Persut EIVÄT saaneet vaatimustaan valmiuslakiin/rajalakiin, jatkavat kannattajiensa sumuttamista.

On ilmeisesti käynyt niin, että Persuilla on mennyt sanat ”keskittäminen” ja ”keskeyttäminen” sekaisin.

Nimittäin he vaativat turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämistä:

Tällaista ei tule.

Vaan sitä voidaan keskittää.

Hallintovaliokunnan mietinnöstä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_16+2022.aspx#IdentifiointiOsa  :

Valiokunta korostaa, että kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaan keskittää vain, jos se on välttämätöntä säännöksessä tarkoitetun vakavan uhan torjumiseksi. Kansainvälisen suojelun hakemista ei myöskään saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä uhan torjumiseksi.”

Valiokunnan esitys keskittämisestä:

”kansainvälistä suojelua voi hakea Suomen valtakunnanrajalla vain sellaisessa rajanylityspaikassa, johon kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty. Tästä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.”

Myös keskittämisen aikana haavoittuvassa asemassa olevat tulee ottaa huomioon ja voidaan tehdä poikkeuksia.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä tosin oli jo tämä keskittäminen:

”valtioneuvosto voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi”

 

”Rajanylityspaikkoja ei saa sulkea, rajanylitysliikennettä ei saa rajoittaa eikä kansainvälisen suojelun hakemista saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätös on kumottava, kun se ei ole enää välttämätön mainitun uhan torjumiseksi”

Yllä olleet tarkoittavat käytännössä, jos pohjoisessa johonkin raja-asemalle kohdistuisi tilanne, ei etelässä voitaisi raja-asemaa sulkea, ei olisi välttämätöntä. Ja hakemusten vastaanottaminen keskittyisi näin ollen sinne, mutta haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla voitaisiin tehdä poikkeuksia myös pohjoisessa.

Jotta koko itärajan kaikki raja-asemat suljettaisiin, tarkoittaisi käytännössä, että kaikkiin niihin pitäisi kohdistua tilanne. Sellaisessakin tilanteessa hakemusten vastaanottamista ei keskeytetä vaan keskitetään johonkin sopivaan pisteeseen ja haavoittuvassa asemassa olevat tulee ottaa huomioon ja voi tehdä poikkeuksia keskittämisen suhteen.

 

”Tässä pykälässä tarkoitetuilla toimenpiteillä ei saa estää… …kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen”

 

Persut jatkavat valehtelua ja kannattajiensa sumuttamista, jolla yrittävät peittää tosiasian, etteivät saaneet vaatimustaan läpi:

Ei voida keskeyttää. Sellaista lakipykälää ja kohtaa ei ole.

Myöskin palautuskielto on edelleen ehdoton.

Valmiuslaissa on myös edelleen sosiaalietuuksien leikkaaminen, moottoriajoneuvojen luovutusvelvollisuus, alueiden ja tilojen luovutusvelvollisuus jne., joita Persut vastustivat, vaikka ne jo ovat valmiuslaissa (pykälät 57, 78, 112, 113).

 

Persuilla on mennyt ”keskittäminen” ja ”keskeyttäminen” sekaisin.

He ovat käytännössä hyväksyneet hallituksen alkuperäisen esityksen ja eivät saaneet omaa vaatimustaan läpi!

Pitivätpähän taas vähän kesäteatteria ja uunottavat kannattajiaan.

————————–

+7
MikaHyvrinen1

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu