Oulujoella vaelluskalan voi pelastaa vain luonnonmukaiset ohitusuomat

Fortum esittelee Oulujoen Muhoksen Montan vesivoimalan ns. teknisen kalansiirtolaitteen toimintaa ja siinä esiintyneitä haasteita. Käytännössä vaelluskaloja ei saatu siirrettyä kesällä 2018 eikä 2019. Muhoksen Montan vesivoimalaitos tarvitsee luonnonmukaisen vaelluskalauoman kalojen kulkuun ylös- ja alaspäin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) suunnitelmat luonnonmukaisista vaelluskalauomista Oulujoelle löytyvät jo vuodelta 2010. Ne tarvitsevat vain pientä päivitystä. SYKE:n Oulujoen selvityksen pohjalta on jo toteutettu Imatran toimivat luonnonuomat.

Pohjoisten valjastettujen vaelluskalajokien delegaatio tapasi 16.-17.10. Helsingissä kunta- ja omistajaohjausministerin, ympäristö- ja ilmastoministerin, sekä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesjohtoa.

Delegaatio painotti valtion enemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden kuten Kemijoki Oy:n ja Fortumin omistajaohjauksen tarvetta. Rinteen hallitusohjelman kirjaukset ovat erittäin hyviä vaelluskalojen tulevaisuuden kannalta, mutta niiden pitäisi vielä konkretisoitua mm. ohitusuomien rakentamisena. Vesivoimayhtiöiden toiminta on valitettavasti hallitusohjelman vastaista, kun esim. Kemijoki Oy vastustaa Lapin ELY-keskuksen hakemusta kalatalousvelvoitteiden päivittämiseksi. Vesilain päivittämistä tulee kiirehtiä, ja ELY:jen ja AVI:en lisähenkilöitä varten varata rahoitus, jotta vanhentuneet velvoitteet saadaan päivitettyä, ja laiminlyödyt velvoitteet voimaan.

Oulujoellakin eletään ratkaisevia aikoja. Vesivision esiselvitystyö on käynnistynyt, ja prosessin lopputulema betonoi asetelmat pitkäksi ajaksi. Visiotyön uskottavuus edellyttää, että tarjolla on vaihtoehto(j)a. Jatketaanko nykyisellä linjalla, eli Oulujoki on sarja kuolleita altaita, joihin istutetaan kalat, ja nostetaan pois? Vai valitaanko esim. vaihtoehto, joka hylättiin ja unohdettiin 10 vuotta sitten vesivoimayhtiön edun mukaisesti? Vaihtoehtoinen jokivisio on luonnonmukaisten ohitusväylien ja uudelleen luotujen ja vesitettyjen lisääntymisalueiden henkiin herättämä vaelluskalajoki. Kustannuksista vastaisi pääosin joen valjastamisesta hyödyt korjaava Fortum Oyj.

Suunnitelmassa (Järvenpää, Jormola ja Tammela) v. 2010 todettiin seuraavaa. ”Yksittäisten ohitusuomien toteutuskustannukset vaihtelevat 0,5 ja 2,9 miljoonan euron välillä ja kaikkien toteutus maksaisi, habitaattien ala maksimoiden, 7,3 miljoonaa euroa. Teknisten kalateiden toteutuskustannus olisi yhteensä 9,7 miljoonaa euroa.” Vesivoiman hyödyntäjälle tulee myös ympäristövirtaamasta lisäkustannuksia, mutta Suomen on noudatettava vesipuitedirektiiviä ja EU-komission palautetta, ja ennen kaikkea lunastettava oikeusvaltiona 70 vuoden takaiset lupaukset vaelluskalakannan turvaamisesta.

Nyt aloitetun visiotyön pohjaksi tulee tehdä vertailukelpoiset sekä ajantasaiset laskelmat ja suunnitelmat. Myös tästä ”luomu-vaihtoehdosta”. Hallitusohjelma on Oulujoelle ja vaelluskaloille, kuin myös alueen elinvoimalle, suuri mahdollisuus, mutta vain jos jokivartiset vaativat muutosta ja todellista k e h i t y s visiota.

Vapaa-ajan kalastajat Oulujoen puolesta

Kyösti Honkala, Oulu

Veikko Rantala, Muhos

Mika Flöjt, Oulujärven vapaa-ajankalastaja

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu