Perussuomalaiset halusivat lievennyksiä ulkomaalais- ja kansalaisuuslakiin.

Hallintovaliokunnassa oli käsittelyssä kansalaisaloite Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus.

Se hylättiin yksimielisesti kuten Persut omassa vastalauseessaan totesisivat ”ei voida toteuttaa”. He sen jälkeen vääristelivät asiaa härskisti:

 

Vastalauseessa he esittävät kolmea lausumaehdotusta, joista eduskunnassa äänestettiin.

Ensimmäinen kohta on jo lainsäädännössä kuten valiokunnan mietinnöstä voi lukea, joten siitä ei sen enempää. Turha kohta:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_29+2020.aspx#PerusteluOsaPerustelut

Toinen kohta,

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että henkilö, joka on rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi, voidaan välittömästi ottaa säilöön. 

tarkoittaisi lievennystä ulkomaalaislakiin, koska Persujen lausumassa vaatimuksena on ”rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta” kun taas voimassa olevassa laissa riittää jo epäilys:

3) ulkomaalainen on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen rikokseen ja säilöönotto on tarpeellinen maastapoistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi;

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301?search%5Bnimike%5D=ulkomaalaislaki&search%5Btype%5D=metadata#L7P121

Kolmannessa kohdassa,

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kansalaisuuslain muuttamiseksi siten, että vakavasta rikoksesta, kuten seksuaalirikoksesta, tuomittu henkilö ei koskaan voi saada Suomen kansalaisuutta. 

sanotaan, että kansalaisuuslakia pitäisi muuttaa niin, että ”…vakavasta rikoksesta, kuten seksuaalirikoksesta, tuomittu henkilö…”, ei voi saada kansalaisuutta.

Voimassa olevassa laissa taas todetaan:

3) hän ei ole syyllistynyt muulla kuin rikesakolla rangaistuun tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon (nuhteettomuusedellytys);

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359?search%5Bnimike%5D=kansalaisuuslaki&search%5Btype%5D=metadata#L3P13

Eli taas Persut haluaisivat lievennystä lakiin, koska heidän lausumassa vasta vakavasta rikoksesta tuomittu ei voisi saada kansalaisuutta kun taas voimassa olevassa laissa rikesakolla rangaistu teko on pienin hyväksytty.

Kansalaisuuslaissa sanotaan myös:

Molemmat niin ulkomaalaislaki kuin kansalaisuuslaki ovat melkoisen tiukkoja.

Persut haluavat niihin lievennyksiä.

Vai eivätkö he ole ottaneet selvää mitä laissa sanotaan…? Se ei yllättäisi. Se vahvistaisi myös omaa käsitystä siitä ettei he oikeasti ota asioista selvää.

 

+6
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes My Genius... It's Almost Frightening" - Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu