Tehy menee liian pitkälle kun ihmishengillä aletaan kiristämään.

Hoitajilla on oikeus lakkoon ja ovat varmasti palkkansa ansainneet.

Mutta.

Kyseessä on ala, jossa ei ole kyse vain hoitajista vaan myös heidän hoidettavistaan.

Siis ihmisten terveydestä ja hengestä, elämästä.

 

On täysin käsittämätöntä minulle miten voi olla tilanne tällaisella alalla, että riittävästä suojelutyöstä ei saada sovittua ja siinä on merkittävää vajausta.

Valvova viranomainen Valvira:

Hoitoalan laajentuvasta lakosta johtuvat vaaratilanteet ovat romahduttamassa potilaiden hoidon turvallisuuden. Tämän hetken tiedon mukaan suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrä on niin vähäinen, että se johtaa laajamittaiseen kiireellisen hoidon alasajoon. Tämä tarkoittaa, että potilaiden kuolemat ja vammautumiset ovat väistämättömiä.

https://www.valvira.fi/-/potilasturvallisuus-romahtamassa-valvontaviranomaisilla-ei-ole-keinoja-kriittisten-tilanteiden-turvaamiseen

 

Tehyn sivuilta:

”Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, mikä erityisesti vaarantuu työtaistelun vuoksi.

Työnantajalla on oikeus teettää suojelutyötä viranhaltijan omien tehtävien ohella niin laajasti kuin suojelutyön tarkoituksen toteutuminen edellyttää, mutta muuta lakonalaista työtä viranhaltijan ei tarvitse tehdä.

Käytännössä myös työsuhteiset työntekijät ja lakon piiriin kuulumattomat voivat tehdä suojelutyötä. Suojelutyö ei tällöin perustu lakiin, vaan työnantajan ja lakon paikallisjohdon välisiin neuvotteluihin. Työnantaja pyytää suojelutyöneuvotteluja paikallisjohdolta.

Paikallisjohto neuvottelee suojelutyövoiman määrästä ja laadusta työnantajan kanssa Tehyn keskusjohdon erikseen päättämien linjausten mukaisesti. Tarvittaessa neuvotteluja käydään päivittäin.”

Valvovan viranomaisen mukaan suojelutyöhön saatavan henkilöstön määrä on niin vähäinen, että potilasturvallisuus romahtamassa.

Pitäisi olla aivan selvä asia tällaisella alalla, että suojelutyön tarve toteutuu ja ne sovitaan automaattisesti niin, että akuutit tilanteet ja hoidot tulevat hoidetuiksi. Tässä ei pitäisi olla mitään ämpyilemistä.

On täysin käsittämätöntä minulle, että tällaista ei ole saatu sovittua ja toteutettua.

 

Jos minä saisin sydänkohtauksen ja hoidon puutteen vuoksi tölläisin kalmona tantereeseen, niin haastaisin Tehyn puheenjohtajan oikeuteen kuolemantuottamuksesta tai ne, jotka eivät ole hoitoa olleet toteuttamassa tai ämpyilleet suojelutyön arvioitua vaadittua tasoa vastaan.

 

Ja sitten kritisoidaan ministeriä kun hän virkavastuulla valmistelee lakia, jolla turvattaisiin lakon aikainen VAJAUS suojelutyöstä. Ei siis enempää. Ministeriön virkahenkilöt tekevät työtään myös virkavastuulla. Ministerin toimia valvoo oikeuskansleri. Ministeri olisi varmasti aika pian entinen ministeri, jos hän ei tekisi mitään.

Mitä se laki sanoo?

Viimeinen kohta. Tehystä väitetään, että laki poistaisi hoitajien lakko-oikeuden. Ei se sitä poista tai rajoita sen enempää kuin jo olemassa olevan suojelutyösääntelyn tarkoitus on. Jos et vastusta suojelutyösääntelyä, niin millä logiikalla vastustat potilasturvallisuuslakia? Vai oletko suojelutyötäkin vastaan? Voiko mielestäsi hoitoalalla lakon aikanakaan olla tilanne, että akuutteja hoitotilanteita ei voida hoitaa?

Eli lakia voisi soveltaa ainoastaan täyttämään arvioidusta suojelutyöstä vajaaksi jäävä tarve.

Esim.

– Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan piireissä suojelutyö ei vastaa välttämätöntä tarvetta ja kiirellisen hoidon toteutumista.

= Tällöin lakia voisi soveltaa, mutta ainoastaan sen verran, että arvioitu tarve täyttyy.

– Pohjois-Pohjanmaalla on saatu sovittua suojelutyöstä, mutta toteutunut 85-90%’sti.

= Lakia voisi soveltaa, mutta ainoastaan täyttämään vajaus eli 10-15%’a.

– Pirkanmaalla on saatu sovittua ja sovittu toteutunut.

= Lakia ei voisi soveltaa.

 

Laki on myös rajattu; ”potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti”:

 

Mikäli osapuolet ei saa sovittua tai sovitut ei pidä ja eivät toteudu ja potilasturvallisuus tämän vuoksi vakavasti vaarantuu, on ministerillä virkavelvollisuus valmistella laki, jolla potilasturvallisuus toteutuu. Lue perustuslain pykälän kolmas kohta:

Jokaisella on myös oikeus elämään.

Eli, jos saisin mainitun sydänkohtauksen, en välittäisi hittoakaan lakko-oikeudestasi vaan siitä, että siellä on paikalla sen verran henkilökuntaa, että hoito ja siihen liittyvät tukimukset hoituu tällaisessa akuutissa tilanteessa kuin sydäri on.

Eikö tämän pitäisi olla aivan itsestään selvä asia?

Kyseessä on ala, jossa on kyse ihmisten terveydenhoidosta ja hengissä pitämisestä.

Kuten mainitsin, on minulle aivan käsittämätön asia, että lakon aikaisessa suojelutyössä ei ole riittävästi henkilökuntaa ja siitä ei saada sovittua tai ettei sovitut pidä ja toteudu.

Ja sitten syyllistetään ministeriä, joka vain yrittää turvata potilasturvallisuutta virkavastuulla ja virkavelvollisuudella.

Minusta tällaista tilannetta ei pitäisi edes syntyä, että ministerin pitää alkaa valmistella lakia, jotta ihmisiä ei kuolisi kun ei ole henkilökuntaa paikalla riittävästi lakon aikana akuuteissa hoidoissa.

Vastuu, siis ensisijainen vastuu, olisi lain voimaantullessakin neuvotteluosapuolilla (kts. ensimmäinen kuva).

 

Kannatan lakko-oikeutta ja kannatan hoitajien palkankorotuksia, ovat palkkansa ansainneet.

Mutta kun ihmisten terveyttä ja jopa henkeä aletaan käyttää pelinappulana ja kiristysvälineenä, niin mennään liian pitkälle. Nyt uhataan joukkoirtisanoutumisilla.

 

Istukaa neuvotteluosapuolet sinne huoneeseen ja otatte järjen kätösiinne ja ette tule ulos ennen kuin sopu on syntynyt. Ja muistakaa, hallitus ei ole neuvotteluosapuoli ja ei voi korvamerkitä ja varata ohi keskeneräisten neuvottelujen rahaa hoitajien palkankorotuksiin. Keskeneräisten neuvottelujen lopputulos olisi silloin kaikkien laskettavissa. Eivät voi toimia näin. Teidän on se sopu saatava aikaan ensin.

Ja sillä aikaa, jos olette lakossa, varmistatte, että suojelutyön tarve on kunnossa ja toteutuu. Siis itsestäänselvän asian. Ainakin pitäisi olla.

Se on teidän velvollisuus huolehtia siitä. Näin ei myöskään tarvitse mistään laista edes puhua.

 

Jokainen suojelutyön puutteesta ja vajauksesta johtuva kuolema tai vammautuminen yms. on teidän vastuulla.

Voittehan toki kokeilla kykenettekö elämään sen kanssa.

Vai olisiko kuitenkin parempi vaihtoehto sopia siitä suojelutyöstä arvioiden mukaisesti ja toteuttaa se? Ministerikin poistuisi kuvasta ministeriönsä hämyisiin sokkeloihin hoitamaan muita hommia ja laki jäisi koskaan esittelemättä.

 

 

+4
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu