Soklin ja lannoitteiden ympäristövaikutukset selvitetty puutteellisesti

Soklin kaivoksen ympäristövaikutuksia Nuorttijoen vesistössä ja Ylä-Kemijokivarressa UKK puiston ja Värriön suojelualueen välissä Korvatunturin Kemi-Sompion erämaassa.

Yaran Sokli-projektin johtaja Eero Hemming väittää mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa (22.9), että ’Soklin kaivosta suunnitellaan ympäristö ja ihmiset huomioiden’. Hän väittää että louhittaisiin vain lannoitteisiin käytettävää fosfaattia, ei uraania eikä metalleja.

Vastoin Hemmingin lausumaa nuo fosfaatit, uraanit ja metallit eivät ole erillisissä lokeroissaan, vaan kuten GTK:n geologi Laura Lauri on asiaa kuvannut, ne ovat yhtä hämmennettyä puuroa. Se Soklin fosfaattipuuro sisältää myös uraania, uraanin hajoamistuotteita sekä metalleja.

STUK:in Raimo Mustonen esitteli 12.1.2010 Soklin radiologista perustilaselvitystä. STUKin esityksen diat 5-8. Dian 5 mukaan Soklin fosfaatissa on uraania lähes 100 kertaa enemmän kuin Siilinjärvessä. STUK:in mukaan maailmalla yleisesti sisältyy fosfaattimalmeihin radioaktiivisuutta eikä Sokli olisi pahin kaivos, vaan uraanin suhteen on maailmassa kaksi selvästi pahempaa fosfaattikaivosta. Torium suhteen Sokli olisi pahin.

STUK:in mukaanradioaktiivisuutta lannoitteista ei voida ”puhdistaa” vaan radioaktiivisia lannoitteita saa levittää maailman pelloille koska niille ei ole määritelty kansallisia eikä kansainvälisiä raja-arvoja. Asia ei ole uusi vaan tohtori Martell osoitti pelloille levitettävien lannoitteiden radioaktiivisuus-ongelman jo 1970 -luvulla. Obaman toinen hallinto EPA:ssa myönsi Martelin teorian lannoitteiden radioaktiivisuus -ongelmasta oikeaksi.

Soklin fosfaattiin sisältyy siis radioaktiivisuutta eikä se ole puhdasta kuten Yara on väittänyt. Lupahakemuksessaan Yara ei ole arvioinut fosfaattiin sisältyvän uraanin ja uraanin hajoamistuotteiden kemiallisia ja ekologisia ympäristövaikutuksia YVA-asetuksen velvoittamalla tavalla. Siten myös todellisia vaikutuksia vesistöihin, kalastoon, ympäristöön eikä porolaitumiin ei ole arvioitu.

Lainvastaisesti puutteellisen YVAn vuoksi Yaran väite, että vaikutukset Kemijokeen aiheutuisivat vain lietteestä (joka poistettaisiin) ja sulfaatista (joka Yaran mukaan ei pilaisi virtaavaa vettä), on epäasiallisen harhauttava. Todelliset vaikutusarviot kemiallisista ja ekologisista vaikutuksista vesistöihin puuttuvat.

Yara lupaa kaivosta valvottavan tarkasti ympäristöluvan mukaisesti, JOS lupa myönnetään. On selvää, että hallinto-oikeus teki katselmuksen Sokliin nimenomaan lupahakemuksen puutteiden vuoksi.

Nyt Yara yrittää peittää hankkeensa luvitusongelmia suurilla työpaikkalupauksilla. Niillä ei ympäristö- ja vesistöhaittoja korjata.

On myös syytä huomata, ettei fosfaattilannoitteisiin sisältyvien uraanin ja uraanin hajoamistuotteiden ympäristövaikutuksia ole arvioitu. Sinne luontoon, pohjavesiin ja elonkiertoon ne kumuloituvat.

Lannoitteiden radioaktiiviset ympäristövaikutukset, raja-arvoineen, tulee Ympäristöministeriön pikaisesti ottaa tarkasteluun ja lainsäädäntöön.

Mika Flöjt

YTM, tutkija

ps. kirjoitus lähetetty vastineeksi Helsingin Sanomiin 10 päivää sitten, mutta lehti ei ole vastinetta Yaran kirjoitukseen julkaissut

 

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu