Uraanivoimaa ei pidä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa rakentaa vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen keskelle

Eriävän mielipiteen perustelut Periaateohjelman ”Ydinvoima” -kokonaisuuteen:

Uraanivoimaa ei pidä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa rakentaa vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen keskelle:

Maailman ilmatieteenlaitos (WMO) yläilmakehän mittausdata kaikkien kasvihuonepäästöjen osalta osoittaa, ettei globaalia ilmastonmuutosta enää voida kaikkien kasvihuonepäästöjen osalta pysäyttää.

Sen vuoksi yhteiskuntien energiapoliittisissa ratkaisuissa tulee huomioida vääjäämättömästi voimistuvan globaalin ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden vaikutukset energiantuotannon sijoittumiselle ja energiaverkoille riskiyhteiskuntateorioiden pohjalta. Esimerkiksi ydinvoimaloita ei pidä enää missään rakentaa merten rannoille.

Vihreiden pitää alkaa EU:n kautta vaikuttamaan ydinvoimaloiden purkamiseen sekä varautumaan globaalisesti merten rannoilla olevien ydinjätteiden hallintaongelman ratkaisemiseen. Tätä varovaisuusperiaatteen mukaista varautumista edellyttää myös nykyinen sotaisa maailmanpoliittinen tilanne missä uhkaillaan ydinaseiden käytöllä sekä maailmansodan riskillä. Pitää muistaa, että ydinvoimaloiden onnettomuuksien korvaukset on käytännössä ulkoistettu veronmaksajien harteille koska ydinvastuurahasto ei pysty kattamaan kaikkia kustannuksia eikä Mankala-periaatteisilla ydinvoimayhtiöillä ole onnettomuuksiin vakuutuksia.

Energiapolitiikassa Vihreät tähtää eurooppalaisen vihreän liikkeen perusarvojen mukaisesti uusiutuvan energian sekä taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset kestävyyskriteerit täyttävän teknologian edistämiseen. Uusiutuva energia on jo ohittanut fossiiliset polttoaineet Suomessa. Vihreät haluaa vauhdittaa tuulivoiman, aurinkoenergian, geotermisen energian, biokaasu ja kehitysvaiheessa olevien puhtaan teknologian ratkaisujen käyttöönottoa, energiansäästöä, luonnonvarojen kulutuksen kohtuullistamista ja energiatehokkuutta.

Vihreät vastustaa ydinvoiman lisärakentamista; pienten ja suurien, riskireaktoreiden käyttöönottoa sekä ydinvoimaloiden sallimista yliajalle niiden kasvavien riskien takia tässä maailmanpoliittisessa ja globaalimuutoksien tilanteessa. Vihreät pitävät huolestuttavana esityksiä edistää pienydinvoimaloita turvallisuudesta tinkimällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että kaikenkokoiset ydinvoimalaitokset voivat pitkän käyttöikänsä aikana muodostua riskikohteiksi. Pienvoimaloiden riskien arviointi ja luvitusprosessit eivät tule nykyisiä laitoksia helpommaksi huomioiden tavoite niiden sijoittamisesta lähelle asutuskeskuksia. Pitää muistaa, että niin pienistä ja kuin suurista uraanivoimaloista tulee uraanin hajoamissarjan käyttöpäästöjä ilmaan ja muun muassa Saksassa on osoitettu lasten leukemiariski ydinvoimaloiden lähellä.

Ydinvoimalat soveltuvat nykyisen, käytettävissä ja markkinoilla olevan teknologian mukaisesti vain keskitettyihin energiaratkaisuihin, jotka pitävät energiamarkkinat suuryhtiöiden hallinnassa. Hajautettu ja uusiutuva energiatuotanto palvelee pieniä ja keskisuuria energiayhtiöitä, tuo moniin kuntin kiinteistöverotuloja sekä on yhteiskunnalle huoltovarmuuden kannalta turvallisempi ratkaisu. Todellinen kestävä energiamurros tapahtuu, kun energiankuluttajista tulee aktiivinen, joustavasti säädelty osa energiajärjestelmää sekä monien uusiutuvien energiamuotojen tuottajia ja varastoijia.

Ydinjätteiden eikä uraanikaivosjätteiden turvallista varastointia ole ratkaistu. Kuvaavaa on, että Eurajoen repaleiseen kallioon tehtyyn ns. Onkaloon tulee Fennovoimankin asiantuntijoiden mukaan 30 kuutiota vettä tunnissa ja Tukholman Teknillisen korkeakoulun vertaisarvioitu kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että SKB:n ja Posivan käyttämät kuparikapselit korroosioituvat, eivätkä kestä edes 1000 vuotta saati Posivan vaatimaa 100 000 vuotta. Amerikan tiedeakatemia on todennut, että ydinjätettä pitää turvallisesti säilöä ja valvoa vähintään 300 000 vuotta, mieluummin miljoona vuotta. Näitä kustannuksia ja hallintaongelmaa ei ole laskettu uraanivoiman hintaan. Uraanivoima onkin eettisesti ja moraalisesti kestämätön energiatuotantomuoto ja se on erityisen kallis juuri – ihmiskunnalle.

Mika Flöjt

puheenjohtaja

Ekovihreät ry

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu