Vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudelle ei pidä rakentaa uraanivoimaa

Puheeni Vihreiden puoluekokouksessa 12.9.2021

Koska maailman ilmatieteenlaitoksen (WMO) data osoittaa, että kaikki maailman globaalit kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät yhä pahimman skenaarion mukaan ja hiilidioksi pysyy 100 vuotta ilmakehässä on meidän valitettavasti kohdattava vääjäämättömästi voimistuva ilmastonmuutoksen ja globaalimuutoksien aikakausi kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, lisäksi kaikki yhteiskunnan sektorit tulee valmistautua sään ääri-ilmiöihin sekä yrittää sopeutua mahdollisimman hyvin – jos se yleensä on mahdollista.

Suomessa tulee vaalia omaa ruokatuotantoa, puhtaita vesiä sekä hajautettua uusiutuvan hybridienergian micro, pientä ja keskisuurtatuotantoa mahdollisimman hajautettuissa verkoissa, mitkä ovat paremmin säänkestäviä. Suomen ei pidä olla uraanivoiman lisärakentamisen mallimaa, kansainväliselle ydinvoimalobylle, vaan panostettava nopeammin rakennettavampiin, turvallisempiin uusiutuvien energioiden ratkaisuihin. Pitää muistaa, että jo nyt muut maailman maat seuraavat Suomen esimerkkejä ja rakentavat lisää uraanivoimaa merten rannoille, vaikka ilmastonmuutosta ja merenpinnannousua ei enää pystytä estämään. Tämä on globaalia riskiyhteiskuntaa meille kaikille, mutta erityisesti tuleville sukupolville. Suomen ei myöskään pidä edistää hitaita ja riskialttiita miniydinvoimaloita vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen keskelle. Ja uraanivoima ei ole puhdasta eikä päästöntä, vaan tuottaa radioaktiivisia päästöjä ja radioaktiivisia jätteitä.

Vihreiden tulee edistää kaivoslain kunnon uudistamista, missä kaivostoiminnalle asetetaan rajat, paikallisyhteisöille ja luonnosta kumpuaville elinkeinoille annetaan lisää päätäntävaltaan sekä muutetaan haittojen korvausjärjestelmä siten, että haitat korvataan täysimääräisesti. Nykyiset haittakorvaukset ovat naurettavan alhaisia. Lisäksi kaivoksilta pitää vaatia muulla lainsäädännöllä täysimääräiset jätevedenpuhdistamot. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ei pidä sallia vesistöissä, ruokatuotantoalueilla, luonnonsuojelualueilla sekä alueilla mitkä kunnat määrittelevät no-go alueiksi. Vanhassa Lapissa tulee selvittää maa- ja vesioikeudet ennen kuin luvitetaan lisää varauksia ja valtauksia alueille joiden valtion maiden hallintaoikeus on kyseenalaistettu. Kaivosveron tulee olla louhintaperusteinen rojalti, muuten nettoveron turvin avataan vain edelleen saastuttavia köyhiä malmioita.

Tästä on malliesimerkki veronmaksajien 1,5 miljardilla sponssaama valtionyhtiö Talvivaara-Terrafame-Trafigura joka vielä kaiken hyväksi myy tuottamansa mineraalit kansainvälisestä korruptiosta monta kertaa kärynneelle Trafiguralle. Terrafame-Trafigura sijaitsee Oulujoen ja Saimaan vesistön vedenjakajalla saatuttaen ympäristöä ja vesistöä radioaktiivisella mustaliuskeellaan. Alueen jatkuvasti kasvavat valtavat jäteongelmat tulevat maksamaan veronmaksajille samat vähintään 1,5 miljardia, mitkä eivät tule estämään vesistöjen pitkäaikaista saastumista.

On hyvä kysyä onko tässä Terrafamen tukemisessa mitään järkeä? – ei ole.

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu