Tässä maailman tilanteessa ei ole järkevää edistää uraanivoimaa

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteeseessa ei ole järkevää edistää uraanivoimaa.

Suomi on ollut kritiikittömyydessään ja uraanivoiman radioaktiivisten päästöjen ja jätteiden peittelyssä maailman ydinvoimalobyn mallioppilas, edistänyt ydinuskollaan muita hairahtumaan tähän vaaralliseen maailman puhtauden ja turvallisuuden kannalta vaaralliseen harhaoppiin.

Nyt kun muut maailman maat ovat hairahtuneet samalle tielle Suomen viitottaman maailman suurimman prototyyppi ydinvoimalan Olkiluoto 3:n jälkeen eli maailman maat ovat hairahtuneet uskomaan, että globaali ilmastonmuutos olisi muka pysäytettävissä rakentamalla lisää uraanivoimaloita yhä voimistuvien globaalimuutoksien eli vääjäämäättömän ilmastonmuutoksen, sekä ennenkaikkea siitä seuraavien planetaarisen ilmastonmuutoksen palautemekanismien keskelle.

Muun muassa jo romahdusriskivaarasa olevan Länsi-Antarktiksen saariston päällä olevien jäätikköhyllyjen, globaalinmeren pinnan vääjäämättömän nousun  ja sekä yleisesti sään ääri-ilmiöiden keskelle, merten rannoille. 

Noissakin on riittävästi järkisyytä, kun ymmärtää mitä maailman ilmatieteenlaitoksen eli WMO yläilmakehän data kertoo KAIKKIEN globaalien kasvihuonekaasujen pahimman skenaarion mukaan kasvavista päästömääristä yläilmakehässä. Ja pitää muistaa, että pelkästään nyt ennätykselliset hiilidioksidipäästöt säilyvät yläilmakehässä 100 vuotta. Siten globaalia ilmastonmuutosta ei enää voi pysäyttää, ja palautemekanismit laukeavat vääjäämättä, ovat jo osin lauenneet.

Jo yli neljä vuotta sitten WMO totesi uutiskirjeessään, että aikaisemmin, kun globaalit kasvihuonekaasupäästöt olivat vastaavalla tasolla yläilmakehässä oli merenpinnat jäätikkötutkimuksien analyysien pohjalta kymmeniä metriä nykyistä korkeammalla. Suurin osa maailman n. 440 ydinvoimalasta ovat globaalisesti merten rannoilla vaarallisten ydinjätteiden välivarastoineen, eikä näille reaktoreille ja niiden vaarallisille ydinjätteiden välivarastoille ole mitään globaalia turvallisuussuunnitelmaa, kun Länsi-Antarktisen jäätikköhyllyt romahtavat vääjäämättömän globaalin ilmastonmuutoksen ja merten lämpenemisen, ja myrskyjen voimistumisen, seurauksena.

Pitää muistaa, että kilometrien paksuiset Länsi-Antarktiksen jäätikköhyllyt kelluvat Länsi-Antarktiksen saariston päällä, eivätkä ole mantereen päällä kuten Grönlannin jäätiköt, missä ongelmana ennemmin laajojen jäätiköiden luisuminen mereen jäätiköiden pintasulamisien aiheuttamien jäätiköiden sisäisten jäätikkövirtojen seurauksena. Tuossa pitäisi olla jo riittävästi syytä, että Suomi ei edistäisi ydinvoimaan omille rannikoille saati toimisi ydinvoimalobyn mannekiininä edistämässä lisää uraanivoimaa maailman merten rannoille ja siten ole pahentamassa jo olemassa olevaa ihmiskunnan turvallisuusongelmaa: ydinvoimalat reaktoreineen ja vaarallisine ydinjätteineen, elämän lähteen, merten rannoilla merien pinnan vääjäämättömästi noustessa.

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteeseessa ei ole järkevää edistää uraanivoimaa, piste.

Edellä mainitun lisäksi meillä on maailmansodan riski päällä, maailman turvallisuuspolitiikassa eli tässä maailman turvallisuuspoliittisessa tilanteessa missä aidosti mietitään monen rintaman suursodan, sotien, syttymistä ja alueellisten konfliktien laajentumista suursodiksi – ei siis ole mitenkään järkevää eikä hyväksyttävää, että Suomen valtiojohto kulkee Dubain ilmastokokouksessa edistämässä uraanivoimaa suursotien riskien keskelle, olisi luullut jo Ukrainan ydinvoimaloiden tilanteen sodan keskellä sen jo Valtiojohdolle, johtaville poliitikoille ja puolueille sekä medialle opettaneen.

ENÄÄ PUUTTUU SE, ETTÄ ISRAEL ISKEE IRANIN YDINLAITOKSIIN YDINASEPROJEKTIN ESTÄMISEKSI. NETANJAHU TOIVOO, ETTÄ IRAN PROVOSOITUU TUHOISKUISTA JA LOPULTA VASTAISKUILLAAN TULEE LAILLISTETUKSI KOHTEEKSI. JOS SOTA LAAJENEE PERSIANLAHDELLE NIIN SIELLÄ PERSIANLAHDEN MAISSA ON MYÖS MAITA, JOTKA OVAT USKONEET SUOMEN VALTIOJOHDON ESIMERKKIIN YDINVOIMASSA. 

Mutta Suomessa missä päättäjät ja media toimivat kuin sopulilauma.. järki pakenee ensimmäisen hypätessä kalliolta ydinvoiman mantroja hokien sen ”päästöttömyydestä”. Vaikka eihän eihän ydinvoima ole päästötöntä, kun se tuottaa jatkuvasti radioaktiivisia käyttöpäästöjä ydinvoimaloiden piippujen kautta ilmaan  ja lämpöjätevesien kautta meriin. Nämä ydinvoiman kriitikoiden ja IAEA:n tietämät tiedot ydinvoimaloiden radioaktiivista päästöistä Suomen Stuk pimitti kansalta ja päättäjiltä yli kymmenen vuotta vaikka myönsivät itse ne Fennovoiman Kemin Hepolan ja Pyhäjoen yleisötilaisuuksissa. Kriitikoille kyllä SALISSA JULKISESTI MYÖNSIVÄT ETTÄ ”NIISTÄ KERROTAAN KANSALLE JA PÄÄTTÄJILLE SITTEN KUN PÄÄTÖKSET ON TEHTY”, eli niistä kerrotaan sitten, kun periaatepäätökset on eduskunnassa tehty.

Siitäkin meni yli kymmenen vuotta, kun ne, radioaktiiviset päästöt, tulivat Stukin nettisivuille n 2017. Sitä ennen media, päättäjät ja kansa oli kyllästetty uskomaan valheellista mantraa uraanivoiman päästöttömyydestä ja puhtaudesta.

Suomessa voi toimia näin, koska olemme rakenteellisen korruption mallimaa virkakoneiston, median ja osin puolueidenkin osalta. Ja pitää myös muistaa, että Talvivaaran myrkkytulvien aikaan Stukki toimi kaivosyhtiön konsulttina miettimässä uraanituotantoa, mutta samaan aikaan ei viranomaisena valvoja valvonut uraanimyrkkyjätealtaan eli kipsisakka-altaan pohjarakenteiden uraanivuotoja, jotka lopulta äityivät myrkkytulviksi. Miksi ei valvonut, no siksi kun Talvivaarassa ei virallisesti ollut uraania (kun Tem, Stuk, gtk ja yhtiö pimitti sen kansalta), eikä siten sitä ollut virallisesti kertynyt uraanijätealtaaseenkaan, eikä siten sitä ollut ”kipsisakka-altaaksi” eli myrkkyaltaaksi pohjarakenteita myöten luvitettu. Samaan aikaan Stukki rahasta kyllä uraani asiassa oli yhtiön konsulttina miettimässä miten sitä uraania voidaan alkaa hyödyntää. Ja, kun myrkkytulvat tulivat ei stukki mennyt mittaamaan vaikka kaikki luulivat heidän niin tekevän. ”Stukki ei mennyt mittaamaan kun yhtiö ei sitä pyytänyt, stukki mittaa vain sitä mitä yhtiö pyytää ja raportoi sitä mitä yhtiö sallii”, näin totesi Stukin pääjohtaja Laaksonen Talvivaaran myrkkytulvien jälkeen Säätytalon TEMmin ”uraania, uraania uhka vai mahdollisuus” -seminaarissa kysymykseeni. (Nauhalla).

Olkiluodon maailman suurimman prototyypin yhdinvoimalan rakentamislupa hyväksyttiin Suomen Valtioneuvostossa Stukin Laaksosen suosituksessa Lipposen hallituksen aikana. Kuitenkin ydinenergialain mukaan Stuk voi suosittaa ydinvoimalan rakentamislupaa hyväksyttäväksi vasta, kun Stuk on nähnyt ja tarkastanut kaikki keskeiset ydinvoimaloiden turvallisuuteen liittyvät dokumentit. Stukin pääjohtaja Laaksonen ydinvoimateollisuuden luottomiehenä suositteli Arevan maailman suurimman prototyyppi ydinvoimalan rakentamista vaikka ei ollut nähnyt Areva – Siemen konsortion suunnitelmia OL3 ydinvoimalan automaattisesta turvallisuusjärjestelmästä. Ne tulivat Stukkiin myöhässä paljon, vuosia, Valtioneuvoston rakentamisluvan jälkeen, 2010 luvun vaiheessa. Eli ei tarvi ihmetellä Olkiluoto 3 rakentamisen saagan vaiheita ja rakennusvirheitä sekä turvallisuuspuutteita, kun tärkeimmät ydinvoimalan turvallisuusjärjestelmän automaatiosuunnitelmatkin tulee vuosia rakentamisluvan jälkeen. Kysymys kuuluu, tehtiikö asiassa Laaksosen toimesta ydinenergialain vastainen virkavirhe? Näin näyttäisi, koska Fennovoiman projektissa Säteilyturvakeskuksen uuden johtajan Tiippanan johdolla osattiin jo lukea ydinenergialakia ja vaadittiin Rosatomin Fennovoimalta kaikki turvallisuussuunnitelmat paperilla ennen rakentamisluvan puoltoa.

Rosatomin johtajaksi Stukin pääjohtaja Laaksonen päätyi surullisen kuuluisan Pyhäjoen stukin tilaisuuden jälkeen missä Laaksonen jäi kiinni valheesta, että hän hoki ydinvoimalan voittokulun johtuvan siitä että se on päästötöntä ja puhdasta. Esittelin tilaisuudessa stukin oman raportin radioaktiivisuustietoja ilmaan ja mereen tulevista ydinvoimaloiden radioaktiivisuuspäästöistä. Stukin Laaksonen kolmasti kielsi, mutta sitten silloinen stukin virkamies Tiippana myönsi, että allekirjoittanut ”kommentoija on oikeassa että ydinvoimaloiden piipuista ja jätevesistä tulee radioaktiivisia käyttöpäästöjä ja meille (heillä stukilla) on ollut piippujen mittareissa ”kalibrointiongelmia” (Suora lainaus).

ETTÄ KUINKA TAHANSA MEDIA, PÄÄTTÄJÄT JA YHTIÖT HOKEE.. NIIN YDINVOIMA EI OLE PÄÄSTÖTÖNTÄ JA PUHDASTA VAAN YDINKEISARIN VOIMALATYÖNTEKIJÖIDEN VAATTEETKIN OVAT RADIOAKTIIVISUUDESTA SAASTUNEET. NIIN MYÖS VOIMALOIDEN YMPÄRISTÖ, ILMA, VESI, LUONTO, ELINYMPÄRISTÖ. SIKSI VOIMALAT SIJAITSEVAT KAUKANA ASUTUKSESTA. SIKSI NIITÄ EI VOIDA MYÖSKÄÄN RAKENTAA KAUPUNKIEN KESKUSTAAN. PÄÄLLE VIELÄ TIETEN ONNETTOMUUSRISKIT.

SIKSI EI MYÖSKÄÄN SUOMEN PIDÄ MARKKINOIDA MAAILMALLE TÄSSÄ MAAILMAN TURVALLISUUSPOLIITTISESSA TILANTEESSA: ETTÄ RAKENTAKAA LISÄÄ URAANIVOIMAA.

TULEVAISUUS ON TURVALLISEMPIEN HYBRIDISTI JA ERIKSEEN KÄYTETTYJEN UUSIUTUVIEN ENERGIOIEN ERI VAIHTOEHTOJEN. JA OLEMASSA OLEVALLE AUTOKANNALLE JA RASKAALLE LIIKENTEELLE PIKAISESTI SITÄ BIOKAASUA TUOTANTOON JA JAKELUVERKOSTOON VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ, KUN LAAJENEVA LÄHI-IDÄN SOTA NOSTAA ÖLJYPOHJAISET POLTTOAINEET PILVIIN. JA TULEE SE ÖLJYKRIISIKIN VÄÄJÄÄMÄTTÄ.

ÄÄNENI SAA PRESIDENTINVAALEISSA EHDOKAS, JOKA EI TOIMI YDINVOIMALOBYN MANNEKIININA, EI EDISTÄ PIENURAANIREAKTOREITA JA EDISTÄ MAAILMALLE VAARALLISTA URAANIVOIMAA VAAN HYBRIDI UUSIUTUVAN TEKNOLOGIOITA – JOTKA TYÖLLISTÄVÄT SUOMESSA UUDEN ENERGIAN JA TEKNOLOGIAN YRITYKSIÄ KAUPUNGEISSA JA MAASEUDULLA.

JA SAKSAN YDINVOIMASTA LUOPUMISEEN. VAIKUTTI JO ENNEN FUKUSHIMAA YDINVOIMALOIDEN YMPÄRILLÄ SAKSAN STUKIN HAVANNOIMA LASTEN LEUKEMIATAPAUSTEN KASVU JOKA JOHTUI URAANIVOIMAN RADIOAKTIIVISISTA PÄÄSTÖISTÄ.

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu