Terrafame – ympäristöperusoikeuden painajainen, Fortum rakentamaan vaellusuomat

Terrafamen mukaan liiketulos on kovassa kasvussa eli yli 90 miljoonaa euroa (KS 3.3.2023). MTVn uutisissa 3.3.2023 Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen väitti, että Talvivaarassa aiemmin huolestuttaneet ympäristöasiat ovat nyt kunnossa:

– Olemme ympäristövaikutusten osalta päässeet erinomaisesti eteenpäin. Alkuvaiheessa tavoite oli, että pääsemme suljettuun kiertoon ja olemme olleet siinä kaksi vuotta. Ympäristövaikutuksia ei tule, Lukkaroinen kertoo.

Lukkaroisen viittaus suljettuun kiertoon on harhauttava, koska sellaista kahden vuoden ajan suljetussa kierrossa olemista ei ole osoitettu.

Lukkaroisen viittaama Pekka Perän Talvivaara sai pikapikaa Talvivaaran kaivokselle ympäristöluvan 2007, mutta sen KHO kumosi 2016, koska kaivos ei ollut toiminut lupansa mukaisesti. KHO velvoitti Yhtiötä tekemään uuden yhtenäisen YVAn ja lupahakemuksen, mutta salli kaivoksen jatkaa tilapäisesti kunnes uusi lainvoinen lupa on saatu. KHO rajasi tilapäisestä luvasta pois Kolmisopen malmiota koskevan osuuden.

Valtio otti ympäristöä saastuttavan kaivoksen vastuulleen, Terrafame toimi 6 vuotta tilapäisellä luvalla, ja sitten 2022 sai jälleen tilapäisen ympäristöluvan, koska AVI ei voinut antaa pysyvää lupaa kaivoksen toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytettyjen menetelmien uutuuteen ja toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvien painavien syiden vuoksi. Ympäristölle aiheutuvien haittojen vuoksi saatu tilapäinen lupa osoittaa Lukkaroisen väitteen suljetusta kierrosta tosiasioiden vastaiseksi. Yhtiö on lisäksi tyhjentänyt yhden altaan luvan vastaisesti kasoihin. Tätäkö yhtiö tarkoittaa suljetulla kierrolla?

Tilapäisen ympäristöluvan vastaisesti Terrafame haki ympäristölupaa Kolmisoppijärven kuivattamiseen (pääosiltaan) kolmisopen malmion louhimiseksi. PSAVI hylkäsi hakemuksen viitaten vuoden 2022 tilapäiseen lupaan ja siihen että sekin on valituskäsittelyssä. Terrafame on ilmoittanut AVIlle pyrkivänsä hakemaan Kolmisoppijärven louhinnan vesistövaikutuksille poikkeamislupaa valtioneuvostolta.

Tietysti Terrafame ensin pyrkii vaikuttamaan siihen, että poikkeamisluvan antamissäädöksiä muokataan siihen suuntaan, että poikkeamislupa olisi mahdollista myöntää Kolmisoppijärven tapaiseen asiaan.

Toimintansa aikana Terrafame ei ole suostunut maksamaan rantakiinteistöille ja kalastajille vastuulleen ottamansa Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöistä aiheutuvia PSAVIn määräämiä korvauksia, koska ne korvaukset olisivat Terrafamen taloudelle haitallisia. Joulukuun 2022 lopussa Vaasan HAO määräsi nuo Talvivaaran aikaista haitoista aiheutuvat korvaukset maksettavaksi. Terrafame ei suostunut, vaan valitti KHO:lle.

Terrafamen ensimmäisten tulosuutisten varjossa olisi uskottavampaa ja lohdullisempaa, mikäli olisi osoitettavissa Terrafamella olevan lainvoimaiset luvat, ja että kaivos olisi toiminut ja toimisi niiden voimassa olevien lupien lupamääräysten mukaisesti. Tällaista ei ole osoitettu.

Terrafame tekee liiketulosta lainsäädännön vastaisesti ympäristön ja vesistön sekä haitankärsijöiden kustannuksella, luottaen voimakkaaseen vaikuttajaverkostoonsa. Yhtiöllä on myös Suomen kannalta arveluttava yhteistyökumppani Trafigura. Trafigura on syyllistynyt ympäristörikoksiin ja ihmisoikeuksien rikkomiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö lupasi selvityksen Terrafamen ja Trafiguran suhteesta ja Trafiguran kansainvälisestä maine haitasta Suomelle, kun Terrafame käytännössä louhii verovaroin tuettuna malmeja ongelmayhtiö Trafiguralle.

Kansalaisilla vastaava mahdollisuus on mieliteidensä julkituomisen kautta. Vaikeneminen tarkoittaa alistumista ympäristöä turmelevan Yhtiön tahtoon.

Terrafameen on saatava aidot jäteveden puhdistamot (kalkkisaostuksen sijaan), vesistöjen kuormitusta on vähennettävä myös sivukivikasojen suotovesien osalta. Kolmisoppijärven louhinnalle ei valtioneuvoston tule myöntää poikkeamislupaa. Tuhansien tonnien uraaninkäsittelyä malminrikastuskasoilla ilman ympäristövaikutusten arviointia ei tule sallia.

 

Muuten olen sitä, mieltä että vaelluskalat on palautettava koko Oulujoen vesistöön luonnonmukaisten ohitusuomien avulla ja ympäristövirtaamilla valtioyhtiö Fortumin nopealla ryhtiliikkeellä ja rahoituksella, toisin kuin nyt valtionyhtiö Fortum toimii valtion omistajaohjaustrategian ja hallitusohjelman vastaisesti – röyhkeästi venkuloiden, vaelluskalojen palauttamista vastaan ns. Oulujoen vesistövisiossa.
 
Vaatien jopa, että vasta vuoden 2035 vuoden jälkeen Oulujoelle suunniteltaisiin vaelluskalaväylät, näin vaikka yhtiöllä on niihin velvoitteet mm. Pyhäkoskella, sekä SYKE:lla valmiit suunnitelmat jo vuodelta 2008.
Syken suunnitelmia päivittämällä valtion veronmaksajien rahoja maailmalla tuhlannut Fortum ryhdikkäästi rakentaa parin kesän aika kaivureilla luonnonmukaiset ohitusuomat kaikkien oulujoen patojen ohi muun muassa tutkija Jukka Jormolan ansiokkaiden suunnitelmien pohjalta.
Fortum rakentaa vaelluskalaväyliä ruotsissa ruotsalaisille, mutta Suomessa Fortum vain haluaa riistää jokivarsiluontoa ja jokivartisten selkänahkaa loputtomiin.
Tähänkin on tultava muutos.

Mika Flöjt

YTM, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuutettu

Ekovihreiden puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas, Vihreät

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu