivaaran ympärillä oli merkitty uraanivyöhyke ennen kaivostoiminnan aloittamista. Sielläkin uraanista aluksi vaiettiin, mutta nyt Talvivaara-Terrafame aikoo tuottaa jopa 22 000t uraania. Pitää muistaa, että kansainvälisesti 1000t uraania on pienen ja suuren uraanimalmion raja. Kuusamossa aikaisempi saman y-tunnuksen yhtiö kuin on nykyinen ”Latitude”, kertoi omassa Kuusamon kaivoshanketta (mm. Juomasuo) käsittelevässä kansainvälisessä finanssiraportissaan, kuinka Talvivaara osoittaa prosessin kuinka uraani voidaan luvittaa tuotantoon jälkikäteen, kuhan malmio saadaan avatuksi ensin muulla mineraalilla.

Kuusamon
Ministeriön esittelemä kartta Suomen uraanivyöhykkeistä ja uraanimalmioista Atomiteknillisen seuran seminaarissa. Kitkajoen Juomasuo Kuusamossa merkitty uraanimalmioksi Kuusamon, Posion ja Sallan alueen uraanivyöhykkeellä.

Juomasuolla ja sen ympäristössä malmitutkimuksissa kairataan käytännössä uraani ja arseenipitoiseen malmioon, jossa on muitakin haitallisia mineraaleja, syntyy väistämättä sekä haitallisia mineraaleja sisältävää kairausvettä että haitallisia mineraaleja sisältävää kairaussoijaa. Mutta Latituden hakemuksessa vain väitetään ettei haitallisia kaivannaisjätteitä synny. Lisäksi on jo yleisesti Kitkan Kouervaaran kairauksien esimerkkien pohjalta tunnustettu, että malmikairaukset uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa ovat riski pohjavesille ja vesistöille. Käylä-Säkkilä-Juuma alueella pohjavesijänteet ja vedet virtaa Kitkajokeen suoraan ja epäsuoraan.

Radioaktiivinen uraani on herkästi vesiliukoisena myrkyllisenä raskasmetallina ongelmallinen vesille.
Radioaktiivinen uraani on herkästi vesiliukoisena myrkyllisenä raskasmetallina ongelmallinen vesille.

Alkuperäisen Dragon Mining Oy:n Juomasuon YVA-selostuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hylkäsi puutteellisten selvitysten vuoksi, erityisesti malmioon sisältyvän uraanin, arseenin ja muiden haitallisten mineraalien vuoksi, ja niistä aiheutuvien puutteellisesti selvitettyjen ympäristö-, vesistö- ja ekologisten riskien vuoksi. Nyt Latitude jättää hakemuksessaan kokonaan käsittelemättä haitallisista mineraaleista aiheutuvan riskin. Ja kirjoituksessaan Latituden lobbari Jussi Lähde (KS 12.11) sivuuttaa jälleen tämän ongelman, pyrkien siten harjaanjohtamaan kyläläisiä ja päättäjiä hankkeen kokonaisluonteesta.

Muistutan, Juomasuon YVAssa oli lautakunnassa ja hallituksessa mukana myös koboltin ja uraanin käsittely – myös poiskuljetus -vaihtoehto. YVA hylättiin, koska päättäjät ymmärsivät, ettei kaivosta voi Juomasuolle riskittömästi perustaa ja kaivostoiminta saastuttaa aina; pöly, radon sekä jätevesipäästöt sekä jäteongelmat jäävät kaivoksen loppumisen jälkeen alueen ihmisten, luonnon ja vesien ongelmaksi. Kaivosjätteet jäävät yhteiskunnan vastuulle, kun yhtiöt lähtevät rahoineen paikalta. Jo pelkkä tämä Latituden ajama hanke haittaa Kuusamon matkailun ja puhtaaseen luontoon perustuvien elinkeinojen vetovoimaa ja imagoa. ”Latitude” -yhtiö puskeekin Kuusamon uraanivyöhykkeelle kaivoshanketta Kuusamon valtuuston ja kuusamolaisten enemmistön tahdon vastaisesti. (lähde: Taloustutkimus oy:n tutkimus 2018).

Kuusamolaisten tuleekin vain tiukasti puolustaa elinympäristönsä puhtautta Latitudetta vastaan

Mika Flöjt

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu