Perussuomalaiset kuntavaaleihin perustuslainvastaisilla linjauksilla.

Kun katsoi Persujen kuntavaaliohjelman, niin ilmeisesti nyt on käynyt niin, että Persut ovat erehtyneet vaaleista.

Keväällä käydään kuntavaalit, ei eduskuntavaalit.

Halla-aho:

Ei ole.

Heidän teemat ovat mm. hallituksen kaataminen, EU-elvytyspaketti, maahanmuutto. Mistään näistä ei kunnissa päätetä. Luvassa siis pettyneitä valtuutettuja kun huomaavat etteivät päässeetkään kaatamaan hallitusta, kurjuuttamaan maahanmuuttajia ja laittamaan rajoja kiinni.

Valtuustoissa käsitellään ja päätetään kunkin kunnan arkisista asioista.

Kovin paljon ei näytä olevan Persuilla tarjota tähän, koska vaaliteemat ovat ihan muuta.

Kuntavaaliohjelma on lähinnä äänestäjien sumutus ja heidän pitämistään toopeina.

Ehkä vielä merkittävämpää on, että Persut käyvät kuntavaaleihin mm. perustuslain vastaisilla linjauksilla.

Maahanmuutto:

”Tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annetut palvelut” eli siis mm. terveyspalvelut.

Tämä on perustuslain vastaista, koska

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

... Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Sellainen ei ole mahdollista, että Suomen rajojen sisäpuolella olevalle ihmiselle ei annettaisi perus terveyspalveluja tarvittaessa.

 

Lisäksi Persujen linjaukset ovat vastoin voimassaolevaa lakia kotoutumisen edistamisestä:

30 §
Kunnan tehtävät

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.

Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä.

 

Lisäksi Persujen linjaus on itseään ruokkiva ja itsensä kumoava.

Siinä ehdotetaan lopetettavaksi kotouttamisen toimet (lainvastaista) ja sitten todetaan, että ”huonosti toimivan kotouttamisen sijaan tulee edistää heikosti integroitujen maahanmuuttajien paluumuuttoa”.

Tämä linjaus tarkoittaisi, että Persut kehoittaisivat kuntia ja niiden toimihenkilöitä toimimaan vastoin lakia.

 

———————

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386#L3P30

 

 

 

 

+4
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes My Genius... It's Almost Frightening" - Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu