Sierilän patoallashanke on Suomen hallitusohjelman, omistajaohjauksen, vesipuitedirektiivin ja vaelluskalojen palauttamisen vastainen 

Sierilän patoallashanke on Suomen hallitusohjelman, omistajaohjauksen, EU:n vesipuitedirektiivin ja vaelluskalojen palauttamisen vastainen 

Rovaniemen ympäristölautakunta käsittelee Fortumin / Kemijoki Oy:n / Helenin Sierilän patoaltaan rakentamislupaa tänään keskiviikkona 26.8.2020.

Rovaniemen kaupungin vaakunassa on Ounas- ja Kemijoen risteys, ja kaupunki on syntynyt mahtavat Kemijoen vesistön vaelluskalajoen äärelle. Vaelluskaloista ja Kemijoen vesistöstä on Lappi iänkaiken elänyt ja virtaavat vedet vaelluskaloineen on ollut lappilaisen virkistyksen ja elinvoiman lähde.

Viime päivinä on mediasta luettu kuinka Lapin kokoomus, keskusta, vasemmisto ja vihreät ovat Kemijoen vaelluskalojen palauttamisen puolella. Kuitenkin Rovaniemen kaupungin alueella Sierilän patoallashanke on Pääministeri Sanna Marinin (sdp) hallitusohjelman vaelluskalastrategian, EU:n vesipuitedirektiivin ja Suomen valtion valtionyhtiöiden omistajaohjaus periaatteiden, joihin valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy, kuuluvat vastainen.

Tutkija Jukka Jormola on useassa haastattelussa ja vaelluskalojen palauttamiseen koko Kemijoen vesistöön kalatalouslausunnossa (2020) lausunnossa mm. todennut Sierilän alueesta:

Katson, että Sierilän jokiosuus on koskineen ja virtapaikkoineen lohen, meritaimenen palauttamisen ja Kemijoen muun jokiluonnon kannalta ainutlaatuinen, Ounasjokeen läheisesti liittyvä luonnontilainen jokiosuus, jota ei voida perustellusti katsoa voimakkaasti muutetuksi eikä sitä tulisi rakentaa. Se olisi merkittävä Kemijoen keskijuoksun poikastuotannolle. Osuudella olisi luonnontilaisena myös merkittävä matkailullinen arvo Rovaniemen seudulle.”

..

Vanttauskoskelle on palautettavissa koskialuetta ja pitkän jokiosuuden puolisko lisääntymisalueeksi. Alue, samoin kuin Tikkasenkarin ja Tervakarin kosket, uhkaavat kuitenkin joutua suunnitellun Sierilän voimalaitoksen padotuksen alle. Hanke tuhoaisi viimeiset jäljellä olevat, lisääntymis- ja koskikalastusalueet Kemijoen keskijuoksulla ja mahdolliset perkaukset uhkaisivat myös padon alapuolisia koskia kuten Olkkakoskea ja Ounaskoskea Rovaniemen keskustassa.  Lisääntymisalueita todetaan hakemuksessa olevan tällä jokiosuudella yhteensä 84 ha. Hankkeen toteuttaminen olisikin täysin vastoin hakemuksella tavoiteltavaa vaelluskalakantojen ja ekologisen jatkumon palauttamista Kemijokeen. Jokiosuuden luokittelu voimakkaasti muutetuksi tulisi tarkastella uudelleen vesienhoidon suunnittelussa ja rakentamishankkeesta tulisi luopua.”

Muistutan Suomen valtionomistajaohjausministeriä Tytti Tuppuraista (sdp) ja Lapin kansanedustaja sekä Fortumin Kemijoki Oyn hallintoneuvoton puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelää (sdp) siitä, että Suomen hallituksen keväällä 2020 päivitetyt sitovat omistajaohjauskriteerit valtionyhtiönyhtiöidelle sitovat myös valtionyhtiö Fortumia / Kemijoki Oytä. Pääministeri Sanna Marinin (sdp) hallitus on yksimielisesti linjannut, että valtioyhtiöiden tulee noudattaa ja tavoitella periaatteita, joissa valtionyhtiöt olevat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti esimerkillisiä toiminnassaan. Mikään näistä periaatteeista ei toteudu Rovaniemen Sierilän patoallashankkeessa, varsinkin kun katsotaan, että hallitusohjelmassa on kirjattu voimakkaat kirjaukset vaelluskalojen palauttamisen puolesta padottuhin vesistöihin.

Nämä vaelluskalojen palauttamiset tulisi toteuttaa tutkimustietoon pohjautuen ja ELY:jen virkamiestyönä. Molempia ovat Fortum ja Kemijoki Oy vuosia suoraan ja epäsuoraan vastustaneeet erilaisilla tekosyillä – Häpeällisesti – Vaelluskalat olisi ollut mahdollista palauttaa Kemijokeen jo ajat sitten.

Vaelluskalojen palauttamisen estäminen Kemi-, Ii- ja Oulujokeen onkin ollut vuosikymmenten kansallinen häpeä, johon ovat syyllistyneet erityisesti Fortum / Kemijoki Oy ja PVO. Toivomme, että tähän samaan häpeälliseen jatkumoon, eivät liity Rovaniemen lautakunnan kuntapäättäjät.

Toivottavasti Rovaniemen päättäjät ovat tekemässä lappilaista historiaa Kemijoen kulttuuriperinnön ja vaelluskalojen puolesta ja palauttamassa lappilaisten esi-isien kunniaa, estämällä Sierilän patoaltaaan rakentamisen ja edistämällä vaelluskalojen palaamista koko Kemijoen vesistöön. Suureen vesistöön joka meille kaikille lappilaisille on niin rakas ja joka on ollut jo raadeltuna ja alistettuna liian pitkään. Lapinkylät ovat syntyneet tuhansia vuosia sitten vaelluskalajokien äärelle – on aika palauttaa vaelluskalat Pohjoisen padottuihin jokiin ja jättää Sierilä rakentamatta.

Vaelluskalojen palauttaminen Yläkemijoelle, Kemijärven yläpuolelle, on mahdollista vain, kun Rovaniemen Sierilän patoallasta ei rakenneta. Sierilän patoaltaan rakentamatta jättäminen mahdollistaa myös Rovaniemen kaupungin ympärivuotisen matkailun kehittymisen Kemijoen Vanttauskosken alapuoliselle Kemijoen ”Oulankajoki” tyyppisillekoskivirroille  ja kalastuspaikoille Tervakarille, Tikkasenkarille, Körkönkarille ja Olkkakoskelle. On muistettava, että Sierilän patoaltaan rakentaminen nostaa paineita myös Rovaniemen Olkkakosken ja Ounaskosken perkaamiselle. Nämä kaikki  toimet olisivat täysin vaelluskalojen palauttamista vastaan, koska ne tuhoavat niille tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita.

Kuvaavaa onkin että lautakunnassa käsitellään ensin Sierilän patoaltaan rakentamispäätöstä ja Kemijoen vaelluskalojen palauttamislausunnon sijaan. Tämä osaltaan on peliä joilla pyritään hämäämään Rovaniemen kuntapäättäjien kokonaiskuvan ymmärtämistä ja saada heitä lankeamaan Sierilän patoaltaan loveen.

Huomautan Rovaniemen lautakunnan jäseniä, että yli 12 muistutusta Sierilän rakentamista vastaan ei näy teille ja kaupunkilaisille päätösesitys tekstissä.

Eikä myöskään ole päätöksessä arvioitu sitä, miten Sierilän rakentaminen vaikuttaa Kemijoen kalatalouslausuntoon ja vaelluskalojen palauttamiseen koko Kemijoen vesistöön, siten vähintä mitä lautakunta voi tehdä on palauttaa esitys uudelleen valmisteluun – jos ei löydy lappilaista selkärankaa hylätä sitä.

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu