Vihreiden ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan ei kuulu uraanivoima vääjäämättä voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella

Vihreiden ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan ei kuulu uraanivoima

(puheenvuoroni ympäristöpolitiikasta puoluekokouksessa ja periaateohjelman osakirjaukseen liittyvä eriävä mielipide)
__
Arvoisa puheenjohtaja ja Hyvät Vihreät,
__
Eurooppalainen Vihreä liike on ollut oikein alusta alkaen uusiutuvien energioiden puolella, uraanivoimaa vastaan.
_
Tämä linjaus on edelleen erittäin hyvä, varsinkin tässä maailmanpoliittisessa turvallisuussuusitilanteessa sekä vääjäämättä voimistuvan ilmastonmuutoksen ja globaalimuutoksien aikakaudella.
_
Emme tarvi yhtään lisää uraanivoimaloita merten rannoille, vaan aikaisempienkin maailman merenrannoilla olevien ydinvoimaloiden ja niiden lähellä sijaitsevien ydinjätteiden välivarastojen purkuun ja siirtämiseen tulee valmistautua globaalisesti sään ääri-ilmiöiden, myrskyjen ja merenpinnan nousun yhteisvaikutuksien takia.
_
Emme tarvitse lisää uraanivoiman ketjun (uraanikaivoksien, rikastuslaitoksien ja uraanivoimaloiden) radioaktiivisia käyttöpäästöjä:  ilmaan, meriin ja ympäristöön,  emmekä lisää vaarallista ydinjätettä nykyisten ja tulevien sukupolvien hallintaongelmiksi voimistuvien globaalimuutoksien keskelle.
_
Olkiluoto 3 (OL3) on fiasko, eikä sitä tule ottaa käyttöön turvallisuusriskien takia. Sen käyttöönottolupa tulee uudelleen arvioida ulkopuolisten puolueettomien asiantuntija- ja tutkimuslaitoksien toimesta. Tällainen puolueeton tutkimuslaitos on Ranskalainen CRIIRAD tutkimuskeskus. STUK on valitettavasti osa ongelmaa, koska juuri STUK suositteli Suomen Valtioneuvostolle jo 2000 luvun alkupuolella maailman suurimman prototyyppi EPR ydinvoimalan rakentamista Olkiluotoon, ilman että STUK oli nähnyt keskeisiä reaktorin automaatioturvallisuussuunnitelmia. Areva toimitti ne STUK:ille vasta 2010 luvulla. Ydinenergialain mukaan kaikki keskeiset suunnitelmat tulee olla valmiit ennen rakentamisluvan antamista. OL3 rakentamisluvan suosittaminen maailman suurimmalle EPR protyyppivoimalalle, ilman keskeisten turvallisuussuunnitelmien näkemistä (olemassa oloa), oli STUK:ilta selkeä virkavirhe. Siten STUK on Olkiluoto asiassa jäävi valvomaan lopputarkastusta, koska on ollut itse puoltamassa puutteellisilla suunnitelmilla voimalan rakentamista. STUK laiminlöi valvontaansa myös Talvivaaran uraanijätealtaan myrkkytulvissa sekä Kitkajoen Juomasuon uraanilouhoksen peittämisen osalta. Maailman paras valvonta ja ”turvakeskus” on tässäkin asiassa pelkkä hokema.
_
Fennovoima-Rosatom hankkeesta tulee Suomen irtaantua Navaljyn myrkytystapauksen takia. Emme voi olla puoltamassa tämmöisen valtionkoneiston valtionyhtiö Rosatomin hanketta.
_
Ilmastonmuutosta torjutaan, hillitään, parhaiten nopeasti niillä uusiutuvan energian ja niiden yhdistelmien hybridiuusiutuvien ratkaisuilla, jotka ovat käytettävissä tässä ja nyt. Uusiutuvat ovat turvallisempia ja kestävämpia ratkaisuja vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen ja globaalimuutoksien aikakaudella.
_
Riskialttiita miniydinvoimaloita keskelle asutuskeskuksia meillä ei ole järkeä olettaa ratkaisuiksi. Miniydinvoimalat ovat myöskin väärä viesti maailmalle tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa – samalla tavalla kuten aikoinaan nykyinen OL3 fiaskokin oli. Sitäkin typeryyttä maailmalla seurattiin päätöksissä.
_
Lisäksi totean, että Valtioneuvoston päätös Talvivaara-Terrafame-Trafiguran uraanituotantoluvalle perustui virheelliseen ja puutteelliseen hakemukseen – Siksi siitä on aiheellisesti useita valituksia KHO:ssa. Vihreiden ei tule mitenkään puoltaa Talvivaara-Terrafame-Trafiguran toimintaa. Yhtiöllä ei ole voimassa aitoja ympäristölupia ja yhtiö saastuttaaa vakavasti Oulujoen ja Vuoksen (Saimaa) vesistöjä. Radioaktiivisen ja moniongelmaisen mustaliuskeen jäteongelma on valtava – ja se saastuttaa pitkään ympäristöä sekä vesistöjä pitkään kaivostoiminnan päättymisen jälkeenkin.
_
Valtionyhtiö Terrafamen tuleekin irtaantua Trafiguran kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Trafigura on tuomittu maailmalla useista rikoksista. Minkään hallituspohjan valtionyhtiö ei voi toimia yhteistyössä tämmöisen yhtiön kanssa. Painotan, että Suomen hallituksen uusi valtionyhtiöiden omistajaohjausstrategia korostaa, että valtionyhtiöiden tulee toimia ekologisesti, sosisaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja esimerkillisellä tavalla. Talvivaara-Terrafame-Trafigura ei täytä mitään näistä kriteereistä.
_
Kaivoslaki on uusittava hallitusohjelman, talousvaliokunnan mietinnön ja Vihervuoren selvityksen sekä KaivoslakiNYT kansalaisaloitteen (58 000 allekirjoitusta) vaatimuksien mukaisesti. Arvokkaat vesistöt, luonto- ja matkailualueet sekä ruokatuotantoalueet tulee jättää kaivostoiminnan ulkopuolelle. Ruotsin valtion mallin mukaisesti Suomen tulee luopua uraaninlouhinnasta ja uraanikaivoksista.
_
Uraanivoima, uraanikaivoksista ydinvoimaloihin radioaktiivisine päästöineen ja uraanijätteineen ole ole missään vaiheessa kestävää, puhdasta saati turvallista. Suomen Vihreiden tulee edelleen pysyä Eurooppalaisen Vihreän liikkeen perusarvojen takana sekä toimia erikokoisten hybridiuusiutuvien energioiden puolesta, ollen uraanikaivoksia, uraanituotantoa ja uraanivoimaloita ydinjätteineen vastaan.
_
Tältä pohjalta Suomen Ekovihreiden puheenjohtajana ja puoluekokousedustajana jätän eriävän mielipiteen periaateohjelmaan, koska kaikki tietävät ETTEI radioaktiivisia päästöjä ja jätteitä uraanivoiman ketjun joka vaiheessa tekevä uraanivoima OLE KESTÄVÄÄ; riskitöntä, turvallista, päästötöntä. Siten ei ole järkevää lisätä keskelle riskialtista ja radioaktiivisia päästöjä ja jätteitä kuormittamaan globaalin elinympäristömme puhtautta vääjäämättömästi voimistuvan ilmastonmuutoksen & globaalimuutoksien sään-ääri-ilmiöiden sekä riskien keskelle.
_
Eriävä mielipide jätetty sähköpostilla periaateohjelmakohdassa puoluekokouksen sähköpostiin.
_
Mika Flöjt
puheenjohtaja
Ekovihreät ry
MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu