Oikeusvaltioperiaate on vitsi, jota halveksumme! t. Persut

Perussuomalaiset äänestyttivät suuressa valiokunnassa oikeisvaltioperiaatteesta (EU-budjetti/elpymisväline) ja esittivät sen hylkäämistä.

Kuulemma punavihreiden keksintö, politisoitunut.

Siis tämän hylkäämistä ja tämä on, kuten Halla-aho totesi, ”politisoitunut” (kuvat Minilex ja eur-lex.europa):

(yllä olevan kuvan teksti) ”Oikeusvaltioperiaatteesta on vähitellen tullut nykyaikaisen perustuslain ja kansainvälisten järjestöjen (kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston) vallitseva organisatorinen malli, jolla säännellään julkisen vallan käyttöä. Sillä varmistetaan, että julkinen valta toimii lainsäädännössä asetetuissa rajoissa demokratian ja perusoikeuksien arvoja kunnioittaen ja riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Oikeusvaltiosta seuraavien periaatteiden ja normien täsmällinen sisältö voi olla eri jäsenvaltioissa erilainen niiden perustuslaillisesta järjestelmästä riippuen. Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan neuvoston laatimat asiakirjat, jotka perustuvat pitkälti Venetsian komission asiantuntemukseen, antavat kuitenkin ei-tyhjentävän luettelon näistä periaatteista, ja niissä määritellään oikeusvaltion perusmerkitys SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuna EU:n yhteisenä arvona.

Näitä periaatteita ovat laillisuus, joka tarkoittaa, että lainsäädäntöprosessi on läpinäkyvä, vastuuvelvollinen, demokraattinen ja moniarvoinen, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet, tehokas tuomioistuinvalvonta, johon kuuluu perusoikeuksien kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus lain edessä[10].

Sekä unionin tuomioistuin että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat vahvistaneet, että nämä periaatteet eivät ole pelkästään muotoa ja menettelyä koskevia vaatimuksia. Ne ovat väline, jolla varmistetaan, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Sen vuoksi oikeusvaltio onkin perustuslaillinen periaate, joka muodostuu sekä muotoa että sisältöä koskevista osatekijöistä[11].

Tämä tarkoittaa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen liittyy olennaisesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen: demokratiaa ei voi olla eikä ihmisoikeuksia voida kunnioittaa, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta, ja päin vastoin. Perusoikeudet toteutuvat ainoastaan, jos ne ovat tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia oikeuksia. Demokratiaa voidaan suojata ainoastaan, jos tuomioistuinlaitos, perustuslakituomioistuimet mukaan lukien, voivat taata sananvapauden, kokoontumisvapauden sekä poliittista ja vaaliprosessia ohjaavien sääntöjen noudattamisen.”

 

Tämän hylkäämistä Persut esittivät.

He ovat puolensa valinneet ja se on eurooppalainen äärioikeisto mm. Unkari ja Puola, jossa on rikottu kuvissa mainittuja. On rapautettu oikeuvaltiota, ihmisoikeuksia (mm. seksuaalivähemmistöjen), riippumatonta tiedettä/tutkimusta ja riippumatonta mediaa jne.

Median on alettava puhua Persuista äärioikeistolaisena puolueena, koska sellainen he ovat. Se oli tietysti selvää jo aiemmin mm. heidän tiiviistä kanssakäymisestä Suomessa esim. Supon ääriliikkeeksi luokitteleman Suomen Sisun kanssa (kansanedustajia jäseninä) tai kuinka he suhtautuvat tutkijoihin, jos ei ole heille mieleinen (näistä voi käydä lukemassa blokistani enemmän).

Kokoomuksen Petteri Orpo jyrähti ja kerrankin voin olla Orpon kanssa kaikesta samaa mieltä. Ehkä Kokoomus viimein heräsi horroksesta millaisen tahon kanssa ovat olleet valmiita hallitusyhteistyöhön.

Persut kuntavaaliehdokas:

Kansanedustaja:

Eduskuntaryhmän vpj.:

 

Oikeusvaltioperiaatteen keskiössä ovat mm. riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet ja yhdenvertaisuus lain edessä.

Tämän hylkäämistä Persut esittivät.

 

 

 

+9
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes My Genius... It's Almost Frightening" - Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu