Persut, Kokoomus, KD, LiikeNyt lankesivat hybridivaikuttajien ansaan (välikysymys).

Mitä on hybridivaikuttaminen ja mitä sillä haetaan?

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP) sen tiivisti välikysymyskeskustelussa:

”Sillä pyritään siihen, että usko puolustukseen, Puolustusvoimiin, poliisiin, Rajavartiolaitokseen horjuisi. Sillä pyritään siihen, että vastustaja paljastaisi suunnitelmansa, pyritään saamaan selville, miten vastustaja reagoisi, jos häntä vastaan hyökättäisiin. Pyritään saamaan vastapuoli luopumaan arvoistaan, reagoimaan hetkessä, unohtamaan pitkä linja ja yhteisesti sovitut asiat. Pyritään saamaan yhtenäisyys hajalle, monikeskinen yhteistyö murrettua. Pyritään murtamaan niitä rakenteita, jotka nimenomaan suojaavat Suomen kaltaisia pieniä maita. Pyritään murtamaan politiikan sääntöjä, pyritään tekemään aiemmin yhteisinä pidetyistä asioista kiistanalaisia politikoinnin ja kiistan kohteita.”

Näin on.

Ja juuri tähän ansaan meidän oppositio on langennut.

He ovat alkaneet murentamaan ja nakertamaan sisältäpäin Suomen turvallisuustilannetta ja yhtenäisyyttä. He antavat mielikuvaa ettei mitään tehtäisi tai kyettäisi tekemään. He vaativat julki viranomaisten toimintaa tietyissä tilanteissa. Ovat luopumassa kansainvälisistä sopimuksista. Haluavat hallituksen tekevän lakipykälää, joka on jo todettu kv.-sopimusten vastaiseksi eli välikysymyksessä esitetty ”hätätilapykälä”, jossa luovuttaisiin turvapaikkakäsittelystä kokonaan.

 

Oikeustieteilijät Geneven pakolaissopimuksesta:

”Haasta­tellut oikeus­tieteilijät ovat kuiten­kin yhtä mieltä siitä, että koska kysees­sä on voimassa oleva kansain­välinen sopimus, valti­oiden tulee yhä nou­dattaa sitä.”

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008391708.html

 

Sisäministeri Krista Mikkonen vastauksessa välikysymykseen (https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/hallituksen-vastaus-valikysymykseen-suomen-varautumisesta-siirtolaisvirtojen-ohjaamiseen-perustuvaan-hybridivaikuttamiseen):

”Yhtä selvää on, että välikysymyksessä nyt esiin nostettu hätätilapykälä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen täydestä keskeyttämisestä ei ole mahdollinen perustuslakimme, eikä Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa.”

”Samasta syystä välikysymyksen nyt jättäneet puolueet eivät itsekkään tällaista pykälää säätäneet ollessaan hallitusvallassa”

 

Ulkoministeri Haavisto toi esille näkökulman tästä Geneven sopimuksesta:

”Mutta otan vielä toisen näkökulman, joka ehkä on jäänyt vähän vähälle huomiolle, ja se liittyy tähän Geneven pakolaissopimukseen. Monet ovat täällä sanoneet, että se on vanhentunut ja se on luotu toisenlaisissa olosuhteissa. Olen kriitikoiden kanssa osin samaa mieltä, mutta mietin, miten tänä päivänä tehtäisiin uudestaan 146 maan sopimus, ja silloin ajattelen, että saattaa olla kuitenkin parempi pitää se vanha voimassa kuin yrittää tässä nykyilmapiirissä luoda tällaista sopimusta. Tähän liittyy minusta se tärkeä asia, että tämän hetken pakolaissopimus kuitenkin on sopimus, joka koskee yli 80:tä miljoonaa ihmistä maailmassa — maailmassa on yli 80 miljoonaa pakolaista. Monet meidän kannaltamme keskeiset maat noudattavat tämän sopimuksen periaatetta, Turkki esimerkiksi, mutta on myös hyvä muistaa, että Venäjä on mukana tässä sopimuksessa ja Valko-Venäjä on mukana tässä sopimuksessa

Kun keskustelin YK:n Filippo Grandin, UNHCR:n pääjohtajan, kanssa, hän sanoi, että ensisijainen anomusten kohde niille, jotka tulevat Minskiin, on Valko-Venäjä. Tämä on YK:n näkemys ja tämä on YK:n pakolaissopimuksen mukainen näkemys. Tämä on hyvä muistaa, koska maan, joka ottaa tällaisia kansalaisia omalle alueelleen — jos he ovat pakolaisstatuksella — pitäisi kantaa heistä huolta.”

 

Pitkän linjan valtiomies Matti Vanhanen:

”Meillä on ollut pitkä perinne Suomessa siitä, että maamme turvallisuuteen liittyvissä asioissa rakennetaan yhteistä näkemystä yli hallitus—oppositio-rajan. Olisi viisasta ja Suomen edun mukaista pitää tästä kiinni. Tekemällä turvallisuuteen liittyvistä asioista sisäpolitiikkaa voi tahtomattaan mennä juuri siihen ansaan, mihin hybridivaikuttamisella pyritään.

Hallituksen puolelta on selkeästi kerrottu, ja me jokainen tiedämme sen muutenkin, että totta kai itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa. Me emme olisi keinottomia.

Ei riitä, että olemme yhtenäisiä silloin, kun raja pitää puomilla sulkea. Tarvitsemme yhtenäisyyttä vastataksemme ihmisyydestä, vastuustamme ihmisinä, silloin kun sen hetki on. Tästä ei välikysyjien paperissa hiiskaista sanaakaan. Hybridivaikuttamisen edessä meidän on unionina ja Suomena oltava toimintakykyisiä ja ihmisten edessä ihmisiä. Kumpaakaan velvoitetta ei saa unohtaa.

Kaikessa kannattaa muistaa, että rajan olemassaolo ja sijainti itsessään perustuu sopimuksiin ja niiden kunnioittamiseen, ja vastaavasti rajan toiminnan on myös nojattava yhteisiin kansainvälisiin pelisääntöihin ja sopimuksiin. Tätä sopimuksenvaraisuutta Suomi ja EU toiminnallaan tukevat. Eikä ole missään tapauksessa meidän etumme rakentaa tyytymättömyyttä itsessään kansainvälisiä sopimuksia kohtaan.”

 

Tätä pitkää perinnettä oppositio nyt rikkoo. He ovat menneet hybridivaikuttamisen ansaan alkaessaan nakertaa Suomen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä sisältäpäin.

 

He antavat myös totuuden vastaista kuvaa esim. valmiuslain uudistamisesta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson:

”Ihmettelen hiukan tätä varsinkin kokoomuksen suunnalta tullutta viestiä, että mitään ei olisi tapahtunut valmiuslain osalta.

Tässä yhteydessä on syytä sanoa, että oikeusministeriö ja puolustusministeriö ovat jo tehneet arviointityötä valmiuslain uudistamisesta ja uudistuksen toteutustavasta. Valmiuslain kokonaisuusuudistusta koskeva hankesuunnitelma on valmis. Kaikki puolueet tullaan kutsumaan lähiaikoina yhteiseen tapaamiseen, jossa käydään lävitse, mitä kaikkea tämä tarkoittaa, ja jossa voidaan keskustella siitä, mihin kaikkiin uhkiin ja millä tavalla tätä uudistusta tehdään, koska tämä ei ole hallitus—oppositio-kysymys. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia”

 

 

Persujen välikysymyksessä oli kyse lähinnä hyökkäyksestä turvapaikanhakijoita kohtaan ja vaatimuksesta lopettaa turvapaikkojen myöntäminen. Aivan johdonmukaista, koska pj. Purra jo aiemmin linjasi nolla turvapaikkaa.

Välikysymys hybridivaikuttamisesta Suomen kohdalla, jossa ei mainita Venäjää kertaakaan, ei ole aito kysymys hybridivaikuttamisesta.

 

 

Tässä hyvin kuvaavaa toimintaa Persuilta.

Vasemmistoliiton Saramo kuvaili twitterissä kuinka Persuja kritisoimalla saa vihapalautetta ja siihen Persut kansanedustaja vastaa, että on ok uhkailla fyysisellä väkivallalla:

Näin esim. Saramo oikeasti sanoi:

Oppositio antaa välikysymyksessään ymmärtää, että Suomi ei voisi torjua rajoillaan hybridivaikuttamista ilman, että luovuttaisiin kansainvälisten sopimusten mukaisesta oikeudesta hakea turvapaikkaa. Hyvä oppositio, Suomi on varautunut hybridivaikuttamiseen ja pystyy toimimaan myös vaikeassa tilanteessa. Meidän voimamme on juuri siinä, että pidämme arvoistamme, laeistamme ja sopimuksistamme kiinni emmekä itse vajoa niitä halveksuvien tasolle. Jos näin tekisimme, olisi hybridivaikuttaminen onnistunut ja me olisimme jo hävinneet pelin.

Painostukseen ja hybridivaikuttamiseen vastataan tietysti, mutta turvapaikkaoikeus on tästä erillinen kysymys. Sen ytimessä on suojelua hakevien tilanteen yksilöllinen arviointi, varmistuminen siitä, että kansainvälisen oikeuden ehdotonta palauttamiskieltoa noudatetaan eikä ketään palauteta epäinhimillisen kohtelun vaaraan.

Sen sijaan, että Eurooppa tekee itsestään heikon, sen pitää olla johdonmukainen ja siten näyttää vahvuutensa. Kansainvälisistä sopimuksista on pidettävä kiinni ja näytettävä, ettei meitä kannata alkaa kiristää. Itsevaltaisia johtajia kohtaan on käytettävä kovempia otteita sen sijaan, että käytetään kovia otteita heidän viattomia uhrejaan vastaan.

Tässä salissa nähdyllä panikoimisella ja pelon lietsomisella teemme vain omia maaleja.

 

 

Perussuomalaisten kansanedustajan mielestä tämän sanominen oikeuttaa uhkailemaan väkivallalla.

Aikamoista.

 

 

”Haluan myös vakuuttaa sen, että ilman muuta hallitus tällaisessa vastaavassa tilanteessa toimisi ja koko Suomi toimisi. Me emme tällaista toimintaa hyväksy tuolla rajalla, me emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme”

– Pääministeri Sanna Marin (kyselytunti 11.11.21)

 

 

 

+6
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu