Perussuomalaiset tulevat estämään valmiuslain kiirellisen käsittelyn.

Persut vaativat turvapaikkahakemusten vastaanotttamisen keskeyttämistä valmiuslakiin. Jos näin ei tapahtu, he estävät valmiuslain kiireellisen käsittelyn.

(HS)

No, näin ei tule tapahtumaan. Suomi tulee jatkossakin myös kriisitilanteissakin vastaanottamaan turvapaikkahakemukset ja ne käsittelemään. Ja noudattamaan sopimuksia, joihin sitoutunut.

Persut eivät saaneet hallintovaliokunnassakaan vaatimustaan läpi. Se käy ilmi mietintöön jättämästään eriävästä mielipiteestä:

”Rajaturvallisuutta koskevat pykälät puutteellisia

Lakiesitys ei ota kantaa turvapaikkahaun käytänteisiin poikkeustilanteissa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä muistuttaa, että Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista missään oloissa turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämistä. Turvallisuusviranomaisilta puuttuvat toimivaltuudet estää tarvittaessa siirtolaisten maahantulo luo merkittävän kansallisen haavoittuvuuden hybridihyökkäyksiin varautumisessa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mielestä tämä puute olisi tullut korjata esitetyssä valmiuslain uudistuksessa. Esitetty uudistus on tämän vuoksi täysin puutteellinen, eikä se vastaa nykyisen turvallisuusympäristön asettamiin haasteisiin riittävissä määrin.”

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/HaVL_19+2022.aspx#IdentifiointiOsa

Että, no niin Persut, aiotteko toimia isojen puheidenne ja vaatimuksienne mukaisesti vai meneekö jälleen löysät housuun?

Onko suuret puheet, mutta pienet teot?

 

Jaa, niin se hallintovaliokunnan mietintö?

No, se vastaa käytännön tasolla sitä mitä hallitus on jo esittänyt (valiokunta ei myöskään ”vaadi” tai ”edellytä” toisin kuin joissain lehdissä on kirjoitettu):

Valiokunta.

Hallituksen esitys rajavartiolakiin.

Hallitus esittää myös ulkomaalaislakiin muutoksia.

https://intermin.fi/-/rajavartiolain-muutoksilla-varaudutaan-muuttoliiketta-hyvaksikayttavaan-hybridivaikuttamiseen

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807be86f

https://intermin.fi/-/rajavartiolain-muutoksilla-varaudutaan-muuttoliiketta-hyvaksikayttavaan-hybridivaikuttamiseen

– ”valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan...”

– ”Rajavartiolakiin lisättäisiin nimenomainen sääntely rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Lisäksi valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä,  jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. Lakiin lisättäisiin myös täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle…”

 

Otetaan käytännön esimerkki.

Pohjois-Suomen itärajalle johonkin kohtaan Venäjä järjestää tilanteen rajalle käyttämällä siihen hyväksi ihmisiä (voivat olla esim. Ukrainasta Venäjälle pakkosiirrettyjä ukrainalaisia…). Suomi sulkisi rajan ja rajanylistyspaikan/paikkoja alueella, johon tilanne kohdistuu. Auki jäisi esim. kaikkein eteläisin rajanylityspaikka, johon ei kohdistuisi mitään. Ei liene olevan perusteita sulkea kaikkia ylityspaikkoja.

Jos nyt otetaan äärimmäinen ja hyvin epätodennäköinen tilanne, että Venäjä kohdistaisi tällaisen KOKO itärajan pituudelle eli hyvin pitkälle alueelle, se vaatisi massiivisen väkimäärän ja organisoinnin. Onhan vesiselvää, että Suomi tällaisessa tilanteessa sulkisi rajansa. Silloinkaan Suomi ei jättäisi kuitenkaan käsittelemättä mahdollisia turvapaikkahakemuksia.

Valmiuslainmuutos toisi hybridiuhkan poikkeusolojen julistamisen perusteeksi. Näin ollen myös valmiuslain pykälät olisi käytettävissä rajavartiolain ja ulkomaalaislain lisäksi. Valmiuslaissa on liikkumiskieltoja yms., joilla voidaan raja-aluetta turvata ja liikkumista rajata (mm. turvapaikanhakijoiden). Valvoisi mm. poliisi. Jälkimmäisessä tilanteessa se voisi koskea koko itärajan läheisyyttä. Mukana olisi tottakai puolustusvoimat ja rajaviranomaiset.

 

Koko tämä Persujen asian viivyttäminen ollut pelkkää ajan haaskausta. Samalla kun ovat levittäneet kuukausitolkulla mielikuvaa eduskunnassa ja somessa, että täällä ei tehtäisi mitään.

Eli Perussuomalaiset eivät hallintovaliokunnassakaan saaneet vaatimustaan läpi. Sellaista pykälää ei tule, että Suomi keskeyttäisi turvapaikkahakemusten vastaanottamisen kokonaan. Tämä oli nimenomaan se Persujen vaatimus. Käsittelyn kokonaan keskeyttäminen.

Eli Persut siis tulevat estämään valmiuslain kiireellisen käsittelyn.

Vai meneekö pupu pöksyyn? Syöttekö sananne? Eikö kantti riitä?

+4
MikaHyvrinen1

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu