Lihavuuteen ja ylipainoon voivat vaikuttaa ilman saasteet

Maailman terveysjärjestön arvion mukaan maailmassa on jo yli miljardi ylipainoista, joista 300 miljoonaa on kliinisesti lihavia. Ylipaino ja lihavuus ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. OECD-maista kymmenessä yli puolet aikuisista on ylipainoisia tai lihavia. Syitä ylipainon yleistymiselle ei ole tiedossa, vaikka ylipainon lisääntyminen on maailmanlaajuista ja koskee jo köyhempiä kehittyviä maita. Yhtenä selityksenä ylipainon nousulle on etsitty lisääntyneistä ilman saasteista, ja alustavissa tutkimuksissa onkin löytynyt viitteitä sille, että osa ylipainon noususta etenkin lasten keskuudessa selittyisi ilman saasteilla. Ilmansaasteiden osuus ei selitä kaikkea lasten ylipainon nousua, mutta osan siitä se selittäisi.

Pienhiukkaset PM2.5, ja ultrapienhiukkaset, alle 0.1 mikronia läpimitaltaan ovat ilmeisesti kaikkein eniten vastuussa aineenvaihdunnan häirinnästä.

Berkeleyn tutkijat saivat tulokseksi, että saasteille altistuminen lisäsi 13.6 % painoindeksiä saastuneimman ja vähiten saastuneimman kymmenyksen välillä.

 

Kataloniassa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin 416,955 lasta vuosina 2006 – 2016. Typpidioksiduuli (NO2) ja ilman pienhiukkaset <10 μm (PM10), <2.5 μm (PM2.5), and 2.5–10 μm (Pmcoarse). Tutkimuksessa havaittiin ylipainon riskin lisääntyvän 2 – 3 % ilman saasteiden määrästä riippuen.

Barcelona on yksi saastuneimmista kaupungeista Espanjassa, ja siellä tehdyn tutkimuksen mukaan lasten ylipaino ja lihavuus lisääntyivät ilmansaasteille altistusten lisääntyessä. Tutkimukseen osallistui 2660 lasta. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018321950/pdfft?md5=26d72465fc7493780ad50519d5f0fabf&pid=1-s2.0-S0160412018321950-main.pdf

Simona Simkovan, Milos Veleminskyn ja Radim J Sramin tutkimusraportti The impact of air pollution to obesity analysoi ennen syntymää tapahtuneiden altistusten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-ydisteet) ja pienhiukkasten vaikutusta <2.5 μm, PM2.5)2.5 μm, PM2.5) ja liikenteen päästöjen vaikutusta (NO2, NOx, PM2.5) lapsiin. Altistukset näille ilmansaasteille vaikuttivat syntyneiden lasten lihavuuteen 5, 7 ja 11 vuoden ikäisinä.

Kiina on hyvin saastunut maa, ja siellä on tehty tutkimuksia, jotka vahvistavat ilmansaasteiden lihottavan vaikutuksen lapsiin, joskin vaikutukset eivät Kiinassakaan ole kovin suurta luokkaa.

Pitkäaikainen altistus ilmansaasteille oli yhteydessä lisääntyneeseen kehon painoon ja lihavuuden esiintyvyyteen lapsilla ja nuorilla.

Samanlaisia tuloksia raportoi tutkimus

Meta-analyysi viittasi tuloksiin, joiden mukaan ilmansaasteet aiheuttavat ylipainoisuutta

 

Mikä mekanismi aiheuttaisi saasteiden lihottavan vaikutuksen lapsiin. Eläinkokeet ovat osoittaneet että ilmansaasteet vaikuttavat lihavuuteen sisältäen tulehduksen/hapettavan stressin ja hormonihäiriöt. Yksi tutkimus näytti, että PM25 pienhiukkasaltistus voi vaikuttaa insuliiniresistanssiin viskeraaliseen tulehdukseen ja liikalihavuuteen rotilla. Samanlainen tutkimus raportoi, että altistus diselhiukkasille voi aiheuttaa aineenvaihdunnan ja verenkierron toimintahäiriöihin. Tämä voi vaikuttaa perusaineenvaihduntaan ja ruokahalun kontrolliin. Diselpäästöt voivat nostaa tulehdullisten sytokiinien määrää aivoissa, aiheuttaen mikroglialista aktivaatioita ja ahdistusta aikuisiässä, altistaen näin jälkeläiset ruokavalion aiheuttamaan painonnousuun. Toinen mahdollisuus on, että vaikutukset muussa kudoksessa (esim. sydän-hengityselin-järjestelmässä) voi vaikuttaa systeemisen tulehduksen tai muun mekanismin kautta. Myös keuhkojen hapetusstressi voi olla kietoutunut saasteiden vaikutukseen insuliiniresistenssin ja tulehduksen kautta. Voi olla, että kun hengität sisään, saastehiukkaset ärsyttävät keuhkorakkuloita, jotka normaalisti sallivat hapen pääsyn verenkiertoon. Tämän seurauksena keuhkot vapauttavat hormoneja jotka heikentävät insuliinin tehokkuutta kääntäen pois veren pois insuliiniherkistä lihaskudoksesta ja lopettaen normaalin kehon sokeritasapainojen säätelyn.

Liikalihavuutta ja ylipainoa on pidetty merkkinä epäterveestä syömisestä, elintavoista ja tahdonvoiman puutteesta. Taustalla voi kuitenkin olla yllättäviä tekijöitä, kuten ilmansaasteet. Monet vannovat painonpudotuksen riippuvan jostain dieetistä, mutta tällaista dieettiä ei ole löytynyt. Jos se olisi löytynyt, niin lääkärit ympäri maailmaa suosittelisivat tätä dieettiä ja ylipainon ongelma olisi selätetty. Sama ilmiö on alkoholismin hoidossa. Lääkäreillä ei ole mitään hoitoa alkoholismiin. Jos olisi, niin tätä hoitoa tarjottaisiin alkoholisteille maailmanlaajuisesti, ja alkoholismin ongelma olisi hoidettu. Ylipainon syitä tutkittaessa tulokset voivat yllättää, ja ratkaisu ongelmaan voi löytyä yllättävältä taholta.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu