Perussuomalaiset hämäävät nyt kannattajiaan, koska eivät saaneet vaatimustaan läpi (valmius- ja rajavartiolaki).

Tämä oli Persujen vaatimus

Turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttäminen.

Jos tällaisia ei tule, he estävät kiireellisen käsittelyn.

Purra ei kerro, että tämähän ei ollut Persujen vaatimus vaan yllä esitetty, jota he eivät saanet läpi hallintovaliokunnassa eikä perustuslakivaliokunnassa. Purra hämää kannattajiaan ja kuvan ottamishetkellä ainakin 1328 twitteristiä on saatu uunotettua.

Suomi vastaanottaa edelleen tp-hakemukset ja käsittelee ne asianmukaisesti kansainvälisten sopimusten puitteissa, joihin sitoutunut.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_37+2022.aspx#PaatosOsa

Joitain poimintoja PeV lausunnosta:

”Rajanylitysliikennettä ei saa rajoittaa enempää kuin mikä on välttämätöntä säännöksessä tarkoitetun uhan torjumiseksi.”

”Olennaista on, että valtioneuvoston on rajoittaessaan rajanylitysliikennettä varmistettava, etteivät 3 momentissa tarkoitetut Suomen kansalaisen oikeus saapua maahan, jokaisen oikeus lähteä maasta sekä oikeus kansainvälisen suojelun saamiseen vaarannu.”

”Kansainvälisen suojelun hakemista ei saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä edellä tarkoitetun uhan torjumiseksi.”

”pykälässä tarkoitetuilla toimenpiteillä ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen”

”Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.”

”Valtiolla on oikeus rajata ulkomaalaisten tulo laillisiin rajanylityspisteisiin ja estää laittomat rajanylitykset, kunhan tällainen aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansanvälistä suojelua on turvattu”

”Perustuslain 9 §:n 4 momentin toinen virke sisältää palauttamiskiellon. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan säännöksellä on asiallinen kytkentä pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen, vaikka säännöksessä ei sinänsä mainita pakolaisen tai turvapaikan käsitteitä. Palauttamiskielto on tarkoitettu kattamaan kaikki tosiasialliset tilanteet, joissa ulkomaalainen Suomen viranomaisten toimesta siirretään toiseen valtioon”

”Joukkokarkotuksen kielto ja palauttamiskielto kuuluvat niiden ehdottomina ja loukkaamattomina pidettävien perus- ja ihmisoikeuksien joukkoon, joista ei Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 artiklan ja KP-sopimuksen 4 artiklan määräysten perusteella saa poiketa edes sodan tai muun yleisen hätätilan aikana. Palauttamiskielto on myös perusoikeusnäkökulmasta luonteeltaan ehdoton kielto

”Perus- ja ihmisoikeuksien kannalta on olennaista, että keskittäminen ei saa ehdotetun 16 §:n 3 momentin nimenomaisen kiellon mukaan loukata kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen”

”Valtioneuvoston tulee siten varmistaa, että keskittämisen jälkeenkin Suomessa säilyy aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua. Harkinnassa on otettava huomioon turvallisuuspoliittinen tilanne sekä rajanylityspaikkojen saavutettavuus käytännössä huomioiden esimerkiksi rajan pituus, rajavyöhykkeen olosuhteet ja hakemuksia vastaanottavan paikan saavutettavuus.”

”Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvoston päätöksenteossa on korostetusti syytä kiinnittää huomiota keskittämisen vaikutuksiin suhteessa erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten lapsiin ja vammaisiin turvanpaikanhakijoina”

”Perustuslakivaliokunta katsoo, että lyhytaikainen rajan täyssulku voi erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa olla mahdollinen, mikäli tällaisella ajallisesti vain täysin välttämättömään rajatulla toimenpiteellä voidaan turvata maahantulomenettelyn asianmukaisuus.”

Millaisessa tilanteessa voisi tulla kyseeseen rajan täyssulku?

Käytännössä, jos kaikille rajanylityspisteille kohdistuisi tilanne.

Jos esim. pohjoisen jollekin pisteelle kohdistuu, niin ei liene mitään perusteita sulkea etelän ylityspisteitä, joihin ei kohdistu.

Myös täyssulussakin tulisi ottaa huomioon mm. haavoittuvassa asemassa olevat (korostetusti).

 

Eli Perussuomalaiset eivät saaneet vaatimustaan sisään. Vaatimuksen mukaan he estävät kiirellisen käsittelyn, jos se ei toteudu.

Joku noheva toimittaja voisi kysäistä, että aikovatko Persut toimia nyt kovien sanojensa ja uhkaustensa mukaisesti vai oliko se taas tyhjää mölyä vain?

Tämä oli siis Persujen vaatimus:

Turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttäminen.

Ei toteudu.

+3
MikaHyvrinen1

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu